Talsos izbūvē Asaru un Raudu ielu

Talsu novads

Šomēnes uzņēmums SIA «Talce» sāka darbus Asaru un Raudu ielas izbūvē Talsu pilsētā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi īpašumiem.
Runas par nepieciešamību piekļūt saviem privātīpašumiem tā sauktajā «zivju ielu» kvartālā Talsos, kur atrodas Raudu, Asaru, Līdaku un Līņu iela, notiek gadiem, tomēr ceļš līdz reālu darbu uzsākšanai bijis ilgs un sarežģīts. Tur esošie zemju īpašnieki nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībai maksā, bet piekļuves piederošajiem īpašumiem nav. Vietā, kur atrodas ielas, līdz šim bija pļava.
Šogad Talsu pilsētas pārvaldes apstiprinātajā budžetā bija ieplānots finansējums Raudu, Asaru un Līdaku ielas izbūvei Talsu pilsētā 70 tūkstoš eiro apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Pašvaldības izsludinātais iepirkums rādīja, ka ar tādu summu nepietiks. Talsu novada pašvaldības iepirkumu komisija 9. jūlijā pieņēma lēmumu iepirkumā «Raudu, Asaru un Līdaku ielu izbūve Talsu pilsētā, 1. kārta» līguma slēgšanas tiesības piešķirt uzņēmumam SIA «Talce» ar piedāvājumu 124 885,96 eiro, neieskaitot PVN, tātad kopumā par 151 112,01 eiro, minēts Talsu novada domes sēdē 15. augustā izskatītajā lēmumprojektā, kurā bija prasīts finansējums Talsu pilsētas pārvaldei.
Darbus Asaru un Raudu ielas izbūvē plānots pabeigt līdz oktobra beigām, teic Normunds Strēlnieks. Tie paredz ielu ar grants segumu un drenāžas sistēmas izbūvi, bez inženierkomunikācijām un nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. Lai gan pilsētas pārvaldnieks atzīst, ka piekļuve īpašumiem būs, pēc viņa teiktā, nobrauktuves uz tiem būs jāveido pašiem zemju īpašniekiem. N. Strēlnieks saka: «Ir runāts ar īpašniekiem, un bijuši izteikumi pat neveidot grāvjus lietusūdeņu novadīšanai. Tad atkal pēc tam būs jārok. Kokam ir divi gali, un var skatīties no visām pusēm. Patlaban tā ir tikai piekļuve, un īpašnieki teikuši, ka savu caurteku ieliks katrs pats. Būvniecības procesā būvnieks ir gatavs tai uzbērt virsū, lai šī iebrauktuve būtu. Projektā nobrauktuves uz privātīpašumiem nav paredzētas. Es nevarēšu komentēt projektu, kāpēc tā, jo, kad sāku strādāt, tas jau bija gatavs un ir sadalīts kārtās.»
Uz jautājumu, kāpēc pirmajā kārtā netiek izbūvēta arī Līdaku iela, pārvaldnieks atbild, ka līdzekļi ir ierobežoti. Ja Talsu pilsētas pārvaldei tie nākamgad būs pieejami, plānā ir izbūvēt arī Līdaku ielu. Savukārt pēc garuma mazākajai Līņu ielai pašvaldība projektu nemaz nav pasūtījusi un par tās būvniecību pagaidām nerunā.
Spēkā esošajā Talsu novada teritorijas plānojuma Talsu pilsētas grafiskajā daļā redzams, ka jaunizbūvējamā Raudu un Asaru iela pieslēdzas Magoņu ielai, tāpat Asaru ielu paredzēts pievienot Draudzības ielai.