Pie «Zvaniņa» plīvos Zaļais karogs

Izglītība

21. novembrī 10.30 Talsu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Zvaniņš» Ekoskola svinīgi pacels prestižo Zaļo karogu, kuru 16. septembrī saņēmām Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas sniedz bērniem iespēju būt aktīviem un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Pašlaik šajā programmā iesaistās vairāk nekā 51 000 skolu visā pasaulē, no kurām Latvijā programmā piedalās gandrīz 200 izglītības iestāžu.
Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols — to piešķir skolām, kuras parādījušas labāko sniegumu, ieviešot programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar kuru lepojas skolas visā pasaulē. Varam būt gandarīti, ka pie mūsu izglītības iestādes 2019./2020. mācību gadā plīvos šis karogs.
Ekoskolu programmā darbosimies
jau trešo mācību gadu. Apbalvojuma iegūšanai nepieciešams darbietilpīgs process visa gada garumā, un tas ir jānopelna katru gadu no jauna. Skolas izvēlētā tēmā par mācību gada darbu tiek veidota atskaite Ekoskolu datu bāzē. Pretendējot uz apbalvojumu, skolas darbu vērtē kompetenta Vides izglītības fonda žūrija pēc noteiktiem kritērijiem.
Nolūkā veicināt bērniem izpratni par videi draudzīgu rīcību, izvēloties vides izglītības tēmu, tiek veidots rīcības plāns mācību gadam. Skolotāji, plānojot mācību procesa norisi pirmsskolā, vides tēmas integrē mācību jomu saturā. Ar bērniem bieži dodas ārpus telpām, darbojoties ne tikai veselības un fiziskās aktivitātes jomā, bet arī apgūstot dabaszinātnes, matemātiku, valodas, sociālo zinību un citas mācību jomas svaigā gaisā tuvākā vai tālākā apkārtnē, kā arī pašu veidotajās āra klasītēs skolas teritorijā. Uzturoties dabā, bērniem veidojas viedoklis par vides izprašanu un vēlme rīkoties atbildīgi. Darbojoties Ekoskolu programmā, audzēkņi arvien biežāk pievērš uzmanību vides piesārņojumam. Āra nodarbību laikā tiek vākti ne tikai dabas materiāli, bet arī pacelti bezatbildīgas rīcības rezultātā zemē nomesti atkritumi. Mūsu Ekoskolas bērni un skolotāji aktīvi piedalās «Zaļās jostas» un SIA «Piejūra» organizētajos konkursos, vāc baterijas un papīru, piedalās Ekoskolu rīcības dienās, gatavojot videi draudzīgus iepirkuma maisiņus un dāvinot tos Talsu pilsētas iedzīvotājiem, sakot: «Plastmasai — nē!». Dodoties tālajās pastaigās un ekskursijās, cenšamies līdzi ņemt veselīgas uzkodas kastītēs, dzeramo ūdeni vai tēju daudzreiz lietojamās pudelēs. Ekoskolas teritorijā bērni paši audzē ķirbjus, iegūstot iespaidīgu ražu, kas tiek izlietota bērnu uzturā. Katrai grupiņai ir sava garš-augu un dārzeņu dobīte, teritorijā kukaiņu dzīvotnēm esam izveidojuši kukaiņu mājiņas, Eko pļavas stūrīti, komposta, zaru un akmeņu kaudzi. Pavasaros zālienā plaukst pašu stādītas sīpolpuķes. Regulāri grupiņās audzējam skābekli, veidojot eko palodzes no pirmajiem pavasara zaļumiem un diedzētām sēklām.
Šajā mācību gadā apgūsim
Ekoskolas gada tēmu «Mežs», ko jau ļoti veiksmīgi esam sākuši integrēt mācību programmas saturā, paredzot arvien vairāk nodarbību un tematisku aktivitāšu svaigā gaisā, kā arī papildinot mācību jomu centrus grupiņās ar daudzveidīgu dabas materiālu no meža veltēm. Eksperimenti, pētniecība un dabas izzināšana ir Ekoskolas bērnu ikdiena. Piecus un sešus gadus veci bērni apgūs AS «Latvijas Valsts meži» piedāvāto Vides izglītības programmu, «Cūkmena detektīvi», kas palīdzēs veidot izpratni par aktuālām vides piesārņojuma problēmām. Mazā ekopadome veic vides novērtējumu bērniem, lai apzinātu problēmu gada tēmā «Mežs». Talsu pilsēta un novads ir bagāts ar meža bagātībām, cerams, ka pati daba un sabiedrība mums nāks palīgā, lai šo svarīgo vides tēmu mēs apgūtu godam. Ar mežu sirdī un rūķīšu meža lūgšanu kabatā PII «Zvaniņš», Ekoskolas pedagogi un bērni ir gatavi jaunam darba cēlienam, lai izglītotos un saglabātu Zaļā karoga apbalvojumu arī nākamajā mācību gadā.

Mārīte Derkevica,
Talsu PII «Zvaniņš» Ekoskolu koordinatore