Amatā apstiprina bērnudārza vadītāju

Dundagas novads

24. oktobra Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja pirms mēneša atlikto jautājumu par pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vadītāja apstiprināšanu amatā. Rakstījām, ka amatam bija pieteikušās divas pretendentes — pedagoģe Irina Jānberga un iestādes vadītājas vietniece Rudīte Baļķīte, ko arī deputāti amatā apstiprināja. Viņa šos pienākumus sāka pildīt vakar, 28. oktobrī.
Septembrī notikušajā Dundagas novada domes sēdē šim amatam izpilddirektore Janita Vanda Valtere virzīja Irinu Jānbergu, paužot, ka, izvērtējot līdzšinējo izglītību, izglītības darba pieredzi, papildu apmācības un kāds ir katra kandidāta izglītības iestādes attīstības redzējums, amatam virza minēto personu. Viņa abas pretendentes vērtējusi ne tikai no šīs vakances, bet ņēmusi vērā arī pieredzi no 2016. gada, kad darbojusies bērnudārza padomes sastāvā.
Toreiz sēdē pašvaldības izglītības speciālists Dinārs Neifelds pauda, ka vērtējums vienam pretendentam pār otru ir ļoti neliels, kas liecina, ka abas kandidātes ir ļoti spēcīgas. Tomēr viņš uzsvēra: nav mazsvarīgi, ka pretendentam ir ne tikai pedagoģiskā, bet arī vadības pieredze, kas ir R. Baļķītei. Tas ļaujot uz lietām skatīties no cita skatu punkta. Pēc sēdē izskanējušajām diskusijām, kurās iesaistījās arī vairāki bērnudārza darbinieki, paužot atbalstu iestādes vadītājas vietniecei R. Baļķītei, deputāti lēmuma izskatīšanu atlika uz oktobra sēdi, to argumentējot, ka nepieciešams papildu izvērtējums.
24. oktobra sēdē bērnudārza vadītāja amatam apstiprināšanai bija izvirzītas abas kandidatūras. Par R. Baļķīti balsoja domes priekšsēdētājs Aldis Felts un deputāti Gunārs Kristiņš, Vilnis Skuja un Madars Burnevics, bet deputāte Regīna Rūmniece balsojumā atturējās. Savukārt par otru kandidāti Irinu Jānbergu visi pieci deputāti balsojumā atturējās, liecina sabiedrisko attiecību speciālistes Lindas Pavlovskas-Dišleres sniegtā informācija.
R. Baļķīte «Talsu Vēstīm» norāda, ka pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» strādā 31 gadu — 12 gadus par pirmsskolas skolotāju, 13 gadus — par mūzikas skolotāju un sešus gadus — par vadītājas vietnieci izglītības jomā. «Mana iepriekšējā darba pieredze ir iemācījusi spēju komunicēt, ieklausīties un sadarboties gan ar bērnu vecākiem, gan kolēģiem. Pieteikties šim amatam mani motivēja kolektīvs un vecāku pārstāvji, atgādinot manas stiprās puses — atbildības izjūtu, spēju ātri pielāgoties situācijām, pieņemt lēmumus un radīt miera un drošības izjūtu cilvēkos. Izjūtai, ka tev uzticas, uz tevi paļaujas un ciena, ir ļoti liela nozīme. Vismaz man noteikti. Tas, protams, arī dzen uz priekšu un liek darīt darbu ar pilnu atdevi,» viņa saka. Jautāta par pirmajiem darbiem, viņa atbild, ka tie būšot saistīti ar lielāku uzmanības pievēršanu bērnu drošībai un veselībai. Jānodrošina iestādes teritorija ar vēl vieniem drošiem vārtiņiem, pie visām ieejām iestādē plānots uzstādīt kodu atslēgas un jāpalielina arī medicīnas māsas slodze iestādē.