«Jauniešu un aktīvo cilvēku skaits ir samazinājies»

Sports

Komentāru par situāciju Dundagas novadā sniedza Dundagas novada pašvaldības sporta organizatore Andžela Lepere: — Sporta attīstība Dundagas novadā ir vērsta uz izaugsmi, bet pēdējo gadu laikā jauniešu un aktīvo cilvēku skaits ir samazinājies, kā rezultātā samazinās arī sporta pasākumu apmeklējums. Domāju, ka izaugsmes iespējas ir lielas, — mums ir lieliska atrašanās vieta un esam tuvu dabai. Pašvaldības redzējums ir vērsts uz izaugsmi — vēlamies nodrošināt iedzīvotājiem visu nepieciešamo, lai viņi varētu apmeklēt dažādus sporta pasākumus. Izaicinājums ir aktīvo cilvēku trūkums — iemesls ir ierobežotās darba, dzīvesvietas un izklaides iespējas. Milzīga nozīme ir arī infrastruktūrai — ja infrastruktūra ir attīstīta, iespējams veicināt sportisku dzīvesveidu un vairot veselīga dzīvesveida piekritēju skaitu. Šobrīd Dundagas novadā ir divi stadioni, parks un skolas sporta zāles, kur tiek īstenoti sportiski pasākumi, bet, ja mums būtu sporta halle, domājams, ka vairāk jauniešu izvēlētos palikt Dundagā. Mūsu novada vārdu valstī nes volejbols — šeit ir izauguši ļoti talantīgi un spēcīgi valsts mēroga sportisti, kuri spēlē dažādās līgās. Sportistu sasniegumu panākumu atslēga ir neatlaidīgs darbs, cīņasspars, uzvaras garša, vēlme augt un kļūt labākiem. Tautas sports veido novada tēlu un kopējo atmosfēru — mums ir entuziastiski volejbolisti, nūjotāji, skrējēji, futbolisti, hokejisti, riteņbraucēji, slēpotāji, slidotāji un citu sporta veidu pārstāvji. Tas motivē arī pārējos novada iedzīvotājus.
Lai sporta dzīve novadā ritētu veiksmīgāk, vajadzētu organizēt pasākumus arī darba dienu vakaros un nodrošināt bezmaksas piekļuvi sporta zālei. Arī sabiedrības attieksmei jāmainās — iedzīvotājiem jābūt atsaucīgākiem, aktīvākiem un jāskatās uz nākotni ar cerību.

Valsts sporta politika
Sports ir visu veidu individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās. Valsts sporta politikas mērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības. Sporta politikas virzieni ir:
 bērnu un jauniešu sports;
 sports visiem;
 augstu sasniegumu sports;
 pielāgotais sports.
Avots: Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa www.izm.gov.lv