Pansionāts «Lauciene» joprojām pārmaiņu ceļā

Talsu novads

Pansionātu «Lauciene» sagaida nākamās pārmaiņas — 31. oktobrī Talsu novada domes deputāti nolēma apstiprināt jauno uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionātā «Lauciene» — 21 eiro dienā vienam klientam. Turklāt 28. oktobrī pansionāta direktore Dace Upleja uzrakstīja iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no ieņemamā amata.
Pansionāts «Lauciene» sāka pārmaiņu ceļu, kad pērn 15. jūnijā Talsu novada domes deputāti nolēma atbrīvot Andi Kukīti no Talsu novada pašvaldības pansionāta «Lauciene» direktora amata. Kamēr viņš bija darba prombūtnē, kopš janvāra direktora pienākumus pildīja direktora vietniece Sandra Pētersone, līdztekus tika izsludināts konkurss uz vakanto amata vietu. Tajā uzvarēja Dace Upleja, kura pērn 17. septembrī uzsāka pildīt jaunos amata pienākumus. Viņa sociālajā jomā strādā kopš 1992. gada, piedalījusies gan Talsu pilsētas, gan Talsu novada sociālās sistēmas izveidē.
Palielina uzturēšanās maksu
Šogad mēneša uzturēšanās maksa pansionātā ir 550 eiro mēnesī. Izstrādājot nākamā gada iestādes budžetu un galvenās prioritātes, ko nepieciešams mainīt, uzlabot, deputātiem apstiprināšanai tika piedāvāts variants par izmaiņām uzturmaksā no nākamā gada 1. janvāra — 21 eiro dienā vienam klientam. Ja pieņemam, ka mēnesī ir 30 dienas, tad maksa sastāda 630 eiro.
Pansionāta direktores vietniece Ilze Rūsiņa skaidroja, ka šis pieaugums nepieciešams, lai uzlabotu klientu aprūpes procesa kvalitāti. Proti, lielākā pieauguma daļa tiks novirzīta atalgojuma palielināšanai un darbinieku skaita pieaugumam. Ja pašlaik aprūpes procesu nodrošina 41 aprūpētāja slodze, no nākamā gada tas paredzēts 49,5 slodžu apmērā. Kā arī lai atjaunotu pamatlīdzekļus, piemēram, pansionāta iemītnieku gultas, tāpat arī segas, spilvenus, matračus u. c. «No nekā nekas nerodas. Ja mēs gribam izmaiņas, kaut kas ir jāiegulda. Ja neko nedarīsim, lai noturētu darbiniekus, situācija var būtiski pasliktināties. Un inventārs ir ļoti nolietots, ir skumjš skats, un tas ir jāmaina,» pauda I. Rūsiņa, kura amatā stājās vien pirms pāris mēnešiem.
Deputāti pirms balsošanas ļoti gari un plaši diskutēja, uzdeva jautājumus un pauda dažādus viedokļus. Piemēram, deputāts Edgars Zelderis sacīja, ka, viņaprāt, papildu līdzekļi nenodrošinās labāku pakalpojumu, savukārt Inga Gluzda izteicās, ka visa problēmas sakne iestādē ir tās direktore D. Upleja un Sandra Pētersone (deputāte un pansionāta direktora palīdze saimnieciskajos jautājumos), kuras «būtu jātur pa gabalu no pansionāta».
Deputāte Daiga Feldmane pirms balsošanas pauda viedokli, ka atbalsta uzturmaksas paaugstināšanu, jo saprot, ka tas nepieciešams, lai varētu ikdienā klientam nodrošināt cilvēka cienīgus apstākļus. «Ir jādara viss, lai tādi būtu. Es, protams, priecātos, ja mēs būtu tik bagāta pašvaldība, ka varētu segt pusi no klientu uzturmaksas, bet no kurienes mēs ņemsim šo naudu?» teica D. Feldmane. Rezultātā ar balsu vairākumu dome nolēma apstiprināt uzturmaksas pieaugumu.
Neļauj strādāt un pazemo
Esam informējuši, ka D. Upleja uzsāka un ieviesa vairākas iniciatīvas pansionātā, sākot jau ar pamatīgu darbu dokumentācijas sakārtošanā, darbinieku darba aprakstu izstrādi, kādu līdz šim iestādē nebija. Tika pārskatīta atalgojuma sistēma, un daļai darbinieku palielināts atalgojums. Paralēli tam tika risināti saimnieciskas dabas jautājumi un novērsti pārkāpumi, ko savulaik (D. Uplejai vēl neesot šajā amatā) konstatēja Labklājības ministrija, un daudzi citi darbi. Iestādes nu jau bijusī vadītāja (piektdien, 8. novembrī, bija pēdējā darba diena) «Talsu Vēstīm» atklāj, ka par atkāpšanos no amata domājusi jau kopš pavasara. «Tika radīti apstākļi, lai nevarētu atbilstoši veikt darbus, kas nepieciešami šajā pārmaiņu laikā, kas ir iestādē. Izmaiņas nevar notikt īsā laika periodā, šādā lielā iestādē tam ir vajadzīgi vairāki gadi. Tāpēc jau pēc pusgada sākt prasīt no manis un nepārtraukti kritizēt, ka tiek slikti veikts darbs… Tas ir nekorekti. Darbi ir jāveic soli pa solim. Protams, ir ļoti žēl, ka vienā brīdī šis pārmaiņu process tiek pārrauts un vairs nav iespējams turpināt iesākto,» stāsta D. Upleja. Viņa apstiprina «Talsu Vēstīm», ka galvenais iemesls šādam lēmumam pamest darbu pieņemts Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājas, deputātes I. Gluzdas attieksmes un rīcības dēļ, viņa ir jutusies pazemota, un izjutusi pret sevi ņirgāšanos. Turklāt neviens to arī neierobežoja.
«Tagad darbinieki atkal paliek neziņā par turpmāko, un arī tas ļoti būtiski ietekmē mikroklimatu darba vidē, un, protams, atspoguļojas uz pakalpojuma kvalitāti pret klientiem,» liek aizdomāties D. Upleja.
Ļoti atšķirīgi viedokļi
Jau pirms vairākiem mēnešiem «Talsu Vēstis» vienā no Talsu novada domes sēdēm piefiksēja deputāta Edmunda Demitera pārmetumus I. Gluzdas virzienā par to, ka viņa ir vainojama pie tā, kas notiek pansionātā «Lauciene». «Šeit, manuprāt, Gluzdas kundze, lielākā atbildība, kāpēc Laucienes pansionātā ir tāda situācija kā šobrīd, ir jāuzņemas jums pašai kā sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītājai. Jo vismaz tos procesus, ko es redzēju, dzirdēju no klātesošajiem, no tā visa haosa, ko jūs radījāt Laucienes pansionātā starp darbiniekiem… Tas ir mans viedoklis, protams, bet tas nav vienīgais. Tā domā vairāk cilvēku, bet izvairās par to runāt, jo ir cilvēki, kuri ir nonākuši politikā, bet diemžēl izvairās no kritikas sociālajos tīklos, un tas ir jūsu instruments, kā jums daudzus no šeit, pie galda sēdošajiem, ir izdevies apklusināt. Bet es, ja runājam par sociālajiem medijiem, jūsu kritiku uztveru kā pagodinājumu, jo, ja iedzīvotāji dzird, ka mani kritizē Gluzdas kundze, tas man ir tikpat kā aplausi no kāda cita cilvēka. Kamēr sociālo un veselības jautājumu komiteju vadīs Gluzdas kundze, man nav ilūziju, ka situācija Laucienes pansionātā uzlabosies. Un jebkurš direktora vietnieks, kurš tur nonāk, agri vai vēlu saskarsies ar to pašu problēmu, ar ko saskārās pansionāta direktore. Vadītājai šobrīd ir slimības lapa un viņai ir veselības problēmas, manuprāt, arī par to varam pateikties jums, Gluzdas kundze. Es ļoti labi atceros to komitejas sēdi, kurā jūs tiranizējāt vārda tiešā nozīmē šo cilvēku, neļaujot viņai pat izteikties. Un tā laikam pa šiem diviem gadiem ir vienīgā sēde, par kuru man patiešām ir kauns, ka es tajā piedalījos,» sacīja E. Demiters.
Deputāte I. Gluzda šos pārmetumus savā virzienā ir noraidījusi jau vairākkārt, publiski uzsverot, ka darījusi visu iespējamo, lai censtos normalizēt situāciju pansionātā. Un, kā jau informējām, 1. novembrī, kad viņa atkāpās no Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājas amata, kā galveno iemeslu minēja «domes vadības un deputātu vairākuma klajo ignoranci un neieinteresētību pansionāta «Lauciene» darbībā, norobežošanos no konstatētajiem pārkāpumiem un izvairīšanos pieņemt kardinālus mērus».