Dundagas novada sociālais dienests pārceļas uz piemērotām telpām

Dundagas novads

No 13. novembra Dundagas novada sociālais dienests atrodas agrākajā stacijas ēkā Bānīša ielā 4 Dundagā. Tā pašvaldība radusi risinājumu neatbilsošu telpu jautājumam sociālajam dienestam, uz ko Labklājības ministrija norādīja jau 2016. gadā.
Par to, ka līdz šim novada sociālais dienests Dundagā atradās to funkciju pildīšanai nepiemērotās telpās pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte», esam rakstījuši vairākkārt. 2016. gadā Dundagas novada pašvaldība saņēma Labklājības ministrijas pārbaudes aktu, kurā pausts, ka novada sociālais dienests atrodas nepiemērotās telpās, un aicināja nepilnības novērst līdz tā paša gada beigām. Pašvaldībā līdz šim diskusijas par šo jautājumu un atbilstošu telpu meklēšanu bijušas vairākas.
Vēl iepriekšējā deputātu sasaukuma laikā, kad domi vadīja Gunārs Laicāns, pašvaldības rīcībā nonāca agrākais uzņēmuma «Latvijas Valsts meži» klientu apkalpošanas centrs Upes ielā 4, ko tā iemainīja pret meža īpašumu. Tur bija plānots izvietot gan sociālo dienestu, gan pašvaldības policiju. Šajā domes sasaukumā domas mainījās. Iecere bija par dienesta palikšanu pirmsskolas izglītības iestādē, apgūstot papildu telpas un samazinot tās novada bibliotēkai. Tad izskanēja ideja dienestu izvietot bijušajā tautas namā, pēc tam — pašvaldības ēkas otrajā stāvā. Tā kā katra no vietām prasīja pietiekami lielas investīcijas, un šogad pašvaldībām izvirzīti stingrāki noteikumi valsts aizņēmuma saņemšanā Valsts kasē, septembra domes sēdē deputāti nolēma sociālo dienestu izvietot Bānīša ielā 4. Pirms tam ēkā atradās aprūpes nams «Stacija», kas pārtrauca pakalpojumu sniegšanu un pašvaldībai piederošo īpašumu atbrīvoja šā gada 1. septembrī.
Izrādot jaunās telpas — piecus darba kabinetus, zāli un palīgtelpas — novada saimnieciskā diensta vadītājs Andris Kojro teic, ka kosmētiskajam remontam, centrālās apkures ievilkšanai, interneta un apgaismojuma ierīkošanai, skursteņu sakārtošanai, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošanai un citiem nepieciešamajiem darbiem pašvaldība atvēlējusi 24 146 eiro. Lielākā daļa no plānotajiem darbiem ir pabeigti, vēl atlikusi centrālapkures ierīkošana un siltumtrases izbūve, lai pieslēgtos pie Dundagas vidusskolas katlumājas.
Pēc sociālā dienesta pārvākšanās papildu telpas tagad ir arī pirmsskolas izglītības iestādei «Kurzemīte» savas darbības nodrošināšanai. Brīvajās telpās jau izvietots mūzikas skolotāja un medicīnas māsas kabinets. Sava vieta būs arī saimniecības pārzinim un lietām, ko ikdienā izmanto bērnudārzā, kā arī metodiskajam kabinetam.