KĀPĒC ABONĒT «TALSU VĒSTIS»?

Ziņas

«Reģionālais laikraksts ir nacionāla vērtība. Tas ir pirmais reģiona aktuālās dzīves, cilvēku dzīvesstāstu un vēstures avots. Kurš gan cits, kā vietējā laikraksta žurnālisti, būs tie, kas izbridīs visnomaļākos ceļus, ienāks vistālākajā lauku sētā un atklās visklusākās novada pērles, lai celtu tās gaismā? Tieši reģiona žurnālisti vislabāk zinās vietējās vajadzības, problēmas, jautājumus, sāpes, ilgas un cerības. Stiprs un gudrs reģionālais laikraksts veido stipru un gudru Latviju. «Talsu Vēstis» ilgus gadus bija mana darbavieta, kas deva nenovērtējamu spēku un zināšanas turpmākajam ceļam. Vēlu, lai «Talsu Vēstīm» izdodas saglabāt savu unikālo vietu Latvijas mediju un visplašākās dzīves telpā!»

LTV žurnāliste
Ina Strazdiņa