Divi projekti, divas valstis, daudz ieguvumu

Izglītība

Talsu Valsts ģimnāzijā oktobris nācis ar ļoti spilgtiem iespaidiem — dalība «Erasmus+» projektos divām skolēnu un skolotāju komandām gandrīz vienlaikus ļāvusi gūt neaizmirstamu pieredzi, vienai komandai dodoties uz Portugāli, bet otrai — uz Čehiju.
No 6. oktobra līdz 12. oktobrim
Talsu Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni Kitija Markovska, Agnese Alise Jaņpētere, Elena Prihodjko, Emīlija Sāra Savuškina, Paula Bete un Aleksis Patriks Otersbergs, ģimnāzijas direktors Gundars Sebris un ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne piedalījās projekta «From the Forests to the Forests trough Clasroom» («No meža uz mežu caur klasi») aktivitātēs Portugālē. Projektā iesaistītas četras valstis: Latvija, Beļģija, Portugāle un Rumānija, bet mērķis ir apgūt mežu daudzveidību dažādos Eiropas reģionos, iepazīt katras valsts kultūru un pilnveidot savas svešvalodu prasmes.
Gundars Sebris atzīst, ka šī ir iespēja gan jauniešiem, gan skolotājiem paplašināt redzesloku kultūrā, vēsturē, izglītībā, komunikācijā un citās jomās. «Piedaloties projekta aktivitātēs, ir sajūta, ka atrodies nevis ikdienas mācību procesā, bet gan īpašā ekspedīcijā, kuras galvenais mērķis saliedēta un stipra Eiropas Savienība. Viesmīlīgā Portugāle bija spilgts piemērs tam, ka pusgadsimta laikā valsts var kļūt par labklājības zemi desmit miljoniem iedzīvotāju,» viņš spriež. «Manuprāt, lielākā «Erasmus» projekta vērtība ir tā, ka jauniešiem tika dota iespēja dzīvot viesģimenēs, kuras ļoti rūpīgi bija izraudzījušies vienmēr smaidīgie un dzīvespriecīgie portugāļu skolotāji. Ļoti interesanta un talseniekiem neparasta šķita Portugāles daba, kurai raksturīgs subtropu klimats, mūžzaļo cietlapju meži un ļoti saposmots reljefs. Ja kāds jums kādreiz saka: Portugāle ir skaista, neticiet. Tā ir daudz skaistāka!» jūsmo Mārtiņš Danne.
Gūtos iespaidus atzinīgi vērtē arī skolēni, uzsverot, ka iegūts daudz jaunu draugu, baudīta portugāļu viesmīlība, krietni paplašināts priekšstats par Portugāli un rasta iespēja praktizēt angļu valodu. Tāpat bijis interesanti sastrādāties ar atšķirīgiem cilvēkiem.
2020. gada pavasarī paredzēta šī projekta noslēdzošā aktivitāte, kas norisināsies Galati pilsētā Rumānijā.
No 6. oktobra līdz 13. oktobrim
Talsu Valsts ģimnāzijas skolēni Elīze Kļaviņa, Elīza Grence, Sabīne Laura Kiršteina, Annija Bērza, Juris Jurģis Riekstiņš un Ralfs Jānis Širmans, kā arī skolotāji Kaspars Zvirgzdiņš un Singurs Zariņš projektā «Don’t Mind the Gap» bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju. 2018. gadā skolēni jau bija pieredzes apmaiņas braucienos uz Beļģiju un Dāniju, bet šā gada pavasarī projekta dalībvalstu pārstāvji viesojās Talsos. Šā projekta mērķis ir pilnveidot video filmēšanas un montāžas prasmes, palīdzēt nostiprināt svešvalodu zināšanas un dot iespēju iepazīt kultūru daudzveidību. Šajā reizē skolēni veidoja video par mūsdienās aktuālu tēmu — digitālā kompetence.
«Manuprāt, neviena skolā nosēdētā stunda neatsver šo dzīves un socializēšanās pieredzi, ko jaunieši iegūst, piedaloties šādos projektos un dzīvojot viesģimenēs,» pēc piedzīvotā spriež S. Zariņš. «Kultūras, valūtas un valodas atšķirības, jauni iespaidi un pieredze ik uz soļa,» secina K. Zvirgzdiņš. «Noslēguma pasākumā skolēni prezentēja savu radošo lidojumu — nedēļas laikā tapušos video par digitālajām kompetencēm. Ja sākotnēji liekas, ka tēma ir pati par sevi saprotama un nebūs daudz ko pateikt, tad, redzot grupu prezentēto materiālu, radošumu un pieeju, nāk prātā tikai viens sens teiciens: mūžu dzīvo, mūžu mācies. Uzskatu, ka esam gan sevi parādījuši no labās puses, gan pierādījuši savu radošumu, sagatavotības līmeni un spējas. Patiešām lepojos ar saviem skolēniem!» viņš uzsver.
Ar piedzīvoto, protams, apmierināti ir arī paši skolēni, atzinīgi vērtējot iespēju nobaudīt čehu ēdienus un iepazīt vietējo kultūru, gūt jaunus draugus, izzināt tautību atšķirības un kopīgās iezīmes, doties piedzīvojumos un apgūt daudz jauna. «Nedēļas laikā, veidojot video, apguvām ne vien video veidošanu un montēšanu, bet arī sadarbību komandā. Katra diena deva jaunus iespaidus, un es uzskatu, ka mēs katrs sevi pilnveidojām,» vērtē Sabīne Laura Kiršteina. «Manuprāt, šādi projekti ir lieliska iespēja paskatīties, kāda ir vietējo ikdiena, kā arī iegūt jaunus draugus un nepiespiestā gaisotnē iemācīties ko jaunu,» piekrīt Annija Bērza.
Brauciens uz Čehiju bija pēdējā skolēnu pieredzes apmaiņa šajā projektā, bet februārī vēl paredzēti skolotāju prasmju pilnveides kursi Beļģijā un projekta noslēguma vizīte maijā Latvijā, kad iesaistītie skolotāji izvērtēs projekta norisi un spriedīs par turpmāko sadarbību.