Bērnus pirmsskolas izglītības iestādei varēs reģistrēt elektroniski

Talsu novads

26. septembra Talsu novada domes sēdē skatīja partijas «Mēs — Talsiem un novadam» domē pārstāvēto deputātu Edgara Zeldera, Laura Pīlēģa un Ilvas Norenbergas iesniegto pieprasījumu, lai nodrošinātu iespēju Talsu novada vecākiem elektroniski pieteikt bērnus uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī tiešsaistē sekot līdzi uzņemšanas rindas virzībai. Par šiem ierosinājumiem domes sēdē izvērtās diskusija.
Ierobežotas iespējas reģistrēt bērnu attālināti
Par lēmumprojektu ziņoja izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, paužot, ka iesniegumā lūgts nekavējoties nodrošināt iespēju vecākiem elektroniski reģistrēt bērnus uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs Talsu novadā un veikt izmaiņas saistošajos noteikumos par bērnu reģistrāciju un uzņemšanas kārtību. Šobrīd saistošie noteikumi noteic, ka reģistrācijas iesniegumu var iesniegt Talsu novada izglītības pārvaldē, kas attiecas uz visa novada bērniem. Savukārt uz tiem bērniem, kas vēlas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi ārpus pilsētas, iesniegumu var iesniegt gan izglītības pārvaldē, gan izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu un atrodas ārpus Talsu pilsētas. Pašlaik saistošie noteikumi paredz, ka, reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz iesniegums, vienlaikus uzrādot bērnu dzimšanas apliecību un norādot deklarēto dzīvesvietu, jo tā ir saistīta ar reģistrācijas rindu. Minēto informāciju iespējams pārvaldei nosūtīt arī e-pastā, elektroniski parakstot iesniegumu un nosūtot vajadzīgo informāciju. Vecākiem ir iespējams sekot līdzi pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistram Talsu novada izglītības pārvaldes mājaslapā www.tnip.lv. «Šobrīd ir ierobežotas iespējas reģistrēt bērnu attālināti. Ir iespēja word formātā aizpildīt reģistrācijas iesniegumu, ar elektronisko parakstu parakstīt un e-pastā nosūtīt pašvaldībai, pēc kā arī bērnu reģistrējam rindā,» deputātiem sacīja U. Katlaps. «Talsu Vēstīm» viņš pauda, ka līdz šim interese bērnu reģistrēt elektroniski no vecākiem nav bijusi, bet piekrita, ka šādas iespējas radīšana portālā www.latvija.lv ir solis pretī vecākiem.
Sēdē viņš vēlreiz uzsvēra, ka pēc deputāta pieprasījuma, iespējams, noprotams, ka ir aizdomas, ka pastāv iespēja ar šo reģistrāciju rindu kaut kādā veidā manipulēt. «Pēc deputātu mutvārdu lūguma pirms gada vai pusotra šī reģistra rinda ir papildināta ar reģistrācijas datumu. Līdz ar to katrs vecāks var sekot līdzi šim reģistrācijas datumam, kas varētu mazināt uztraukumu, ka kaut kas reģistrācijas rindā tiek mainīts. Esošie resursi ir jāizvērtē, jo, ja vēlamies automātisko reģistrāciju, kas bērnu ievieto reģistrācijas rindā, ir nepieciešama attiecīgas datu bāzes izstrāde, kas automātiski to veic, jo tādi nosacījumi, kā ir mūsu novadā, nav citos novados,» deputātiem sacīja U. Katlaps. Deputāte Ilva Norenberga pauda, ka, sazinoties ar informācijas un tehnoloģiju nodaļas vadītāju, saņemta atbilde, ka šāda pakalpojuma izveide nav sarežģīta un viņu izbrīnot, kāpēc tas joprojām nav ieviests. «Uzsvars ir uz to, lai vecākiem fiziski nebūtu šeit (pašvaldībā — A. N.) jāierodas un jāgaida, kamēr bērnu piereģistrē rindā, bet tas būtu izdarāms elektroniski,» teica deputāte.
Pēc diskusijas deputāti lēma
uzdot pašvaldības informācijas tehnoloģiju nodaļai sadarbībā ar izglītības pārvaldi līdz 1. decembrim izvērtēt iespējas un nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu iespēju vecākiem elektroniski reģistrēt bērnus uzņemšanai Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un sniegt informāciju Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejā. «Talsu Vēstīm» U. Katlaps skaidroja, ka tā būs iespēja reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādei portālā www.latvija.lv, kur vecāks varēs autorizēties ne tikai ar savu parakstu, bet arī internetbankas autorizācijas rīkiem. Šis portāls būtu kā vēl viens variants, kā elektroniski parakstīt iesniegumu bērnu pieteikšanai pirmsskolas izglītības iestādē. «Ja šobrīd iesniegumu pārvaldē var iesniegt arī elektroniski parakstītu, tad www.latvija.lv būtu jau labāks variants, jo caur šo portālu aizpildītam un iesūtītam iesniegumam varēs redzēt, kurā brīdī iesniegums ir iesūtīts. Līdz ar to brīdi šo vēstuli tajā datumā un brīdī ieliekam savā datu bāzē. Savukārt ar e-parakstu atsūtītu iesniegumu var parakstīt, bet atsūtīt citā laikā. Vērā ņem to laiku, kad pārvalde to saņēmusi. Šo iespēju www.latvija.lv ieviest var un to līdz gada beigām arī izdarīsim,» sacīja U. Katlaps. Tai esot arī savi plusi un mīnusi. Kā ieguvums minams, ka vecākiem vairs nebūs jānāk un iesniegums jāpilda klātienē, kā mīnus — varētu rasties situācijas un neizpratne par konkrētiem jautājumiem. «Kad cilvēks atnāk klātienē, varam izstāstīt iespējas, bet attālināti — komunikācijas var arī iztrūkt. Ir daudz reižu, kad vecāki atnāk ar savām domām, bet, kad pastāstām, tās maina,» sacīja U. Katlaps.
26. septembra domes sēdē deputāts Gundars Sebris interesējās, kāda būs situācija rindās uz pirmsskolas izglītības iestādēm pēc bibliotēkas pārvākšanās uz jaunajām telpām, un pēc renovācijas veikšanas pirmsskolas izglītības iestādē «Pīlādzītis». Uz to izglītības pārvaldes vadītājs atbildēja, ka arī šobrīd visi bērni, kuri vēlas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un sasnieguši pusotra gada vecumu un nav noteikuši, ka gaida konkrēto bērnudārzu, to var darīt. Rinda veidosies decembrī/janvārī, kad bērni sasniegs pusotra gada vecumu, jo Talsos nevarēs vēl piedāvāt vietas. Tajā brīdī, kad tiks atvērtas papildu vietas «Pīlādzītī», iespēja apmeklēt bērnudārzu būs lielākajai daļai no šiem bērniem. Iespējams, rinda atkal veidosies pavasara beigu daļā. Protams, rinda paliks, jo tajā paliek bērni, kuri vēlas apmeklēt konkrēto izglītības iestādi vai vēlas bērnudārzu apmeklēt vēlāk, un tie, ar kuru vecākiem nevaram sazināties.
Savukārt deputāts Andis Astratovs pauda viedokli, ka jāvērtē ne tikai rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm, bet tā var veidoties arī vispārizglītojošajās skolās Talsu pilsētā, kur skolēnu skaits pieaug. U. Katlaps nenoliedza, ka arī šis ir tuvāko divu gadu jautājums, kas būs jārisina.