Likvidēs Talsu novada pieaugušo izglītības centru

Talsu novads

26. septembra Talsu novada domes deputāti domes sēdē skatīja jautājumu par novada pašvaldības iestādes «Talsu novada pieaugušo izglītības centrs» likvidāciju, ko pēc diskusijām arī atbalstīja. Pašvaldībā apgalvo, ka līdz ar centra slēgšanu piedāvājums pieaugušo izglītībā nemainīsies un būs joprojām pieejams.
Talsu novada pieaugušo izglītības centrs ir pašvaldības izglītības atbalsta iestāde, kas koordinē un organizē pieaugušo izglītības aktualitātes mūsu novadā. Tā mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieejamību iedzīvotājiem.
Atbildība izglītības pārvaldei
Domes sēdē par šo jautājumu ziņoja izpilddirektora vietniece un izpilddirektora pienākumu izpildītāja Inguna Kaļinka. Viņa pauda: «Valsts pārvaldes iekārtas likums noteic, ka pašvaldībām ik pa laikam ir jāpārskata savas funkcijas, to koncentrācijas pakāpe, nepieciešamie resursi un jāpilnveido struktūra. To šajā brīdī esam izdarījuši.» Analizējot centra darba apjomu, secināts, ka tas nav liels uz vispārīgā pašvaldības fona. «Šie iestādes pakalpojumi daļēji dublējas ar citu, es pat gribētu teikt — privāto iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, runājot par mācību kursu organizēšanu. Tas darbs, kas ir uzņēmējdarbības sfērā, arī tā kā dublējas. Šobrīd darbā ir pieņemts uzņēmējdarbības speciālists, kura pienākumos būtu šo uzņēmējdarbības sfēru aptvert. Nebūtu racionāli divas iestādes un darbiniekus nodarbināt šiem mērķiem. Man pieejamie dati par pagājušo gadu rāda: ja runājam par kursu organizēšanu, tad tikai septiņiem cilvēkiem ir sniegti maksas kursi. Šogad no grāmatvedības redzams, ka nav nevienam izrakstīts rēķins. No tā secinu, ka nevieni maksas kursi nav organizēti. Pārskatot šo darbu un domājot, kā nākontē varētu organizēt pieaugušo izglītību, to varētu uzdot un nodrošināt izglītības pārvalde ar esošajiem resursiem. Nedaudz mainot darba stilu un metodes, ne tik daudz koncentrējoties uz kursu organizēšanu, bet uz to koordinēšanu — pieprasījuma apzināšanu un piedāvājuma veidošanu šajā procesā, iespējams, iesaistot vairāk iestāžu, kuras pēc izglītības pārvaldes redzējuma būtu labākās konkrētā pieprasījuma realizācijā,» viedokli pamatoja I. Kaļinka. Tāpēc ir sagatavots domes lēmums no šā gada 31. decembra likvidēt iestādi «Talsu novada pieaugušo izglītības centrs», kas atrodas Talsos, K. Valdemāra ielā 17a.
Deputāte Ilva Norenberga interesējās, kādus vēl ieguvumus pašvaldība iegūs bez vienas vadītājas vietas likvidēšanas? Uz to I. Kaļinka atbildēja, ka nav mērķis likvidēt amata vietu. Viņa vēlreiz atgādināja, ka netiks dublētas funkcijas, būs uzlabota šī darba koordinācija novadā kopumā un šajā procesā vairāk iesaistītas arī citas pašvaldības iestādes. Deputāte turpināja interesēties, vai izglītības pārvalde spēs piesaistīt finansējumu tādā apmērā, kā to līdz šim darīja pieaugušo izglītības centrs. No I. Kaļinkas viņa saņēma apstiprinošu atbildi. Deputātes lūgts komentēt šādu lēmumu, izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps sacīja: «Kas attiecas uz kursu organizēšanu, cik saprotu, izglītības pārvaldei netiek nodota izglītības kursu organizēšanas procedūra, un šādā veidā finansējuma ieguve nenotiks.» I. Norenberga norādīja, ka deputāti ir saņēmuši vairākus e-pastus par kursu nesaskaņošanu. «Vai šobrīd kursi «Organizāciju vadība» ir saskaņoti un notiks?» viņa interesējās. «Ir parakstīts rīkojums par maksas noteikšanu šiem kursiem,» teica I. Kaļinka, konkrēti neatbildot, vai kursi arī notiks, vien pieminot, ka šo kursu organizēšanai jānotiek līdz centra likvidēšanai.
Saņemti pateicības vārdi
I. Norenberga vēlējās uzklausīt arī pieaugušo izglītības centra vadītājas Ingas Sokolovas viedokli par šādu lēmumu. Viņa pauda: «Gribētu iesaistīties diskusijā par finansējuma piesaisti. Katlapa kungs neminēja nevienu programmu, kurā izglītības pārvalde varētu iesaistīties, lai piesaistītu finansējumu. Dotajā plānošanas periodā finansējuma piesaiste bija tikai izglītības iestādēm. Līdz ar to ir absurds apgalvojums, ka to var izdarīt arī citādākā formā. Izglītības pārvalde var iesaistīties tikai «Nord Plus» programmas realizēšanā, kas ir orientēta uz metodoloģisko materiālu izstrādi un stratēģiju plānošanu. Koordinēt mācību centru, kas ir privātās struktūras un peļņas organizācijas, darbību nav iespējams. Šīs organizācijas darbojas saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajiem konkursiem, mācību programmas tiek izstrādātas un saskaņotas centralizēti. Līdz ar to iejaukties nav iespējams. (..) Apmācības ir izgājuši ļoti daudz interesentu. Pagājušajā gadā no 200 līdz 300 cilvēku ir mācījušies pieaugušo izglītības centrā dažādu piesaistīto programmu formātā.»
Vēlēdamies deputātiem parādīt sagatavoto prezentāciju un argumentēt par funkciju dublēšanos ar uzņēmējdarbības speciālistu, domes vadītājs Dainis Karols pārtrauca centra vadītāju, sakot, ka ir dzirdēta diskusija par šo jautājumu izglītības, kultūras un sporta komitejā, nevēloties sadzirdēt, ka piedāvātā prezentācija ir cita.
Vēlāk diskusijā I. Sokolova minēja, ka kursiem «Organizācijas vadība» bija jāsākas 4. septembrī, tāme kursiem saskaņota aizvakar (26. septembrī notika domes sēde — A. N.). «Līdz ar to Valsts izglītības attīstības aģentūrai tika iesniegts iesniegums par līguma laušanu. Tas nozīmē, ka 12 iedzīvotāji, tostarp pašvaldību darbinieki, kas vēlējās tos apgūt, palika bez šī pakalpojuma. Savukārt pašvaldība zaudē 4500 eiro. Kaļinkas kundze saskaņošanai bija iesniegusi savu tāmi, manējo pilnībā pārveidojot, kas ir vistiešākais pilnvaru pārkāpums. Izglītības likumā noteikts, ka izglītības iestādes vadītājs atbild par finanšu resursu izlietošanu. Pieaugušo izglītības centrā katru gadu cilvēki rod iespēju pakāpties savā karjerā… Esmu saņēmusi daudz pateicības vārdu, ka ir šāda iespēja. Balsojot par likvidēšanu, jūs atņemsiet cilvēkiem vienu no iespējām pilnveidoties,» deputātiem sacīja I. Sokolova.
Deputāts Lauris Pīlēģis interesējās, vai pēc centra slēgšanas iedzīvotājiem būs pieejami pilnveides kursi Talsos, uz ko saņēma I. Kaļinkas atbildi, ka kursi notiks un būs iespēja piedalīties. Tos vairs neorganizēs pieaugušo izglītības centrs. «Izglītības pārvalde menedžēs, lai šie kursi notiktu, apzinot pieprasījumu un skatoties, kāda iestāde tos varētu organizēt. Tas neizslēdz ne mūsu novadā esošās izglītības iestādes, ne privātās izglītības iestādes, kas ar šādiem pakalpojumiem nodarbojas. Kursu daudzumu tas nemazina, ka nebūs vienas šādas iestādes Talsos,» bilda izpildvaras pārstāve.
Pēc diskusijām lielākā daļa deputātu lēmumprojektu atbalstīja. «Par» centra slēgšanu nobalsoja 11 deputāti: Andis Astrātovs, Gerda Zeberiņa, Ģirts Kalnbirze, Oļegs Solovjovs, Dainis Karols, Normunds Tropiņš, Miervaldis Krotovs, Tabita Kalniņa, Sandra Pētersone, Gundars Sebris un Daiga Feldmane, «pret» — Ilva Norenberga, «atturas» — Lauris Pīlēģis un Alfons Spēks, liecina pašvaldības sekretāres Aijas Lorences sniegtā informācija. Līdz ar centra slēgšanu amatu zaudēs arī tā vadītāja Inga Sokolova.