Ieņem deputāta vietu

Dundagas novads

28. novembra Dundagas novada domes sēdē deputāta pienākumus sāka pildīt vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» pārstāve Zane Tālberga.
Jaunajai deputātei domes priekšsēdētājs Aldis Felts vēlēja iedziļināšanos un sapratni, gudrus un iedzīvotājiem vajadzīgus lēmumus. Pati deputāte pauda, ka viņai svarīgi ir iedzīvotāji un darbs viņu labā, ievērojot spēkā esošos likumus. Tāpat deputāti lēma, ka Z. Tālberga strādās attīstības un plānošanas komitejā. Kad būs zināms, kurš vadīs šo komiteju, tās vadītājs darbosies arī finanšu komitejā, sēdē sacīja domes priekšsēdētājs A. Felts. Abās minētajās komitejās līdz šim darbojās deputāta mandātu nolikušais Māris Napskis.
Rakstījām, ka 24. oktobra Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja iesniegumu, kurā deputāts, attīstības un plānošanas komitejas vadītājs Māris Napskis atsakās no deputātu pienākumu pildīšanas, jo šos pienākumus nevar savienot ar pamatdarbu.