Atklāj jaunu gaismas nesēju novadā — Talsu Galveno bibliotēku

Kultūra

Vakar, 25. novembrī, atklāja jauno Talsu Galvenās bibliotēkas ēku Brīvības ielā 17a. Tas bija sen lolots sapnis, ko izdevās īstenot, piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus. To, cik liela interese par jauno bibliotēku ir iedzīvotājiem, liecināja nebeidzamā ļaužu straume, kas vēlējās apsveikt un apskatīt jauno Gaismas pili.
Talsu Galvenā bibliotēka mitinājusies vairākās adresēs. Pēdējā, kā pagaidu variants, kas tomēr ievilkās uz 17 gadiem, bija pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» telpas. Tagad, pateicoties iespējai iegūt līdzfinansējumu no ES fondiem, realizēts ilgi gaidītais objekts. Uz atklāšanu bija ieradies prāvs sveicēju pulks — gan objekta realizēšanā iesaistītie, gan pašvaldības un valsts iestāžu, un uzņēmumu pārstāvji, gan vietējie novada ļaudis un ciemiņi no citiem novadiem. Svinīgi atklājot ēku, ārpusē pārgriežot lenti, iedzīvotāji izrādīja interesi, vēloties redzēt visu notiekošo un iemūžinot mirkļus telefonā. Pasākumu vadīja aktieris Edgars Samītis, un to atklāja Baiba Veismane-Rezonga ar Martu Tālbergu, izpildot dziesmu «Stāvēju, dziedāju!».
«Mēs šos atvēršanas svētkus esam gaidījuši ļoti ilgi, veselus 17 gadus. Šī ir mūsu visu kopīga dāvana Latvijai, kas novembrī svin gan dzimšanas dienu, gan savu brīvību. Šī ir mūsu dāvana brīvībai ar jaunatvērtām lappusēm un zināšanām. Grāmatas mums spēj dot gan dzīvesprieku, gan atbildes uz jautājumiem, bet ir vajadzīga kopīga krātuve, kas šajā gadījumā ir mūsu bibliotēka, kura piedzīvo savus atdzimšanas svētkus. Vieta, kas ikvienam no mums būs labs sadarbības partneris. Kāds gudrs vīrs reiz teicis, ja tev ir dārzs un bibliotēka, tev ir viss. Manuprāt, mūsu skaistie Talsi un novads ir dārzs, ko mēs kopjam ikdienā. Tagad mums ir arī jauna bibliotēka, un varētu teikt, ka nu mums viss ir. Bet arī turpmāk mums būs jauni izaicinājumi. Lai mēs varētu piepildīt savus sapņus, ir vajadzīgi spēcīgi ļaudis un komanda, tāpēc saku paldies ikvienam, kas šo daudzo gadu laikā ir iesaistījies projekta realizācijā, sākot ar ideju, beidzot ar darbu realizāciju. Paldies ikvienam, kurš pielicis roku, lai taptu mūsu Gaismas pils!» uzskaitot virkni ar iesaistītajiem, pateicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols.
Pirms ēkas atklāšanas klātesošos uzrunāja arī būvnieks, pilnsabiedrības «Talsu statiskais spriegums» valdes loceklis Vilnis Mālmeisters: «Mīļie talsenieki, pēdējo reizi šeit tik daudz cilvēku redzēju, kad te bija importa preces. Kopš tā laika ir pagājuši daudzi gadi. Vienīgais, ko varu jums novēlēt — būt tikpat aktīviem un nākt pēc zināšanām arī ikdienā! Kaut te vienmēr pulcētos tik daudz ļaužu un gribētu ātrāk iekļūt šajā ēkā!»
Pēc atklāšanas procesa jaunajās telpās
vispirms tika ienests mākslinieces Antras Auziņas-Bajāres īpaši izgatavotais Talsu Galvenās bibliotēkas karogs, kam sekoja pamatīgas ļaužu straumes un bija nepieciešams krietns laiks, lai iedzīvotāji saietu jaunajā bibliotēkā, kur sekoja pasākuma nākamā daļa — apsveikšana. Daudz uzrunu, laba vēlējumu un sveicienu kopā ar dāvanām un ziediem nebeidza stāt vēl krietnu brīdi, un paralēli iedzīvotāji dedzīgi un ar lielu interesi iepazinās ar jaunajām telpām.
Vaicājot V. Mālmeisteram, kā viņš raksturotu, cik viegls vai grūts bija būvniecības process, kādi bijuši galvenie izaicinājumi, viņš teica, ka galvenais, uz ko vajag koncentrēties, ir galarezultāts. «Slikto nevajag pieminēt. Projekts bija kā projekts, un, protams, bija lietas, kas jāatrisina, bet tāpēc jau mēs esam būvnieki, lai to darītu. Ja tautai patiks, mēs būsim priecīgi. Protams, būvējot savējiem, tas ir citādāk, un centāmies visu izdarīt pēc iespējas labāk. Esmu pateicīgs saviem darbiniekiem, kuri atbildīgi veic savu darbu. Kultūra un zināšanas mūsu tautai ir ļoti vajadzīgas un būtiskas, tas mūs atšķir no daudzām citām valstīm. Man ir prieks, ka šis objekts ir realizēts, un deputāti to ņems vērā, lai virzītu uz priekšu arī citus projektus,» «Talsu Vēstīm» sacīja V. Mālmeisters.
«Mūsu kolektīvs šogad ir ļoti daudz strādājis: ir pārskatīta, izvērtēta katra grāmata, maijā mums bija mazo bibliotēku akreditācijas process, un 6. decembrī gribam veikt akreditāciju mūsu jaunajai bibliotēkai. Pamatīga darba gads. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi tagad kļūs kvalitatīvāki un daudzveidīgāki, tā ka iedzīvotāji līdz ar jaunajām telpām, tehnoloģijām un iespējām varēs saņemt vairāk, nekā līdz šim. Talsu novadam beidzot būs sakārtota, 21. gadsimtam atbilstoša bibliotēka. Plānojam rīkot vairāk un daudzveidīgākus pasākumus. Ceram izveidot lielāku sadarbību ar izglītības iestāžu audzēkņiem. Beidzot arī Talsu novadā esam nonākuši līdz ģimenes koncepta bibliotēkai — tagad bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem viss būs pieejams vienuviet,» par jaunumiem stāstīja V. Nagle.
Projekta «EKII Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos» kopējās izmaksas ir 3 012 633 eiro, no kā ES fondu finansējums — 1 439 370 eiro.

Fotoreportāža no jaunās Talsu Galvenenās Bibliotēkas
http://www.talsuvestis.lv/wp-content/uploads/2019/11/fotorep2.pdf