Ar lustīgām dejām un dziesmām Talsos sagaidīja Mārtiņdienu

Kultūra

4. novembra pievakarē ikviens bija laipni gaidīts Talsu tautas nama Tornīša zālē, lai kopā ar folkloras kopu «Talsi» un tautas muzikantu ansambli «Tals’ trimiš» atcerētos sentēvu paražas un ieskandinātu Mārtiņdienu.
Mārtiņi ir viena no gadskārtām, kas Saules kalendārā iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem jeb Miķeļiem un ziemas saulgriežiem. Senie latvieši šo dienu uzskatīja par rudens beigām un ziemas sākumu. Līdz šai dienai bija jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme, kam pēc tam tika ļauts doties atpūtā līdz pavasarim, jo senie latvieši uzskatīja — ja zemi pēc Mārtiņiem vēl traucē arot, tad nākamajā gadā nav gaidāma laba raža.
«Mārtiņos saimnieciskais gads ir noslēdzies. Klētis ir pilnas ar graudiem, kūtīs ir nobaroti lopi, un cilvēki var atvilkt elpu, lai pateiktos dabai un Dieviņam par visu, kas gada laikā paveikts un izaudzēts. Paldies tika teikts arī senčiem, jo Mārtiņos beidzas veļu laiks un sākas budēļu laiks,» pastāstīja Daina Birze. Viņa skaidroja, ka budēļus sauca arī par Mārtiņbērniem, čigāniem un ķekatniekiem un tie ar dziesmām un dejām gājuši no mājas uz māju, kur saimes tos cienājušas ar īpaši sarūpētu cienastu.
«Viss jau sākas no mūsu saknēm. Ikvienam ir jāzina un jāatceras, ka, tikai pateicoties mūsu senčiem, mēs katrs esam šajā baltajā pasaulē,» bilda D. Birze.
Arī Talsu tautas nama Tornīša zālē bija ieradušies maskās tērpti ķekatnieki, kuru vidū bija gan brūnais meža saimnieks — lācis un garkaklainā dzērve, gan kaza un, protams, arī nāve ar izkapti.
Ķekatnieki bija ieradušies ar jestrām dziesmām un lustīgām dejām, lai prieks būtu ne tikai mājiniekiem, bet arī visiem uz pasākumu sanākušajiem, kas aktīvi iesaistījās visās raibajās svētku lustēs. Protams, kā jau īstenā Mārtiņdienā folkloras kopas «Talsi» un tautas mūzikas ansambļa «Tals’ trimiš» dalībnieki bija sarūpējuši bagātīgu svētku galdu, uz kura netrūka ne pašu ceptas maizītes ar sviestu, ne sārtu ābolu, ne vārītu pupu un zirņu, ne smaržīgas zāļu tējas.