Optimizē Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldes. Samazina ierēdņu skaitu

Talsu novads

14. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja divus būtiskus lēmumus, lai tiktu optimizētas pilsētu un pagastu pārvaldes. Viens no tiem paredz samazināt pārvaldnieku skaitu, otrs — darbinieku skaitu.
«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka septembrī deputātu redzeslokā nonāca jautājums par pārvaldnieku optimizāciju. Tā kā deputāti nespēja vienoties, kā optimizēt pārvalžu vadītājus, lēmums tika atlikts, līdz aizvadītajā nedēļā, 14. novembrī, balsu vairākumu guva variants, ka 11 pārvaldnieku vietā paliks astoņi. Proti, pašreizējo desmit pārvaldnieku (principā 11, jo Laidzes pagasts jau vairākus mēnešus, kopš no darba aizgāja Solveiga Stalidzāne, ir bez pārvaldnieka) vietā būs astoņi. Turpmāk Laidzes un Vandzenes pagastu pārvaldīs viens pārvaldnieks, tāpat viens pārvaldnieks būs Stendes pilsētai, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasta pārvaldēm. Šo teritoriju pārvaldīšana arī bija lielākais strīdu un nespējas vienoties iemesls līdz šim, jo daļa deputātu uzskatīja un joprojām uzskata, ka Lībagu pagastu nepieciešams vadīt atsevišķam pārvaldniekam. Piemēram, Miervaldis Krotovs pauda, ka šāds lēmums neesot godīgs pret Lībagu pagasta iedzīvotājiem. Arī domes priekšsēdētājs Dainis Karols neatbalstīja lēmumu šā iemesla dēļ. Savukārt deputāts Gundars Sebris pauda, ka ar šo lēmumu pašvaldība virzīsies uz horizontālo, nevis vertikālo pārvaldību. Proti, ka būs vairāk darbu izpildītāju nekā priekšnieku, un tas ir vērtējams tikai pozitīvi.
Deputātu balsojums nebija viennozīmīgs. «Par» balsoja visi (sēdē nepiedalījās Andis Astrātovs, Edgars Zelderis un Lauris Pīlēģis), izņemot Daini Karolu, Miervaldi Krotovu, Alfonu Spēku, Tabitu Kalniņu un Ingu Gluzdu, kuri bija «pret».
Pašlaik Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja ir Lauma Jaunpujēna, Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs ir Andis Āboliņš un Strazdes un Virbu pagasta pārvaldi vada Egils Alsbergs. Šā mēneša laikā viņi tiks izvērtēti, lai izlemtu, kurš no trijiem turpmāk vadīs visas četras pārvaldes.
Jāpiebilst, ka Talsu novadā ir četras pilsētas un 14 pagasti, un pašlaik jau ir vairākas pārvaldes, kurām ir viens vadītājs. Piemēram, Valdemārpils pilsētas, Lubes, Īves un Ārlavas pagasta pārvaldēm ir viens vadītājs Andris Grīnbergs. Arī Laucienes, Ķūļciema un Balgales pagasta pārvaldēm ir viens vadītājs — Juris Upmalis.
Samazinās arī citu darbinieku skaitu
Deputāti pēc garām diskusijām nolēma samazināt arī darbinieku skaitu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs. Darba grupa, kas strādāja pie šā jautājuma, izvērtēja darbinieku noslodzi, kas dažās pārvaldēs ir ļoti maza. Piemēram, ir darbinieki, kuri dienas laikā apstrādā vidēji tikai vienu dokumentu, kas nebūt nav efektīva darba rādītājs. Turpmāk lielākajā daļā pārvalžu vairs nebūs kasieru (uz pusslodzi kasieri paliks tikai Sabilē un Valdemārpilī), viņu pienākumus pildīs sekretāre. Optimizēts arī vairāku grāmatvežu darbs, atstājot katrā pārvalžu kopienā (piemēram, Laucienes, Ķūļciema un Balgales pagastā u. tml.) pa vienam grāmatvedim, izņemot Valdgales pagasta pārvaldi, kur grāmatvedim būs pusslodze. Savukārt spriežot par komunālo speciālistu darbu, tika nolemts, ka tajās teritorijās, kur ir trīs un vairāk pārvalžu, būs divi komunālie speciālisti, bet pārējās pārvaldēs viss paliks kā līdz šim.
Tas nozīmē, ka kopumā pēc šīm pārmaiņām novada pilsētu un pagastu pārvaldēs būs samazinātas 5,5 grāmatvežu slodzes, 5,5 kasieru slodzes un divas komunālo speciālistu slodzes. Turklāt jāņem vērā, ka aiz katras slodzes nestāv viens cilvēks, jo šajā kopsavilkumā iekļautas gan brīvās vakances, gan arī ir darbinieki, kuri strādā gan vairāk, gan mazāk nekā vienu pilnu slodzi.
Kā uzsvēra Talsu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka, ja vajadzēs, pēc tam pārvaldēs varēs pārgrupēt darbiniekus, bet pašlaik šāds rezultāts radies pēc darba grupas izvērtējuma, apspriedes ar vairākiem pārvalžu vadītājiem un deputātu diskusijām. Pakalpojumu kvalitāte un klāsts pēc šīs optimizācijas necietīšot.
Deputāte Daiga Feldmane uzsvēra, ka šā lēmuma pašmērķis nav līdzekļu ietaupījums, tomēr vērsa deputātu uzmanību, ka ietaupīto finansējumu varēs piešķirt pārvaldēm savu vajadzību segšanai. Šo aspektu atbalstīja arī vairāki citi deputāti. Tomēr neapmierinātība, runājot par šo lēmumu, izskanēja no deputātēm Ingas Gluzdas un Tabitas Kalniņas, jo, viņuprāt, jautājums nav bijis pienācīgi izvērtēts, jo situācija katrā pārvaldē ir atšķirīga, tāpēc, veicot izvērtējumu, vajadzēja doties uz katru pārvaldi.
Rezultātā «par» šādu pārvalžu darbinieku optimizāciju balsoja visi deputāti (sēdē nepiedalījās A. Astrātovs, L. Pīlēģis un E. Zelderis), izņemot Ingu Gluzdu un Miervaldi Krotovu, kuri atturējās.
Ietaupījums, ko novada pašvaldība gūs no šīs optimizācijas (samazinot gan pārvalžu vadītāju, gan pārējo darbinieku skaitu), būšot aptuveni 168 tūkstoši eiro gadā.
Ko domā pārvalžu darbinieki?
Jau iepriekš esam informējuši, ka vēl pašreizējais Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš atbalsta optimizāciju, uzsverot, ka tai jānotiek, balstoties uz analīzi un pamatojumu, nevis politiskiem lēmumiem. Domes sēdē bija ieradies arī Virbu un Strazdes pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs, kurš sniedza savu redzējumu par darbiniekiem pārvaldē. Viņš «Talsu Vēstīm» pēc tam atzina, ka vēl nekas nav zināms par turpmāko, un tas esot skumjākais mūsu valstī — nedrošība par nākotni. Vienīgā, kura neieradās uz sēdi, bija Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna. Viņa pēc tam «Talsu Vēstīm» sacīja, ka par attiecīgo tēmu nevēlas sniegt komentārus, un uz sēdi nav ieradusies, jo nav saskatījusi tam jēgu.
Arī situācija to darbinieku vidū, kuri šā lēmuma rezultātā zaudēs darbu, ir atšķirīga. Ir daži, kuri jau atrodas pensijas vecumā (piemēram, L. Jaunpujēna), bet ir tādi cilvēki, kuriem līdz pensijai vēl vairāki gadi. «Talsu Vēstīm» izdevās noskaidrot kādas darbinieces (vēlējās palikt anonīma) viedokli, kura šā lēmuma rezultātā zaudēs darbu, bet līdz pensijai viņai vēl daži gadi. «Protams, pašlaik atrodos situācijā, kad man būs grūti atrast darbu. Saprotu, ka optimizācija notiek darba apjoma dēļ, bet rezultātā esmu sāpīgi iespaidota. Ja godīgi, šādu lēmumu agri vai vēlu jau gaidīju. Šeit, Talsu pusē, darbu atrast ir nereāli, tāpēc domāju par Rīgas virzienu. Pensija man tomēr kaut kā jāsagaida. Protams, tas, ka šis notiek gada nogalē, svētku laikā, nav patīkami…» pārdomās dalās darbiniece.