Valdemārpilī pulcējās mazpulcēni no Kurzemes un Zemgales novada

Kultūra

25. oktobrī Valdemārpils vidusskolā visas dienas garumā norisinājās Kurzemes un Zemgales novada mazpulku projektu forums «Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos». Aktivitātēs iesaistījās aptuveni 200 dalībnieku jeb 23 mazpulki.
Pasākumu mērķis bija veicināt mazpulcēnu, mazpulku vadītāju un jaunatnes darbinieku izpratni un iemaņas par atbildīgu vides resursu izmantošanu, līdzatbildību par klimata pārmaiņām un iespējām tās ierobežot, īstenojot projektus, veicinot tautsaimniecības attīstību un labklājību caur videi draudzīgu uzņēmējdarbību un īso pārtikas ķēžu popularizēšanu. Foruma laikā notika interaktīvas, izglītojošas vides darbnīcas, kurās mazpulcēni uzzināja par iespējām projektus padarīt videi draudzīgākus. Kā jaunums tiks prezentēta «Vides padomu klade», kur aizraujošā veidā ievietoti padomi lauksaimniecisko projektu un ikdienas darbu īstenošanai. Klades satura veidošanā izmantoti mazpulcēnu zīmēti vides plakāti. Dalībnieki prezentēja arī vasaras laikā izstrādātos mazās uzņēmējdarbības projektus un iepazīstināja ar vērtīgākajām atziņām. Pavasarī projekts tiek pieteikts, vasarā — īstenots, bet rudenī — aizstāvēts. Noslēgumā bērni un jaunieši piedalījās tirdziņā — tirgoja dārzos izaudzētos un projektos saražotos produktus. Tirdziņa mērķis bija popularizēt īsās pārtikas ķēdes, vietējo produktu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī vietējās uzņēmējdarbības attīstībā un lauku labklājības veicināšanā.
Valdemārpils vidusskolas skolotāja un foruma koordinatore Anda Dzene atzina, ka rudens forums ir kā atskaites punkts, kura laikā iespējams atskatīties uz padarīto. Šāda veida kopā sanākšana notiek arī Latgalē, Sēlijā un Vidzemē. Citus gadus Kurzemē un Zemgalē forumi rīkoti atsevišķi, bet, tā kā bērnu skaits nav tik liels, parasti šie novadi tiek apvienoti. «Forums katru gadu notiek citā vietā — esam bijuši Ezerē, Lutriņos, Kandavā, Aizputē un Ventspilī. Šoreiz Latvijas Mazpulku padomes sapulcē ieminējos, ka pasākums varētu notikt Valdemārpilī, un padome sazinājās ar Talsu novada domes priekšsēdētāju, kurš akceptēja šo ideju. Mums Valdemārpilī notiek pašiem savas rudens skates, un veiksmīgākie projekti tiek izvirzīti tālāk. Ir bērni, kuri uz tām tiek regulāri, un bērni, kuriem vēl nedaudz jāpiestrādā. Šodien dalībnieki ir sadalīti pa grupām, jo projektu ir daudz un tie ir dažādi. Citi nodarbojas ar augkopību, citi ar lopkopību, bet ir arī rokdarbi, individuālie un grupu darbi. Katrā auditorijā darbojas eksperti, kuri ieklausās mazpulcēnos un dod novērtējumu. Bērniem būs arī radošās nodarbības — viņi uzzinās, kā iekopt vecu augļu koku dārzu, iepazīs Valdemārpils dižkokus, piedalīsies vides spēlē un iepazīsies ar Elviju Braunu — mūsu bijušo skolēnu, kurš kolekcionē kartupeļus. Pēcpusdien dosimies uz «Jāņa centru», kur mums no 15.30 būs tirdziņš,» ar dienas plānu iepazīstināja A. Dzene.
Šogad Valdemārpils mazpulks piedalījās arī Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā «Sējējs 2019». Par konkursa dalībnieku nominācijā «Rītdienas Sējējs — mazpulks» var kļūt mazpulki, kuri aktīvi darbojas biedrībā ne mazāk kā piecus gadus, kvalitatīvi īsteno individuālos projektus un savā pagastā īstenojuši grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm: lauku vides sakopšanā, individuālo lauksaimniecisko prasmju apguvē un uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanā vai lauku attīstības sekmēšanā un vietējās sabiedrības aktivizēšana sabiedriskā labuma darbībai. Konkursa rezultāti būs zināmi 1. novembrī.