Nākotni neveido tikai skaistas frāzes

Viedokļi

Mēs visi vēlamies, lai rītdiena būtu labāka nekā šodiena, bet tikai maza daļiņa no mums ir atskārtusi, ka šodien spējam ietekmēt to, kāda būs mūsu rītdiena. Tieši šodien mēs pieņemam tos lēmumus, kas gan tieši, gan netieši spēs ietekmēt mūsu rītdienu. Un ne tikai rītdienu. Arī mums blakus un apkārt esošo cilvēku rītdienu un nākotni.
Šķiet, ka par šo visvairāk būtu jāaizdomājas tieši tiem, kas lēmumus pieņem, sēžot atbildīgos pašvaldības deputātu krēslos, jo, sekojot līdzi tam, kā lēmumu pieņemšana notiek domes un komiteju sēdēs, godīgi atzīšos — man paliek reizē gan skumji, gan pārņem dusmas, un ir brīži, kad gribas nokaunēties dažu mūsu pilsētu un novadu vadošo deputātu vietā. Svarīgu jautājumu atlikšana, nekonkrētība vai, iespējams, pat apzināta vilcināšanās. Diskusijas, kas aizvirzās no punkta A ne jau vairs tikai uz punktu B vai C, bet pat pa laikam apmet Talsu senpilsētas šauro ieliņu cienīgus līkumus ap visiem pārējiem trīsdesmit trim alfabēta burtiem.
Varbūt mani kāds centīsies apstrīdēt un domās, ka uzskatu nepareizi, bet jau mazotnē ģimenēs un arī mazākajās sākumskolas klasītēs mums katram taču tiek iemācīts — ja tev kāds uzdod jautājumu, tad vai nu atbildi uz to, vai arī godīgi pasaki, ka atbildi nezini.
Skatoties un klausoties domes un komiteju sēžu video un audio ierakstus, gan dažubrīd šķiet, ka neklausos pieaugušu un cienījamu politiķu diskusijās, bet gan kāda paslinka klases kolektīva izlocīšanās mēģinājumā, lai, nedod Dievs, skolotājs neieliktu to sliktāko atzīmi, jo mājasdarbs, kas bijis uzdots, nav izpildīts un tagad nu jāstostās un jātaisnojas, lai tik to neviens nevarētu pamanīt un sveikā tiktu cauri. Kāds pats spēj savās runās tik ļoti tālu aizvirzīties no uzsākto diskusiju jautājumu pamatbūtības, ka pat man, neesot sēdēs tieši klāt, izdodas aizmirst, kāda bijusi diskusijas tēma. Kur nu vēl, kā skanēja uzdotais jautājums. Tukši izskaistinātas aplinkus frāzes birst kā no pārpilnības raga.
Protams, visskumjāk, ka šāda neauglīga mutvārdu eseju runāšana notiek tieši brīžos, kad tiek lemts par svarīgām lietām — pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību, iedzīvotājiem un tūristiem iemīļotu un apmeklētu sporta un kultūras pasākumu norisi, kas nestu Talsu vārdu plašumos, un daudzām citām lietām, kas mūsu pilsētai un novadam ir nozīmīgas.
Neapšaubu to, ka ikviens šāds lēmums pirms tā pieņemšanas ir jāapsver un jāpārdomā. Jāsaprot katra iespējamie plusi un mīnusi. Tik visā šajā diskusiju, pieņēmumu un iespējamo rezultātu gūzmā deputātiem nevajadzētu aizmirst par to, kuri tad būs tie, kurus šie lēmumi vistiešāk ietekmēs nākotnē, un tie, protams, esam mēs — iedzīvotāji.
Cienījamie deputāti, jūs un jūsu pieņemtie lēmumi veido ne tikai jūsu nākotni un nodrošina jums vietu nākamajos domes sasaukumos. Jūs katrs atsevišķi un visi kopā veidojat katra mūsu novada iedzīvotāja turpmākās dzīves kvalitāti. Tā ir atbildīga un svarīga lieta, ko vajadzētu atcerēties, kad atkal kāds no jums vēlēsies izvairīties no konkrētas atbildes sniegšanas uz kolēģu uzdotajiem jautājumiem vai vēlēsies izplūst tukšos runu plūdos, tā attaisnojot savus neizdarītos mājasdarbus, jo mēs, iedzīvotāji, klausāmies, skatāmies un sekojam līdzi notiekošajam. Mēs vēlamies konkrētas atbildes, skaidrojumus un, galvenais, konkrētus un izdarītus darbus.
Lai skaisti epiteti un jaukas frāzes paliek mūsu mazāko pilsētas un novada iedzīvotāju krāsainajās pasaku grāmatās, kamēr jūs veidojat gan viņu un viņu ģimeņu, gan mūsu visu rītdienu un nākotni šodien ar saviem lēmumiem un darbiem.