Atsakās no deputāta atalgojuma

Talsu novads

26. septembra Talsu novada domes sēdē skatīja deputāta Ģirta Kalnbirzes iesniegumu, kurā viņš atsakās no atalgojuma, ko saņem par piedalīšanos domes, komiteju un komisiju sēdēs un no citām ar deputātu pienākumiem saistītām atlīdzībām, sākot no 1. oktobra. Viņa vēlmi deputāti arī vienbalsīgi atbalstīja.
Ģirts Kalnbirze «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka šādu lēmumu pieņēmis, jo izmantojis savas darba ņēmēja tiesības. Pēc šī lēmuma viņš plānojis vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai pieteiktos bezdarbnieka pabalstam. Jautāts, vai rēķinājis, ka tas varētu sanākt lielāks nekā deputāta atalgojums un lēmums pieņemts saistībā ar deputāta atalgojuma samazinājumu, par ko Talsu novada dome lēma 12. septembrī, skanēja atbilde, ka rēķinājis pabalsta lielumu viņš neesot, bet domā, ka būtiskas atšķirības no līdz šim saņemtās algas nebūšot. Arī 12. septembrī Talsu novada domes pieņemtais lēmums samazināt deputātiem atalgojumu neesot bijis iemesls šādai izvēlei.
Zināms, ka 12. septembrī Talsu novada domes deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu pilnveidot deputātu atalgojuma principu, atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem. Ja līdz šim vidējais deputāta atalgojums Talsu novada domē bija ap 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī, tagad tas samazināsies uz pusi — ap 350 eiro (pirms nodokļu nomaksas) mēnesī. Līdz šim Talsu novada domes deputātu atalgojumu aprēķināja pēc divām pozīcijām: par katru domes un komiteju sēdes apmeklējumu un par deputātu pienākumu pildīšanu ārpus domes un komiteju sēdēm. Valsts kontroles nostāja paredz piemērot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. punktā noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz stundas apmaksas likmi. Dome pieņēma lēmumu par deputātu atalgojuma noteikšanu, paredzot to aprēķināt par komiteju un domes sēžu faktiski apmeklētajām stundām un par gatavošanos tām. Ir noteikts maksimāli apmaksātais stundu skaits mēnesī, kas ir 50 stundas, liecina pašvaldības publiskotā informācija. Pieņemtajā lēmumprojektā minēts, ka tas stājas spēkā 1. oktobrī.