No 119 uz 39 vietvarām

Ziņas

15. oktobrī Ministru kabinets (MK) atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tas paredz reformas rezultātā 119 pašvaldību vietā Latvijā izveidot 39. Ja to apstiprinās arī Saeima, mūsu pusē tiks apvienots Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novads.
Likumprojekts paredz izveidot 34 novadus, kā arī saglabāt republikas pilsētas statusu Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilij, Liepājai un Rēzeknei. Vienbalsīgu atbalstu pauda visi valdības ministri, savukārt iebildumus joprojām uzturēja Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Jāpiebilst, ka sākotnēji VARAM piedāvāja izveidot 35 novadus, taču pēc apspriedēm ar pašvaldībām tika nolemts izveidot jaunu — Ulbrokas novadu. Turklāt aizvadītajā nedēļā koalīciju veidojošās partijas vienojās, ka Liepājai, Rēzeknei un Daugavpilij tiks saglabāts pilsētas statuss un ap tām veidosies atsevišķas pašvaldības. Līdz ar to pašvaldību skaits palielinājās līdz 39.
Lai arī reformas ieviešanas process uzņēmis raitu gaitu, galavārds piederēs Saeimai. Kāds būs balsojums, nevar zināt, jo jāņem vērā, ka LPS iestājas pret piedāvāto reformu un tā vērsusies pie Saeimas deputātiem (jāpiebilst, ka viņi aicināja neatbalstīt izmaiņas arī MK), aicinot neatbalstīt likumprojektu. Viņi min vairākus iemeslus, kāpēc. Piemēram, jo nav zināmas plānotās funkcionālās izmaiņas, tāpēc nevar pamatot vietējo pašvaldību teritoriju izmaiņas vai arī tas, ka nav iekļautas un aprēķinātas pašvaldību gaidāmās izmaksas sakarā ar ATR un kāda būs to ietekme uz pašvaldību budžetiem u. c. «Šobrīd jau daudzās pašvaldībās notikušas aptaujas un pieņemti domju lēmumi par ATR, kas neatbalsta reformu šādā variantā, kā arī vairāki novadi gatavojas griezties Satversmes tiesā,» informē LPS.
Ministrija reformai gan redz tikai pozitīvus ieguvumus: «Iedzīvotāju interesēs ir būtiski teritorijas attīstību plānot kopsakarībās ap reģionālās un nacionālās nozīmēs centriem, kur ekonomiskā aktivitāte un pieprasījums pēc pakalpojumiem ir augstāks. Tas attiecas uz efektīvu izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, ceļu un transporta, kā arī komunālās saimniecības infrastruktūras tīkla izveidi. Savukārt atbilstoši uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām visu veidu nepieciešamā infrastruktūra tiek pakārtota perspektīvo saimnieciskās darbības virzienu attīstīšanai teritorijā.»
Turklāt VARAM izveidojis vienotu e-pastu reforma@varam.gov.lv un telefona numuru 68806999, kur iedzīvotājiem iespējams vērsties ar saviem jautājumiem par ATR. Un paralēli turpinās ministrijas vizītes pašvaldībās, lai tiktos ar iedzīvotājiem (tās videoformātā iespējams noskatīties arī VARAM mājaslapā). To, kad ministrija tiksies ar mūsu puses ļaudīm, vēl nav zināms. Tiklīdz šāda informācija būs pieejama, noteikti jūs informēsim.