Mērsraga vidusskola iegūst balvu par izaugsmi

Izglītība

25. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Ziedoņa zālē, notika Draudzīgā aicinājuma fonda «Skolu reitinga 2019» apbalvošanas ceremonija. Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģijā, fizikā, ķīmijā) un vēsturē, šogad konkursam tika nominētas 53 skolas četrās kategorijās — ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.
Dalot skolām balvas — lielās un mazās pūces par izcilību kopvērtējumā, kā arī lielos un mazos kalnus par sasniegumiem dažādos mācību priekšmetos, izglītības iestādes tiek sadalītas sešās dažādās grupās: lielo pilsētu ģimnāzijas, pārējo pilsētu ģimnāzijas, lielo pilsētu vidusskolas, pārējo pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, kā arī specializētās vidusskolas, kurās ietilpst gan profesionālās izglītības, gan mākslas un mūzikas vidusskolas.
Reitinga veidotājs, Draudzīgā aicinājuma fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Endele uzsver, ka skolas visobjektīvāk var izvērtēt, ņemot vērā to sniegumu centralizētajos eksāmenos, jo darbi tiek laboti centralizēti, pēc iespējas izslēdzot subjektivitāti.
Viena no Draudzīgā aicinājuma Skolu reitinga balvām tiek pasniegta skolām, kuru izaugsme centralizēto eksāmenu rezultātos pēdējā gada laikā bijusi visstraujākā. Balvu kā labākā lauku vidusskola nominācijā «Izaugsme» šogad saņēma arī Mērsraga vidusskola.
Mērsraga vidusskolas direktore Ilze Indruškeviča neslēpj: «Esam gandarīti par iegūtajām balvām nominācijā «Izaugsme» kopvērtējumā, kurā ieguvām vislielāko progresu lauku skolu grupā un saņēmām galveno balvu «Lielo pūci». Ieguvām balvu lauku skolu grupā nominācijā «Izaugsme angļu valodā», kurā arī esam sasnieguši lielāko progresu. Iegūtā balva ir skolotāju un skolēnu lieliska darba rezultāts. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu!» Direktore izsaka pateicību angļu valodas skolotājai Zanei Alkšbirzei par augstiem darba rezultātiem, matemātikas skolotājai Ingai Kauliņai, latviešu valodas skolotājai Ivetai Balodei, kā arī klases audzinātājai Evai Niegliņai.
Savukārt Laila Linde, Mērsraga vidusskolas direktores vietniece mācību darbā, piebilst: «Ir sajūta, ka visas pārmaiņas, kas notiek skolā, ir uz labu. No sirds priecājos par skolotājiem, kuri strādā ar patiesu profesionālo degsmi, domājot par katru bērnu. Ir liels prieks par iegūto titulu. Esam maza lauku skola. Vēl ir arī ļoti daudz darāmā, lai atrastu individuālu pieeju ikvienam skolēnam. Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā nav grūti iekļūt skolām, kurās tiek uzņemti labākie no labākajiem. Mērsraga vidusskolā šādas atlases nav. Veidojot reitingu, vērtēti tiek visu skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti, tāpēc gandarījums par skolas izaugsmi ir divkāršs. Paldies skolas kolektīvam un skolēnu vecākiem par sadarbību, motivācijas veidošanu un darba mīlestības ieaudzināšanu mūsu skolēnos!»