«Lielā māksla nāk uz Talsiem»

Kultūra

Talsu pensionāru biedrība pavasarī piedalījās novada kultūras un tūrisma projektu konkursā un guva Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam «Lielā māksla nāk uz Talsiem».
30. jūlijā Talsu pensionāru biedrības novada 45 biedriem bija iespēja doties braucienā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (LNMM) un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Tikāmies ar LNMM komunikācijas nodaļas vadītāju A. Sauku un gidiem, kuri mūs iepazīstināja ar mākslas darbiem un novadīja izsmeļošu ekskursiju. Ekskursijas laikā guvām daudz jaunu zināšanu par mākslu un mākslas darbu autoriem. Šīs dienas laikā ieviesām arī jaunu tradīciju — aicināt LNMM darbiniekus doties ārpus Rīgas.
Jauku gidu pavadījumā iepazinām arī Latvijas Nacionālo bibliotēku un iespējas mūsdienīgā veidā digitāli lasīt grāmatas. Novērtējām arī izstādes un skaisto skatu uz Rīgu no bibliotēkas ēkas pāri Daugavai. Noslēgumā ieturējām sātīgu maltīti bibliotēkas viesmīlīgajā kafejnīcā. Atceļā baudījām priežu meža un jūras gaisu Jūrmalas brīvdabas muzejā.
Projekta ietvaros Talsos tika noorganizētas divas mākslas lekcijas: 25. septembrī mākslas zinātnieks Eduards Dorofejevs bija sagatavojis stāstījumu un video materiālus par portretu glezniecību vēsturē un mūsdienās. Ļoti pozitīvi vērtējam, ka šo lekciju kuplā skaitā apmeklēja arī Talsu mākslas skolas audzēkņi. 8. oktobrī norisinājās lekcija, kuru vadīja mākslas zinātniece Ilze Putniņa. Lekcijas laikā zinātniece iepazīstināja mākslas cienītājus ar novadnieces Lidijas Auzas nenovērtējamo ieguldījumu Talsu pilsētas interjerā — trīs lielformāta sienu gleznojumu ciklu «Kurzeme». Talsu novada domes ēkā atrodas gleznojums «Deviņu pakalnu pilsēta», kas ir kā vizītkarte mūsu novada viesiem. «Satikšanās» un «Savienošanās» ir darbi, kas tapa laikā no 1973. līdz 1980. gadam Talsu mākslas skolas un Talsu dzimtsarakstu nodaļas telpās. Šie darbi joprojām ir uzskatāmi par izcilu arhitektūras un glezniecības sintēzes piemēru. I. Putniņa Talsu pensionāru biedrībai uzdāvināja arī mākslas grāmatas, kas interesentiem ir pieejamas biedrības telpās.
Talsu pensionāru biedrības biedri un Talsu novada sabiedrība šā projekta rezultātā guva zināšanas par mākslas izpausmēm un spēju izprast mākslinieku vēstījumu. Esam pakāpušies kādu solīti augstāk zināšanu kalnā. Lielu paldies sakām visiem, kuri palīdzēja šo projektu realizēt: Talsu novada pašvaldībai, Ievai Indriksonei, Melitai Valdemārei, a/s «Talsu autotransports» un šoferītim Oļegam, lektoriem — Eduardam Dorofejevam un Ilzei Putniņai, Talsu kultūras nama saimei, kā arī LNMM un Latvijas Nacionālās bibliotēkas gidiem.

Rita Tomsone,
Talsu pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja