Valsts probācijas dienests tikās ar darba devējiem

Talsu novads

Nu jau par ikgadēju tradīciju kļuvis Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļas rīkotais pasākums darba devējiem, kuri nodrošina darba vietas cilvēkiem, kuriem piemērots kriminālsods — piespiedu darbs. Šāda tikšanās notika pagājušajā nedēļā, 22. novembrī.
Valsts probācijas dienests veic daudz funkciju, un viena no tām ir organizēt kriminālsoda, proti, piespiedu darba, izpildi. Pasākums bija veltīts tieši šim jautājumam. Kā sākotnēji uzsvēra probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļas vadošā probācijas speciāliste, nodaļas vadītāja Ineta Kēla, ar katru gadu sadarbība ar darba devējiem kļūst aizvien labāka un sirsnīgāka, ikgadējo pasākumu apmeklē aizvien vairāk darba devēju. Darbi, kas piespiedu kārtā likuma pārkāpējiem ir jāveic, mēdz būt dažādi, galvenokārt saimnieciska rakstura: lapu grābšana, zāles pļaušana, malkas krāmēšana, logu mazgāšana, remontdarbi u. c. Tos soda izcietējiem piemēro pēc viņu prasmēm, iemaņām un izvērtējot sodāmības. Darba devēji, kuri piekrituši, ka pie viņiem strādā šie cilvēki, ir dažādi, piemēram, pašvaldības un valsts institūcijas, patversmes, bērnudārzi, nevalstiskās un reliģiskās organizācijas utt. Piespiedu darbu vienai personai tiesa var piemērot pat līdz 420 stundām, bet prokuratūra līdz 280 stundām. I. Kēla «Talsu Vēstīm» sacīja — ja kāds darba devējs piekrīt, ka šīs piespiedu stundas tiek nostrādātas viņa uzņēmumā, tad var droši vērsties probācijas dienestā, lai izvērtētu iespējamību slēgt līgumu par nodarbināšanu piespiedu darbā.
Pasākuma laikā I. Kēla iepazīstināja ar dienesta darbu un sadarbības jautājumiem piespiedu darba izpildē, uzstājās arī SIA «Talsu namsaimnieks» darba drošības speciālists Dzintars Legzdiņš. Lai nopietnā tēma — darba drošība — gūtu vieglāku raksturu, fonā bija redzams uzraksts «Es gatera drošības jautājumus zinu kā savus trīs pirkstus». «Ir daļa darba devēju, kuri darba drošības jautājumus uzskata par apgrūtinājumu, un ir daļa, kas saprot to nozīmi un sakārto saimniecību. Šī daļa gan ir mazākumā, bet ir ļoti būtiski ieviest visu kā pieklājas,» pauda Dz. Legzdiņš. Savukārt Talsu rajona prokuratūras prokurore Dina Reķe sniedza likumiskā aspekta ieskatu par šā soda — piespiedu darba — piemērošanu.
Probācijas dienesta darbinieces arī atklāja datus par aizvadīto gadu. Pērn Latvijā piespiedu darbu veikuši 8889 klienti, no kuriem mūsu pusē — 120 personas. Piespiedu darba izpildes laikā Latvijā probācijas klienti pērn nostrādāja 522 385 (t. sk. pusaudži — 13 085 stundas) piespiedu darba stundas. Saskaņā ar minimālo stundas tarifa likmi 2018. gadā probācijas klientu darbs darba devējiem Latvijā pērn ļāva ietaupīt vismaz 1 298 872 eiro. «Mēs esam ļoti pateicīgi visiem iesaistītajiem par sadarbību. Ieguvēji ir visi, jo šis ir darbs sabiedrības labā,» pauda I. Kēla.