«Mums ir jāattīsta bioloģiskā lauksaimniecība, nevis lielsaimniecības»

Personības

Inese Vaidere ir ekonomiste, politiķe, starptautiskās tirdzniecības un ārlietu eksperte. No 2004. gada — Eiropas Parlamenta deputāte. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes profesore. Ar viņu oktobrī Briselē, Eiropas Parlamentā, tikās Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, tai skaitā «Talsu Vēstis».
Inese Vaidere: — Eiropas Savienībā ir jāattīsta gudra un inovatīva ekonomika, kas vienlaikus saudzē vidi un mazina tās piesārņojumu. Šo mērķu sasniegšanai nākamajos gados būs svarīgi veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus, atbalstīt jaunuzņēmumus, kā arī attīstīt modernas tehnoloģijas, kas palīdzēs kāpināt ražīgumu un radīt darba vietas. Tas ir būtiski mums, jo šis attīstības virziens var Latvijai palīdzēt konkurēt pasaulē un pārvarēt vidēju ienākumu slazdu. Tāpat mums noteikti ir vēl aktīvāk jāstrādā vides jautājumu sakārtošanā, jo citas Eiropas mums nav, tāpēc, piemēram, atkritumu šķirošanai un samazināšanai ir jābūt starp prioritātēm. Es strādāšu, lai Latvija būtu «zaļa», gudra un attīstīta valsts.
— Jūs teicāt, ka vajadzīgs plašāks finanšu instrumentu klāsts, lai finansētu mazo, vidējo biznesu. Vai runa ir par finansējuma avotiem, kas ir ārpus banku vides?
I. V.: — Jā, tas tā ir domāts. Arī bankas noteikti ir jāpatraucē, lai tās ir aktīvākas, tieši finansējot uzņēmumus; pašlaik bankām ir diezgan labi, jo daudzās valstīs ir pat negatīvas procentu likmes depozītiem un bankas, var teikt, savu eksistenci nodrošina, pilnīgi neko nedarot. Tas ir galīgi nenormāli. Attīstot dažādus nebanku finanšu instrumentus, arī bankas kļūtu labvēlīgākas, jo redzētu, ka tiek izspiestas no tirgus.
«Cosme» programmu («Cosme» ir Eiropas Savienības uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, un tās kopējais budžets ir 2,3 miljardi eiro — M. B.), kas ir tieši paredzēta mazo un vidējo uzņēmumu konkurences attīstībai, mēs arī domājam attīstīt šādu instrumentu pieejamībai, un, man liekas, ļoti cerīgi ir tas, ka Junkera investīciju plānu (Eiropas Stratēģisko investīciju fonds — M. B.) no 2021. gada pārveidos par plānu «Invest EU» (programma «Invest EU» turpinās veicināt investīcijas, inovāciju un darbvietu radīšanu Eiropā un nākamajā ES ilgtermiņa budžetā mobilizēs papildu investīcijas, kuru apjoms būs vismaz 650 miljardi eiro — M. B.) un tur līdzās infrastruktūrai, digitālajām lietām, vides aizsardzībai ir arī paredzēts ļoti nopietns atbalsts mazajiem/vidējiem uzņēmumiem. Tas man liekas ir ļoti labi, jo citādi Junkera plānu izmantoja lielie uzņēmumi, lai gan Latvija bija piektajā vietā Junkera plāna izmantošanas intensitātē (igauņi mūs bija nedaudz apsteiguši, bet Lietuva bija desmitajā vietā).
— Saistībā ar jauno «zaļo» politiku, ko uzņēmusi Eiropas Komisija, kā tas varētu ietekmēt lauksaimniecības sektoru Latvijā?
I. V.: — Manuprāt, Latvijai tas ir ļoti izdevīgi, jo mums ir jāattīsta bioloģiskā lauksaimniecība, nevis lielsaimniecības, kuras masveidā piesārņo vidi, uzpērk mūsu zemi. Lielāks finansējums ir jāiegulda mazajās un bioloģiskajās saimniecībās.

Inese Vaidere
Eiropas Tautas partijas grupa/
«Jaunā vienotība»
Locekle
Ekonomikas un monetārā komiteja
Aizstājēja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja