Neizpratne, kā veidojas pakalpojuma maksa

Talsu novads

Redakcijā vērsās daudzdzīvokļu mājas Darba ielā 13 Talsos iedzīvotāja, kura pauda neizpratni, kā veidojas cirkulācijas maksa jeb maksājums par karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanu, kas katru mēnesi pieaugot. Ja 2018. gada janvārī par to maksāti septiņi eiro, tad šā gada septembrī — jau 17,39 eiro. Kundze vēlas zināt, kā veidojas šī maksa, kā iespējams samazināt un kāpēc maksājums ir vienāds gan tiem, kuriem ir vienistabas dzīvoklis ar vienu iedzīvotāju, gan tiem, kuriem dzīvoklī ir vairākas istabas un iemītnieki.
Kundze (redakcijai vārds un uzvārds ir zināmi) stāsta, ka 2018. gada janvārī par karstā ūdens cirkulāciju mēnesī maksājusi septiņus eiro, līdz maijā cena pēkšņi pieaugusi līdz 11,28 eiro un katru mēnesi turpinājusi augt. Samazinājums bijis vien septembrī (12,95 eiro) un novembrī, decembrī, kad maksāti 13 eiro. Šāda summa maksāta arī līdz šā gada maijam, bet jau jūnijā tā sākusi pieaugt un bijusi 13,66 eiro, jūlijā —14,85 eiro, augustā 15,20 eiro un septembrī sasniegusi jau 17,39 eiro. Tas radījis neizpratni, kāpēc pieaugums ir tik liels. Salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, maksa par ūdens cirkulāciju palielinājusies par vairāk nekā desmit eiro, bet, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, — par nepilniem pieciem eiro.
Kad sācies maksājuma pieaugums, pagājušā gada septembrī viņa vērsusies pie mājas apsaimniekotāja Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības «Talsu namsaimnieks» ar iesniegumu, lūdzot skaidrot, kāpēc maksājums pieaudzis? Kundze lūgusi skaidrojumu sniegt pensionāram saprotamā valodā. Atbildi no «Talsu namsaimnieka» uz trīs lappusēm viņa arī saņēmusi, bet pauž, ka skaidrību šajos jautājumos tā īsti nav viesusi.
Lai noskaidrotu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem,
«Talsu namsaimniekam» nosūtījām vairākus jautājumus: kā veidojas konkrētai mājai maksa par karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanu, kāpēc tā pēdējā gada laikā ir strauji pieaugusi un kas to ietekmējis? Vai mājas apsaimniekotājs ir pārbaudījis skaitījuma rādījumus, piefiksējis skaitītāju neesamību un noskaidrojis, kas varētu veicināt karstā ūdens zudumu un būtu iemesls maksājuma paaugstināšanai? Vai un kā iespējams šo maksu samazināt? Kāpēc maksa ir vienāda visiem dzīvokļiem neatkarīgi no tur esošo istabu un dzīvojošo skaita? Tāpat viedokli jautājām mājas vecākajai Aigai Putniņai.
Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības «Talsu namsaimnieks» sniegtais skaidrojums: «Siltuma daudzumu, kuru saņēmusi māja, fiksē siltuma skaitītājs siltuma mezglā. Šis siltums sadalās trīs daļās: apkurei patērētais; karstā ūdens uzsildīšanai patērētais; karstā ūdens piegādei patērētais. Karstā ūdens apgādes sistēma ir daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļa, un cirkulācija uzskatāma par daļu no mājas ekspluatācijas (kopīpašuma uzturēšanas) nodrošināšanas. Cirkulācija bez pārtraukuma mājai nodrošināta apkures un vasaras sezonā. Vasaras periodā, kad nav apkures, minēto cirkulācijas maksas lielumu nosaka no kopējā mājā patērētā siltuma, atņemot ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu. Atlikumu cirkulācijai sadala uz dzīvokļu skaitu.
Ziemā, kad ir apkure, no kopējā mājā patērētā siltuma atņem ūdens uzsildīšanai patērēto siltumu (viena kubikmetra ūdens uzsildīšanai patērē 0,075 MWh siltuma, kas ir konstante visu gadu); no kopējā mājā patērētā siltuma atņem cirkulācijai patērēto siltumu (ziemā viena dzīvokļa cirkulācijas maksa ir vienāda ar iepriekšējās vasaras vidējo aritmētisko (konstante tikai ziemā)); atlikumu apkurei sadala uz dzīvokļu platībām.
Cirkulācijas maksa veidojas, precīzi nolasot mājas kopumā patērēto siltumenerģiju un no tās atņemot patērētā ūdens apjoma uzsildīšanai nepieciešamo siltumenerģiju. Šī starpība, piemērojot siltumenerģijas tarifu, ir cirkulācijas maksa, kas tiek vienādi izdalīta uz kopējo dzīvokļu skaitu. Ja iedzīvotāji vēlas cirkulācijas maksas dalījumu veikt atšķirīgi katram dzīvoklim, tad par šiem kritērijiem un apmaksas principu ir jāvienojas mājas iedzīvotājiem kopsapulcē.
Cirkulācijas maksas pieaugumu var ietekmēt iedzīvotāju precizitāte nodotā patērētā ūdens daudzumā. Jo mazāks būs iedzīvotāju nodotais karstā ūdens rādītāja lielums un jo vairāk nodotais daudzums atšķirsies no mājā faktiski patērētā daudzuma, jo lielāka būs maksa par cirkulāciju. Ja ūdens skaitītāju rādījumi tiek nodoti vienā dienā, tad uzrādītā ūdens apjomu precizitāte būs lielāka.
Darba ielas 13 Talsos mājai skaitītāju rādījumu kontrole pēdējo divu gadu laikā nav bijusi. Pārbaudēs sūta darbiniekus, ja tiek saņemti signāli no mājas dzīvokļu īpašniekiem vai ja konstatējam starpības, lielākas par likumā noteiktām ilgāku periodu pēc kārtas, vai pēkšņas, neizskaidrojamas starpības. Dzīvokļi, kuros nav skaitītāji, visās mājās ir zināmi. SIA «Talsu namsaimnieks» sazināsies ar mājas vecāko, lai noskaidrotu īpašnieku pārstāvja viedokli, vai ir nepieciešama skaitītāju kontrole. Jāsaprot, ka pārbaudes veikšana ir maksas pakalpojums, par ko jānorēķinās no mājas uzkrātajiem līdzekļiem.» Tāpat namu apsaimniekotājs norāda, ka Talsu pilsētā cirkulācijas izdevumi dažādām mājām, ir no trīs līdz 25 eiro par dzīvokli.
Daudzdzīvokļu mājas vecākā Aiga Putniņa «Talsu Vēstīm» teic, ka ir nācies mājas iedzīvotājai skaidrot, kā maksa rodas, bet precīzāk to var izdarīt mājas apsaimniekotājs. «Esmu mājas iedzīvotājus mudinājusi neskaidrību jautājumā vērsties pie apsaimniekotāja. Iedzīvotājiem var būt neizpratne, kā rodas šī cirkulācijas maksa. Tā ir augstāka vasaras sezonā un zemāka ziemā. Oktobrī pieslēdzām māju apkurei, un summai par cirkulāciju vajadzētu samazināties. Jāsaprot, ka neatkarīgi no karstā ūdens patēriņa tas visu laiku ir jāsagatavo un tam jābūt noteiktā temperatūrā. Tas rada izmaksas, un kādam tās ir jāsedz. Cena ir atkarīga arī no tā, kad cilvēki ziņo par siltā ūdens patēriņu un vai nodod precīzus rādījumus. Ievadā tiek uzskaitīts rādījums, un tas mājai ir jānomaksā,» saka A. Putniņa.