Kāda ir situācija bioloģiskajā lauksaimniecībā mūsu četros novados?

Lauksaimniecība

Ivars Koloda, Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs: — Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā ir 86 bioloģiskās saimniecības. Rojas novadā — piecas, Dundagas novadā — 13, Mērsraga novadā — viena, bet Talsu novadā — apmēram 67. Tās darbojas augkopībā, piena lopkopībā, putnkopībā, biškopībā, augļkopībā un aitkopībā. No visiem četras ir bioloģisko produktu noliktavas, viens — piena produktu ražotājs (a/s «Talsu piensaimnieks»), visas pārējās ir saimniecības, kurām ir bioloģiskā zeme, tātad augkopība. Papildu tai — lielākajai daļai ir arī lopkopība. Pēdējo trīs gadu laikāsaimniecību skaits būtiski nav mainījies — kāda nāk klāt, cita izbeidz bioloģiskās lauksaimniecības saistības. Pēc dienesta veiktajām pārbaudēm šajās saimniecībās konstatētajam arī dažādu nosacījumu neizpildi. Ir nepilnības uzskaitē un dokumentācijā, pēc medikamentu lietošanas nav ievērots dzīvniekiem noteiktais karences laiks (bioloģiskajās saimniecībās tas ir divas reizes garāks nekā konvencionālajās), nepilnības sertificētajās platībās, kas neatbilst ar reāli izmantotajām. Tāpat nav atbilstoši marķēta izmantotā/uzņēmumā saņemtā dzīvnieku barība un nav sertificētas produktu pirmapstrādes un uzglabāšanas vietas.