Lēmumu par bērnudārza vadītāju nepieņem

Dundagas novads

26. septembrī Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte»vadītāja iecelšanu amatā. Pēc spraigām diskusijām, tajā iesaistoties arī bērnudārza darbiniekiem, deputāti lēmumu nepieņēma un atlika to izskatīšanu uz oktobri.
Spēcīgi abi kandidāti
Izskatot jautājumu par pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vadītāja iecelšanu, pašvaldības izpilddirektore Janita Vanda Valtere pauda, ka izsludinātajai vakancei saņemti divi pieteikumi. Amatam pieteikusies iestādes vadītāja vietniece Rudīte Baļķīte, kā arī Irina Jānberga, kas agrāk strādājusi šajā izglītības ie-stādē. Abi pretendenti bija aicināti uz pārrunām, kurās piedalījās arī pašvaldības izglītības speciālists. Izvērtējot līdzšinējo izglītību, izglītības darba pieredzi, papildu apmācības un kāds ir katra kandidāta izglītības iestādes attīstības redzējums, apstiprināšanai PII «Kurzemīte» vadītāja amatā izpilddirektore virzīja Irinu Jānbergu. Viņa abas pretendentes vērtējusi ne tikai no šīs vakances viedokļa, bet ņēmusi vērā arī pieredzi no 2016. gada, kad darbojusies bērnudārza padomes sastāvā. «Man bija ļoti slikta pieredze ar iepriekšējo vadītāju un vadītāja vietnieci, cik spējīgi ir darbinieki apzināt iestādes vajadzības, virzīt tās realizācijai. Tāpat šā gada sākumā bija ļoti liels pārkāpums iestādē par bērnu drošību, ko ļoti daudzi šeit klātesošie mēģināja noslēpt un notušēt, lai visi sveikā tiktu cauri. Arī pašreizējā vietniece, kā mums populāri tagad teikt, psiholoģiski ietekmēja, lai neuzliktu vadītājai disciplinārsodu. Ir ļoti svarīgi domāt par bērnu drošību, kas ir pirmajā vietā. Svarīgi arī tie pedagogi un vecāki, kuri ir pretējās domās. Šorīt (26. septembrī) esmu saņēmusi ētikas komisijā vienu iesniegumu par kādu nepatīkamu atgadījumu vakar (25. septembrī) bērnudārzā, ar kuru otra kandidāte netika galā. Tāpēc lūgtu deputātus padomāt un nobalsot par kandidatūru. Lielākā daļa no vecākiem tiešām vēlas, lai bērnudārzā kaut kas mainītos un bērns būtu pirmajā vietā,» par sēdē skatāmo lēmumprojektu teica izpilddirektore. Kas tas bijis par nepatīkamu atgadījumu gada sākumā, kā arī citus paustos pārmetumus, izpilddirektore sēdē tā arī vairs nekomentēja. Arī «Talsu Vēstis» pēc domes sēdes, lūdzot izpilddirektores viedokli, saņēma atbildi, ka ir pusdienas laiks un tajā komentāru viņa nesniegšot.
Pašvaldības izglītības speciālists Dinārs Neifelds sēdē, deputātes Tamāras Kaudzes lūgts sniegt savu skaidrojumu, minēja, jo vērtējums vienam pretendentam pār otru ir ļoti neliels, kas liecina, ka abi kandidāti ir ļoti spēcīgi. Abām pretendentēm ir salīdzinoši liela pedagoģiskā darba pieredze. Vairāku gadu garumā galvenokārt nācies sastrādāties ar R. Baļķīti, un D. Neifelds viņas darbu vērtē pozitīvi. Arī otras kandidātes darbs ir zināms, jo viņa strādājusi «Kurzemītē». No vecākiem dzirdētais vērtējums bijis pozitīvs. Tomēr viņš uzsvēra, ka nav mazsvarīgi, ka pretendentam ir ne tikai pedagoģiskā, bet arī vadības pieredze, kas ir R. Baļķītei. Tas ļaujot uz lietām skatīties no cita skatu punkta — no augšas, kur lauku var redzēt ne tā, kā to redz tas, kuram šādas ilgstošas vadības pieredzes nav.
Uz to izpilddirektore atbildēja, ka, vietniecei paliekot savā vietā un strādājot kopā ar jauno vadītāju, iespējams sasniegt labus rezultātus.
Vēstule ar 29 darbinieku parakstiem
Sēdē deputāte Tamāra Kaudze minēja, ka 29 no 34 bērnudārza darbiniekiem uzrakstījuši deputātiem adresētu vēstuli, lūdzot iestādes vadītāja amatā apstiprināt līdzšinējo vadītājas vietnieci R. Baļķīti. Viņi uzsvēruši, ka šim cilvēkam ir ļoti liela pedagoģiskā darba pieredze, strādājot ar bērniem, viņu vecākiem un kolektīvu. Tāpat viņa pirmsskolas izglītības iestādē ieviesusi dažādus jaunumus, piemēram, dalību Ekoskolu programmā, kompetences izglītību un citus. Darbiniekiem esot žēl, ka netiek ņemts vērā kolektīva, kas vistiešāk strādā ar vadītāju, viedoklis. Uz to izpilddirektore atbildēja, ka ļoti liela daļa no vecākiem vēlas šai iestādē pārmaiņas. «Kā jau minēju, šajā gadā bija ļoti rupji drošības pārkāpumi un lielākā daļa, kas ir parakstījušies, piesedza šos pārkāpumus, un tas nav pieņēmums, bet ir dokumentēts,» teica izpilddirektore. Tam iebilda sanākušie bērnudārza darbinieki. «Aicinātu iepazīties ar sūdzībām un iesniegumiem, kas ir rakstītas gada laikā, kā tiek pārkāptas bērnu tiesības,» vispārīgi turpināja runāt J. V. Valtere.
Vārds tika dots arī sanākušajiem bērnudārza darbiniekiem, kuri pauda viennozīmīgu atbalstu R. Baļķītei un noraidīja jebkuru pārmetumu, ka no iestādes vadības puses būtu kaut kādā veidā ietekmēti, lai paustu atbalstu un parakstītos vai slēptu kādu gadījumu. «Ietekmēti mēs tiekam no citas puses. Mums bērni vienmēr ir bijuši pirmajā vietā, un viņu labā arī strādājam. Mūsu alga nav tik liela, lai to darītu naudas dēļ. Tas mums ir misijas darbs, domājot par bērnu un iestādes attīstību, nevis kaut kādu personisko interešu apmierināšanu. Mums bijusi atbalstoša un domājoša vadība, kāda ir Rudīte un bija Ilona (bijusī bērnudārza vadītāja Ilona Onzule — A. N.), kuras ļauj mums izpausties un radoši strādāt,» sacīja kāda darbiniece.
Pēc diskusijām domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka ir pārāk daudz subjektīvas informācijas un šajā domes sēdē nav gatavs pieņemt lēmumu ne par vienu no kandidātiem. Nepieciešama papildu informācija un vērtējums, jo izskanējušais vērtējums nepārliecina. «Tas vērtējums, kas ir mūsu rīcībā, pēc skaitļiem ir ļoti līdzīgs, bet patiesībā daudz ko neizsaka,» sacīja domes vadītājs. Tam piebalsoja arī pārējie sēdē esošie deputāti — Gunārs Kristiņš, Māris Napskis, Jānis Mauriņš un Tamāra Kaudze —, nolemjot pie šī jautājuma vēlreiz atgriezties oktobrī.