«Dažkārt vajag piekāpties, dažkārt — uzstāt»

Rojas novads

Baiba Beraģe savu sirdi Rojas Mūzikas un mākslas skolai atdevusi jau bērnībā, kad gribējusi apgūt klavierspēli. Tā kā klase bijusi jau nokomplektēta, nācies meklēt citus taustiņus, tādēļ izvēlēts akordeons. Un nu viņa ir bijusī mūzikas skolas absolvente, akordeona skolotāja no 2008. gada, bet šis jaunais mācību gads apņēmības pilnajai un mērķtiecīgajai rojeniecei iesācies skolas direktora amatā. Kur nu vēl labāka izaugšana, kā tā, kas ritējusi harmoniski un soli pa solim!
Jaunā Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore atklāj, ka īsti viss vēl nav aptverts, jo septembris pagājis lielā skrējienā, tādēļ grūti pasacīt, kā ir būt jaunajā statusā. Statuss īsti neko nemainot, bet pienākumi gan atšķiroties.
Intensīvais bērnības laiks
«Bērnības laiku skolā atceros kā ļoti intensīvu, jo biju viens no tiem bērniem, kas piedalījās konkursos un kam nekad nebija miera. Pastāvīgi bija mēģinājumi, gari vakari. Ja šodien bērns sūdzas, ka mūzika un māksla aizņem milzīgi daudz laika, tad es gāju mājās no mūzikas skolas ap deviņiem vakarā. Un mamma ir pildījusi manus mājas darbus — to es nenoliegšu,» sirsnīgi smejoties, atklāj Baiba Beraģe. Laiks bijis piesātināts ar dažādiem konkursiem un festivāliem, un spilgti palikuši atmiņā akordeona ansambļa laiki, ko nekādi nevar nepieminēt, jo kopības izjūta, prieks, smiekli, adrenalīns un pieredze, kas gūta koncertos, pēc Baibas domām, ir zelta vērtē. Koncertus rīkojis ansamblis, un akordeona popularizēšana bijis stiprs vadmotīvs.
Akordeons varbūt nav tas iecienītākais mūzikas instruments, bet Baiba neslēpj, ka pedagoģe Maruta Zemture ar tā palīdzību ir noturējusi viņu mūzikā, un viņa nenoliedz, ka vairākas reizes gribējusi pievērsties absolūti kam citam, bet skolotāja mācējusi atturēt no tāda lēmuma pieņemšanas. Spilgts piemērs esot 2001. gads, kad Rojā viesojusies Vaira Vīķe-Freiberga un Baiba bija pagājusi malā no mūzikas, bet skolotāja zvanījusi un teikusi, ka tieši viņa izraudzīta spēlēt Valsts prezidentei. «No kaut kā tāda jau cilvēks nevar atteikties, un skolotājas mazās viltības dēļ atkal aizgāju pa mūzikas ceļu,» atceras Baiba.
Pedagoģes gandarījums
Pēc mūzikas skolas absolvēšanas jauniete studijas turpinājusi Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, pēc tās beigšanas atgriezusies Rojā un 11 gadus pavadījusi Rojas Mūzikas un mākslas skolā, strādājot par pedagoģi.
Tālāk sekojušas studijas biznesa augstskolā «Turība» tiesību zinātnēs, kur iegūts bakalaura grāds, un šobrīd viņa studē maģistrantūrā Latvijas Universitātes izglītības vadības programmā. «Mans pedagoģes gandarījums ir redzēt, ka bērni iemīl mūziku un ka viņiem patīk uzstāšanās, no kuras gūst prieku. Spilgtākie sasniegumi ir atgriešanās no iepriekšējā valsts konkursa akordeona spēlē, kurā mēs valstī ieguvām 13. vietu, kas mazai lauku skolai nav maz. Ar šo pašu audzēkni Ingu Andri Pērkonu, kurš pie mums brauca no Mērsraga, mēs aizbraucām uz Daugavpili un atgriezāmies no starptautiska konkursa ar 2. vietu. Tie ir tie panākumi, kas man silda sirdi kā pedagoģei,» priekā dalās B. Beraģe.
Jaunās direktores viena no prioritātēm, stājoties amatā, bija vēlme nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, kas ir arī izdevies, jo ļoti īsā laikā nācies organizēt skolas darbu skolotāju un darbinieku jautājumā. «Protams, ka, pretendējot uz amatu, zināju, kas mani sagaida un ka būs daudz izaicinājumu. Mans lēmums nebija viennozīmīgs. Teikšu godīgi — paldies visiem kolēģiem, ģimenei un paziņām, kas man ticēja un mani vairāk nesa uz priekšu, nekā es pati dažu brīdi gāju.
Tas cilvēku atbalsts, ko izjutu, lai vispār šeit paliktu, bija diezgan liels. Paldies visiem par atbalstu, un pret šiem cilvēkiem es tagad izjūtu milzīgu atbildību, jo viņi man tic un uzticas, un ir jāattaisno uz sevi liktās cerības. Es varu apsolīt, ka to arī izdarīšu, un ne jau ar skaļiem saukļiem, bet ar reāliem darbiem ilgtermiņā. Esmu cilvēks, kas mīl strādāt, tāpēc, lai piedod mana ģimene un draugi, ja es te varbūt pavadu pārāk daudz laika, bet neprotu strādāt tikai par dažiem procentiem,» pauž Baiba.
Skola savu darbību īsteno
no 1967. gada mūzikas ievirzē un kopš 2004. gada — arī mākslā. 2015. gadā Rojas Mūzikas un mākslas skola akreditēta uz sešiem gadiem programmās: akordeona spēle, klavierspēle, vijoles spēle, vokālā mūzika — kora klase, flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle un vizuāli plastiskā māksla. Skolā iespējams apgūt arī interešu izglītības programmas gan bērniem, gan pieaugušajiem akordeona spēlē, klavierspēlē, flautas spēlē, sitaminstrumentu spēlē, ģitāras spēlē un vizuāli plastiskās mākslas programmā. Direktore neslēpj prieku, ka tika turpināta sitaminstrumentu un flautas spēles apmācība, jo tās bija programmas, kur audzēkņu nebija, bet nu tika atsākta no jauna.
Runājot par audzēkņu skaitu, ja par sākumpunktu ņem 16. augustu, tad skolas mācību gads tika iesākts ar 88 audzēkņiem un septiņiem pedagogiem, kas nebija tas, ko Baiba Beraģe gribējusi redzēt, bet patlaban ir 111 audzēkņi, 15 pedagogi un pieci tehniskie darbinieki, un nav noslēpjams direktores prieks, ka iznācis nokomplektēt profesionālo pedagoģisko personālu un komandu iznācis izveidot tādu, kā cerēts. Baibai bijis svarīgi, lai Aija Kaļiņičenko, kura arī ir skolas absolvente, kolēģe un radošs cilvēks, kas ienes jaunas idejas pasākumu plānos un mācību darbā, būtu komandā. «Bija pat tā — vai nu ejam abas, vai neejam neviena,» smaidot saka skolas direktore. Aija pašlaik pilda direktores vietnieces pienākumus. Viņa neslēpj prieku par klavierspēles pedagoģi Brigitu Kvālbergu, kura izlēma turpināt darbu. Viņa ir stiprs plecs un pieredzes bagāta skolotāja, kas šogad aizvada jau piecdesmito darba gadu skolā, kam par godu semestra otrā pusē tiks veltīts arī koncerts.
Tāpat prioritāte Baibas pieteiktajā Rojas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plānā bijusi nodrošināt, lai skolā atgriežas tās absolventi. Skolā Baiba pašlaik jau piesaistījusi trīs šīs skolas absolventus, bet kopumā tajā strādā vairāki Rojas Mūzikas un mākslas skolas beidzēji. Flautas spēles pedagoģe Brigita Dravniece tika piesaistīta no Talsiem, un bez viņas atsaucības nebūtu bijis iespējams atvērt flautas klasi. Arī šogad pāris audzēkņu brauc no Talsiem.
11. oktobrī plānots koncerts —
meistarklase, ko pasniegs dziedātāja Ieva Sutugova skolas vokālās mūzikas nodaļā. Vakarā būs viņas un pavadošās grupas koncerts, uz kuru aicināts ikviens interesents. Šajā mācību gadā plānota dalība valsts konkursā akordeona spēlē, ģitārspēlē un vizuāli plastiskajā mākslā. Novembrī, kā jau visās mācību iestādēs, arī Rojas Mūzikas un mākslas skolā izskanēs valsts svētku koncerts un tam veltīta tematiskā izstāde. Par tradīciju skolā kļuvuši autorkoncerti, un februārī būs novadnieces, pedagoģes Daigas Rūtenbergas autorkoncerts. Ziemassvētku koncerts parasti tiek organizēts Rojas Mūzikas un mākslas skolas telpās, bet šogad ieplānots atklāties plašākai auditorijai, iespējams, pat uzveduma veidā, tādēļ tas tiks organizēts Rojas kultūras centrā.
B. Beraģe stāsta, ka pedagogi skolā ievieš arī jaunradi, par ko visiem ir liels prieks. Vokālās mūzikas un mūzikas teorijas pedagoģes Inese Ozoliņa un Lita Krūmiņa šogad rīko solfedžo festivālu, kas ir jaunums. Konkursa «Rojas ritmi» sakarā entuziasma pilnā direktore komentē, ka šogad tas svinēts divu dienu garumā ar labiem, izciliem mūziķiem un šī tradīcija tiks turpināta — 2020. gada 4. aprīlī būs jau sestais konkurss. Pašlaik tiek strādāts pie nolikuma, kas drīz būs arī publicēts. Izrādās, konkurss ir pašas Baibas lolojums un tiek plānots, ka tas varētu pārtapt par starptautisko konkursu.
Mākslas skolas audzēkņi
labprāt iesaistās konkursos, radošajās darbnīcās un festivālos, par ko pateicību direktore izsaka pedagoģei Līgai Reinei-Smilgainei, kuras vadībā skolēni ir iesaistījušies arī fotokonkursā «Mana zeme dzimtā». Un trešo gadu pēc kārtas mākslas skolas audzēkņi gatavo Ziemassvētku kartītes Prezidenta kancelejas izsludinātajā konkursā, un pēc tam notiek viesošanās pie prezidenta Rīgas pilī, kas arī skolai ir panākums. Tāpat Rojas Mūzikas un mākslas skola strādā arī pie mākslas konkursa nolikuma iecerēm, kuras ir vēlme ieviest. «Roja atrodas pie jūras, un tā ir milzīga bagātība, un iespējams, ka vasaras periods atnāks ar kādām radošām aktivitātēm pie jūras — vai nu radošo darbnīcu, vai nometņu formā,» atklāj Baiba.
Rojas Mūzikas un mākslas skola neatrodas zem viena jumta, bet turpat blakus, un tas neesot šķērslis, jo visi jūtas vienoti. Mūzikas instrumentu materiālā bāze skolā tiek papildināta un nekā netrūkstot. Tagad tiekot gaidīts flautu un sitaminstrumentu papildinājums. Skolā darbojas divi kori: 1.—3. klašu koris, kas ir pamata bāze arī 4.—9. klašu korim, kam ir piesaistīti trīs pedagogi. Korim šis ir izaicinājumu gads, jo tas gatavojas Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kur plānots nākamvasar piedalīties. «Pedagoģe Inese Ozoliņa ir liela šīs domas entuziaste un cilvēks, kam sirdī ir kori. Tāpat šim pasākumam gatavojas Ziemeļkurzemes kamerorķestris, kuru vada pedagoģe Indra Sproģe. Skolai tāpēc ir intensīva darba gads. Korim tiek šūti tērpi,» stāsta Baiba Beraģe un piemetina, ka skolā darbojas vairāki ansambļi, kas piedalās arī vietējos konkursos. Viņa neslēpj sajūsmu, ka mūzikas un mākslas skolā izveidota izglītības padome, kurā darbojas gan audzēkņi, gan vecāki, gan pedagogi. Padome ir ļoti aktīva, un pavisam drīz sanāks kopā uz sanāksmi, lai organizētu mācību ekskursijas audzēkņiem. Ir milzīgs prieks, ka mācību procesos iesaistās arī vecāki.
Stājoties amatā, viens no svarīgākajiem B. Beraģes mērķiem bijis arī veicināt sadarbību un veidot šo skolu kā atklātu vidi, un tas no apņēmības pilnās direktores puses tikšot darīts. «Uzskatu, ka nav neizdarāmu lietu. Ir jāspēj komunicēt — dažkārt vajag piekāpties, dažkārt — uzstāt, bet — viss ir izdarāms! Mums ir ļoti laba sadarbība ar Rojas novada domi. Sadarbojamies arī ar vietējām izglītības iestādēm. Es ļoti gribētu, lai vietējais reģions sadraudzētos vairāk, nekā to ir darījis līdz šim, un ceru, ka izdosies to visu veicināt. Mēs arī nevaram atslābt nevienā jomā, un mums ir, uz ko tiekties, jo 2021. gadā paredzēta skolas akreditācija,» optimistiski piebilst Baiba.