Sveic Dundagas novada cilvēkus

Dundagas novads

16. novembrī valsts svētku pasākums notika Dundagas pilī, bet 18. novembrī — Kolkas tautas namā. Tur sveica novada iedzīvotājus par nozīmīgu devumu sava novada attīstībā un popularizēšanā. Augstāko Dundagas novada apbalvojumu — Goda rakstu — šogad saņēma Maija Rēriha.
Ik gadu Dundagas novada pašvaldība valsts svētkos pasniedz trīs dažādus apbalvojumus — novada augstāko atzinību Goda rakstu, kā arī Atzinības un Pateicības rakstus. Tos kopumā šogad saņēma 14 dažādu profesiju pārstāvji un aktīvi sabiedriskās dzīves veicinātāji.
Goda rakstu par ievērojamu un nozīmīgu ieguldījumu kultūras, kultūrvēstures un sabiedriskajā jomā Dundagas novadā saņēma Maija Rēriha. Atzinības rakstu par ievērojamu un nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības veicināšanas jomā saņēma Gunta Skujiņa, par personisku devumu Dundagas novada iedzīvotājiem skolēnu sporta popularizēšanas jomā — Gundega Lapiņa. Trīs jaunieši — Kārlis Rozenbergs, Oskars Bērzlejs un Kristaps Dzīle — saņēma Atzinības rakstu par drošsirdību un cilvēka dzīvības glābšanu. Par ievērojamu un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Dundagas novadā Atzinības raksts pasniegts Sandrai Dadzei, bet par nozīmīgu personisko ieguldījumu kultūras, kultūrvēstures un tūrisma attīstības jomā Dundagas novadā — Jānim Mikānam. Ar novada Pateicības rakstu par nozīmīgu personisku devumu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības veicināšanas jomā apbalvota Ilzīte Pilmane, par nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem izglītības un sporta jomā — Skaidrīte Motmillere, par nozīmīgu personisku devumu Dundagas novada iedzīvotājiem veterinārmedicīnas un saimnieciskajā jomā — Agita Zakare, par nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomā Dundagas novadā — Valters Laķevics, par nozīmīgu personisku devumu Dundagas novada iedzīvotājiem veselības veicināšanas jomā — Aija Krūmiņa un par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Dundagas novadā — Sandra Salceviča.
Pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas vadītāja Ruta Emerberga teica, ka apbalojumu piešķiršanai bija izvirzīti vairāki novadnieki un katru arī komisija izvērtēja. Augstākais novada apbalvojums šogad piešķirts cilvēkam, kura, neskatoties uz daudzajiem nostrādātajiem darba gadiem, turpina aktīvi sabiedriski darboties, par ko esot vislielākais prieks.
«Katrs no šogad izvirzītajiem kandidātiem pašvaldības apbalvojumu saņemšanai ar savu darbu ikdienā veido mūsu novadu labāku. Lepojamies ar saviem cilvēkiem,» sacīja apbalvojumu piešķiršanas komisijas vadītāja R. Emerberga.