Rekonstrukcija katlumājā tuvojas noslēgumam

Talsu novads

Lai paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Talsu katlumājā (A. Pumpura ielā 12) jau ilgāku laika posmu norisinās rekonstrukcijas darbi, kas strauji tuvojas noslēgumam.
Lai saņemtu Eiropas Savienības līdzfinansējumu projekta realizācijai, SIA «Talsu Bio—Enerģija» 2018. gadā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, SIA «Talsu Bio—Enerģija» aizvadītajā gadā noslēdza līgumu ar Lietuvas uzņēmumu UAB «Enerstena» par kopējo līguma cenu 2,5 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, kas paredzēja veikt būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, iekārtu piegādi un būvdarbu realizāciju. Šobrīd Eiropas Savienības fonda projekts «Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Talsu pilsētā» tuvojas noslēgumam. A. Pumpura ielā 12 novecojošo, energoneefektīvo apkures katlu vietā uzstādīti divi jauni šķeldas katli ar kopējo jaudu — desmit megavatstundas, kuriem pieslēgts esošais dūmgāžu kondensators. Uzņēmums šajā projektā investē 2,5 miljonus eiro, no kuriem «Altum» līdzfinansējums ir vairāk nekā 1,5 miljoni eiro. Plānots, ka ieguldītās investīcijas paaugstinās katlumājas siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, tiks samazināts kurināmā patēriņš un kopējās katlumājas ekspluatācijas izmaksas.
SIA «Talsu Bio—Enerģija» siltumapgādes struktūrvienības vadītājs Mārtiņš Zaļupe atklāj, ka darbi norit lielā tempā un apjomā. «Pašlaik tuvojamies nobeigumam — visas iekārtas ir sagatavotas pārbaudēm, ko veiks piegādātāji. Darbi varētu noslēgties oktobrī, konkrētu datumu vēl negribu minēt — tas būtu pārsteidzīgi. Objektā darbojas daudz cilvēku — sagatavojam katla iekārtas, dūmvadus, veicam atlikušos elektromontāžas darbus un gatavojam palaišanai elektrostatisko filtru, kas attīra dūmgāzes no cietajām daļiņām — pelniem, izdedžiem un sodrējiem. Daļa māju — gan privātuzņēmumi, gan administratīvie objekti — ir pieslēgušies apkurei, un apkures sezona jau ir sākusies,» skaidro M. Zaļupe.