Apstiprina amatā sociālā dienesta vadītāju un lemj par dienesta adresi

Dundagas novads

26. septembra Dundagas novada domes sēdē uz vadītāja prombūtnes laiku sociālā dienesta vadītāja amatā apstiprināja Jāni Langzamu, kurš amata pienākumus sāk pildīt šodien, 1. oktobrī. Par šo jautājumu izvērtās arī diskusija.
Pirms mēneša, 22. augustā, Dundagas novada domes sēdē deputāti par sociālā dienesta vadītāju apstiprināja Ingu Lūsi. Toreiz sēdē no deputātes Tamāras Kaudzes izskanēja bažas, ka kandidātei nav izglītības sociālajā jomā un vai tādējādi amata pienākumus viņa varēs veikt. Sociālā dienesta vadītāja amats uzliek daudz pienākumu un lielu atbildību. Neilgi pēc tam, jau 31. augustā, pašvaldība sociālā dienesta vadītāja amatam atkal izsludināja vakanci, kurai pieteicās trīs pretendenti. 26. septembra Dundagas novada domes sēdē apstiprināšanai bija virzīts Jānis Langzams.
Deputāte Tamāra Kaudze pauda izbrīnu, ka amatam pieteikušies vēl divi pretendenti ar atbilstošu izglītību, bet amatam virza cilvēku, kuram izglītības sociālajā jomā nav. Viņa interesējās, kurš pretendents atteicis savu kandidatūru un kāpēc netika ņemts vērā, ka otram pretendentam ir atbilstoša augstākā izglītība un milzīga pieredze sociālajā darbā, kā arī liela projektu rakstīšanas pieredze. «Kāpēc apgalvojat, ka Jāņa Langzama kandidatūra ir labākā?» jautāja deputāte. Uz to izpilddirektore Janita Vanda Valtere atbildēja, ka katrs pretendents pārrunās tika izvērtēts. Iestāžu vadītāja amatā nav obligāti vajadzīga sociālā darbinieka izglītība. «Pretendents, kas ir šajā lēmuma projektā, ir ar pieredzi pašvaldības darbā. Bijis policists, strādājot ar sabiedrības daļu, kas ir arī klienti sociālajā dienestā. Ir iemaņas strādāt ar visām mūsu dokumentu pārvaldības sistēmām, strādājis pie saistošo noteikumu un visu pārējo noteikumu izstrādāšanas. Tika izvērtēti pilnīgi visi aspekti no visiem redzes punktiem,» izvēli pamatoja izpilddirektore.
Viņas paustais deputāti tomēr nepārliecināja, jo pirms mēneša, kad dome sociālā dienesta vadītāja amatā iecēla cilvēku bez izglītības sociālajā jomā, pēc pāris dienām cilvēks amatu atstāja, jo, visticamāk, nebija šīs pieredzes. «Langzama kungs pirms mēneša uz vienošanās pamata aizgāja no pašvaldības, kur pildīja juriskonsulta pienākumus. Tika izmaksāta arī kompensācija. Tagad mēs ņemam šo cilvēku atpakaļ!» atgādināja T. Kaudze. «Man arī būtu priekšlikums ņemt atpakaļ, jo sociālajā dienestā ir jāturpina darbi, lai nebūtu pārslodzes. Pretendents ir ļoti atbilstošs,» atbildēja izpilddirektore.
Pēc diskusijām deputātu vairākums izvirzīto kandidātu sociālā dienesta vadītāja vakancei atbalstīja. Viņš darba pienākumus sāk pildīt 1. oktobrī.
Esam vairākkārt rakstījuši, ka joprojām Dundagas novada sociālais dienests atrodas to funkciju veikšanai neatbilstošās telpās, daļā no pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte». 26. septembra domes sēdē deputāti arī pieņēma lēmumu, ka sociālo dienestu izvietos nevis pašvaldības ēkas otrajā stāvā, kā bija plānots, jo Valsts kasē aizņēmumu šiem darbiem nav iespējams saņemt, bet telpas pielāgos Bānīša ielā 4, kur līdz šim atradās Dundagas aprūpes nams «Stacija».