Sācies rudens lapu nodošanas laiks

Talsu novads

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Talsu pilsētā norisinās rudens lapu vākšanas un nodošanas akcija.
Fiziskas personas, kurām noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» un daudzdzīvokļu māju vecākie bez maksas varēs saņemt marķētos maisus, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem, informē Talsu novada pašvaldība. Tos var saņemt Talsu pilsētas pārvaldē (Kareivju ielā 7, 2. korpusā, 211. kabinetā). Pirms maisu saņemšanas jāuzrāda noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Noslēgtie līgumi nav jāuzrāda daudzdzīvokļu māju vecākajiem, kuru mājas apsaimnieko SIA «Talsu namsaimnieks» un SIA «Adax 2». Viena maisa tilpums ir 120 l, tajos drīkst likt tikai koku lapas. Pilnie maisi jānovieto paredzētajā sadzīves atkritumu izvešanas dienā blakus atkritumu konteineram. Pašvaldība vērš uzmanību, ka maisu skaits ir ierobežots. Par lapu savākšanu pārējās novada pilsētās un pagastos nepieciešams vērsties attiecīgajās pārvaldēs.