Pārņems Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastu

Talsu novads

No 1. novembra pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Talsu ūdens» ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegs arī Balgales, Ķūļciema un Laucienes pagastā, liecina pašvaldības sniegtā informācija. To nosaka pērn decembrī Talsu novada domes pieņemtais lēmums, lai nodrošinātu vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības darbībā. Lai gan tarifs par ūdens un kanalizācijas patēriņu samazināsies, zināms, ka uzņēmums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izvērtēšanai iesniedzis jaunu tarifa projektu par maksas celšanu sniegtajiem pakalpojumiem. Tas varētu stāties spēkā nākamgad.
Iedzīvotāji, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja Laucienes, Balgales vai Ķūļciema pagasta pārvalde, aicināti slēgt līgumu ar uzņēmumu, kur iespējams uzzināt arī par turpmāko pakalpojuma maksu un norēķina kārtību. Pašvaldībā skaidro, ka ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība SIA «Talsu namsaimnieks» vai cits apsaimniekotājs — mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs. Šo pagastu pārvaldes vadītājs Juris Upmalis teic, ka maksa par ūdeni un kanalizāciju iedzīvotājiem būs zemāka. Vienlaikus viņš piebilst, ka jau nākamgad varētu stāties spēkā jaunais uzņēmuma tarifs, kur gaidāms cenas pieaugums sniegtajiem pakalpojumiem. Ja līdz šim, kad ūdens padevi nodrošināja pagasts, Laucienē iedzīvotāji par ūdeni maksāja 1,45 eiro ar PVN par patērēto kubikmetru un kanalizāciju 1,75 eiro ar PVN, šos darbus pārņemot «Talsu ūdenim» — maksa par ūdeni būs 1,1253 eiro ar PVN un par kanalizāciju — 1,415 eiro ar PVN. Tāda pati maksa būs arī Balgales pagasta (līdz šim par ūdeni maksāja 1,43 eiro ar PVN par kubikmetru, bet par kanalizāciju — 1,98 eiro ar PVN) un Ķūļciema pagasta (līdz šim par patērēto kubikmetru ūdens maksāja 1,57 eiro ar PVN, bet par kanalizāciju — 1,97 eiro ar PVN) iedzīvotājiem.
Zināms, ka uzņēmums septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izvērtēšanai iesniedzis jaunu tarifa projektu, kas paredz vienotu maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visā SIA «Talsu ūdens» apkalpes zonā. Iesniegtais tarifa projekts paredz ūdensapgādes pakalpojuma izmaksas 1,18 eiro par kubikmetru bez PVN jeb 1,43 eiro, ieskaitot PVN, bet kanalizācijas pakalpojuma izcenojumu — 1,90 eiro par kubikmetru bez PVN jeb 2,30 eiro ar PVN. Jaunais tarifs varētu stāties spēkā nākamā gada februārī. Šā brīža ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja 2015. gadā Talsu pilsētai. Uzņēmums, pārņemot savā pārziņā lielāko daļu novada teritorijas, klāt pienākušajām teritorijām piemēroja Talsu pilsētā noteikto tarifu. Uzņēmuma pārņemtajās pilsētās un pagastos iedzīvotājiem pakalpojums kļuva lētāks, bet uzņēmumam — nerentablāks, tāpēc arī paredzēta tarifa celšana gan par ūdeni, gan par kanalizāciju.