Plānošanas perioda beigās finansējums atbalsta pasākumos ir mazāks

Lauksaimniecība

9. oktobrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālajā pārvaldē Talsos notika informatīvs seminārs lauksaimniekiem. Tajā bija iespēja uzzināt par jauno dienesta izstrādāto aplikāciju telefoniem, iespējām portālā www.latvija.lv, kā arī par platību maksājumu izmaksu un gaidāmajām projektu kārtām.
Pirms mēneša Lauku atbalsta dienests izstrādājis mobilo aplikāciju «Lauku atbalsta dienests», kas turpmāk lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem ļaus nepieciešamai informācijai saistībā ar dienestu sekot savā tālrunī. Aplikāciju var lietot dienesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā aplikācija ir pieejama gan Android viedierīcēm, gan iOS jeb Apple viedierīcēm bez maksas. Izmantojot šo iespēju, dienesta klienti var apskatīt svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos maksājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no dienesta, informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus un atsūtīt informāciju dienestam. Turpmākajā laikā mobilo aplikāciju plānots papildināt ar citām iespējām, piemēram, būs informācija par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā, saka dienestā. Tāpat sanākušajiem bija iespēja uzzināt par portāla www.latvija.lv iespējām, kur jau šobrīd iespējams saņemt ap 500 dažādu valsts sniegto pakalpojumu, tai skaitā Lauku atbalsta dienesta. Dienesta pārstāvis Kaspars Kaļķis atgādināja, ka no nākamā gada 1. janvāra valsts ir noteikusi, ka uzņēmumiem ir jāsāk izmantot e-adrese, jo valsts saziņa ar komersantiem notiks tikai e-vidē ar šīs adreses palīdzību. Šāda prasība pēc pāris gadiem attieksies arī uz privātajām personām. Interneta vietnē www.latvija.lv izveidot e-adresi iespējams jau tagad.
No 16. oktobra gaidāmi platību maksājumu avansi
Par tiem sanākušajiem stāstīja dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja vietniece Inga Leja. Viņa pauda, ka pēdējos gados laikapstākļi zemniekus nav saudzējuši, tāpēc arī šogad platību maksājumu avansa izmaksa sāksies oktobra vidū. Pirmo avansu šomēnes saņems no vienotā platību maksājuma, kur plānots izmaksāt avansu 70 procentu apmērā jeb aptuveni 58 eiro par hektāru, kā arī bioloģisko lauksaimniecības atbalstu 85 procentu apmērā atkarībā no kultūras. No 1. decembra gaidāmi vienotā platību maksājuma un bioloģiskā lauksaimniecības atbalsta gala maksājumi, zaļināšanas maksājums un brīvprātīgo saistīto atbalstu maksājumi. Esam vairākkārt rakstījuši, ka šogad zemniekiem vairs nebūs pieejams maksājums par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi jeb agrāk zināmais mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
Šobrīd notiek arī lauksaimniecībā izmantojamo zemju, kas ir vismaz viena hektāra platībā, apsekošana. Pieņemtajam lēmumam var sekot līdzi dienesta Lauku bloku kartē. Vērtēšanā ņem vērā platību sakoptību, kurai jābūt vismaz 70 procenti. Gadījumā, ja īpašnieks uzskata, ka konkrētā platība ir sakopta, iespējams vērsties dienestā, lai pārvērtētu publicēto informāciju. To svarīgi darīt tādēļ, lai nākamgad nebūtu jāmaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis, jo dati par visiem nekoptajiem īpašumiem līdz 20. novembrim būs nosūtīti pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanai. Tā kā dienests informāciju kartē atjauno reizi diennaktī, ikviens aicināts sekot līdzi savu platību sakoptībai.
I. Leja atgādināja, ka speciālisti no satelīta var noteikt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi apsaimnieko: kādas kultūras audzē (ziemājus, vasarājus) vai zālienu, konstatēt zālāju pļaušanas faktu un kūlas dedzināšanas gadījumus.
Līdz 20. oktobrim zemnieki elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var pieteikties arī kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Pašlaik ir izsludinātas kārtas atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā: meža ieaudzēšanā un meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai, kur var pieteikties līdz 30. decembrim, bet atbalstam «Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana» — līdz 1. novembrim. No 4. novembra līdz 4. decembrim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos: «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» un «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē». Kā lauku uzņēmējiem teica dienesta pārvaldes lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Liana Krūmiņa, šoreiz finansējums atbalstam ieguldījumiem saimniecību modernizācijā ir neliels. Dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes teritorijā, kurā ir bijušā Talsu, Ventspils un Tukuma rajona teritorijas, saimniecībām līdz 70 tūkstoš eiro apgrozījuma tie ir 647 596 eiro, bet saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 tūkstošiem eiro — 2 198 980 eiro. Tāpat jāņem vērā, ka finansējumu, kas atbrīvosies līdz 2021. gada 1. martam, piešķirs šīs kārtas projektu apstiprināšanai, jo dienestā pieļauj: kāds no pašlaik šajā atbalstā apstiprinātajiem projektiem dažādu iemeslu dēļ var arī netikt īstenots. Ja agrāk, izsludinot šīs kārtas, bija pieejams atbalsts arī meliorāciju sistēmu sakārtošanai, investīcijas šīm aktivitātēm vairs nav gaidāmas, jo atlikusī nauda pārdalīta saimniecību attīstībai. Dienesta pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava vērš uzmanību, ka, iespējams, nākamā gada pirmajā pusē vēl būs pieejams atbalsts mazajām lauku saimniecībām, kur iespējams piesaistīt 15 000 eiro vienreizēju atbalstu. Zināms arī, ka šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā atbalsts vairs nebūs jaunajiem lauksaimniekiem, nelauksaimnieciskajai darbībai un tūrisma aktivitātēm, izņemot «Leader» aktivitātes.