Spēkā sarkanais un vairāki dzeltenie brīdinājumi

Talsu novads

Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā pieejamajā ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē redzams, ka vairākām sabiedriskajām ēkām Talsu un Dundagas novadā ir spēkā dzeltenais brīdinājums, kas nozīmē, ka ēkā konstatēti trūkumi, kas ietekmē tās drošumu, un drošība tajās ir jāuzlabo. Vienai ēkai spēkā arī sarkanais brīdinājums, kas nosaka, ka ekspluatācija pilnībā vai daļēji jāpārtrauc.
Minētajā kartē redzams, ka sarkanais brīdinājums piemērots Sabiles kultūras namam. Būvniecības valsts kontroles biroja sniegtais skaidrojums «Talsu Vēstīm», ka šāds brīdinājums piemērots, jo ir aizliegta ēkas piecu stāvu piebūves ar divu stāvu savienojošo korpusu ekspluatācija, līdz tiek atjaunotas vai pārbūvētas bojātās nesošās konstrukcijas. Izpildes termiņš, lai to paveiktu, nav noteikts. Talsu novadā vairākām ēkām ir dzeltenais brīdinājums, kas nozīmē, ka drošība jāuzlabo. Tā ir Strazdes muiža (jānovērš bīstamība jumta konstrukcijās un patvaļīgās būvniecības radītās sekas), jaunatnes sporta un atpūtas centrs Dursupē (būvinspektora norādījumi par lietošanas bīstamības novēršanu), Lībagu sākumskola (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas līdz nākamā gada 21. maijam), bijušā Laidzes tehnikuma mācību korpuss (jānovērš jumta konstrukciju bīstamība), pašvaldības īpašums «Rezidence» Vandzenes pagastā (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas), Upesgrīvas skola (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas). Dzeltenais brīdinājums arī vairākiem objektiem Dundagas novadā — Maz-irbes internātpamatskolas ēkā (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas), ko pašvaldība nodevusi nomā komersantam, pirmsskolas izglītības iestādei «Kurzemīte» (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas) un Kolkas pamatskolai (jānovērš patvaļīgās būvniecības radītās sekas).
Tā kā vairākām ēkām, kurām spēkā ir dzeltenais brīdinājums, norādīts, ka tajās notikusi patvaļīga būvniecība, jautāta skaidrot iemeslu plašāk, biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Balgalve teic, ka tas galvenokārt saistīts ar dažādiem veiktajiem būvdarbiem bez atbilstošas būvniecības ieceres dokumentācijas. Ēkas īpašniekiem esot jāizstrādā dokumentācija un būvvaldē tā jāakceptē. Viņa vēlreiz atgādina, ka Būvniecības valsts kontroles birojs publisko ēku ekspluatācijas uzraudzībā gadījumos, kad ēkā konstatēti bojājumi vai defekti, kas var ietekmēt ēkas lietošanas drošumu, vai arī ēkā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, tai piešķir dzeltenu krāsu, kas nozīmē, ka ēkas īpašniekam ir jāveic atbilstoši pasākumi ēkas stāvokļa uzlabošanai. Savukārt gadījumos, kad ēka vai tās daļas atrodas avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī, tiek pieņemts lēmums par ēkas vai tās daļas ekspluatācijas aizliegumu un piešķirta sarkanā krāsa.