Eiropas Kultūras mantojuma dienas Abavas tautas namā

Kultūra

No 12. līdz 15. septembrim Latvijā norisināsies Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kuru ietvaros 13. septembrī 17.30 Abavas tautas namā sarunā «Restaurācija» varēsim atskatīties pagātnē, uzzinot vairāk par Abavas tautas nama zāles Žaņa Sūniņa griestu gleznojumu atjaunošanu 1997. gadā.
Dalība pasākumā būs bez maksas.
Abavas tautas nams, kas atrodas septiņus kilometrus no Sabiles, ir uz Valgales muižas kungu mājas pamatiem 1927./29. gadā pārbūvētā divstāvu mūra ēka, kuras interjerā tika iekārtota grezna zāle ar mākslinieka Žaņa Sūniņa monumentālās glezniecības sešām kompozīcijām. Gleznojumi zālē ir uz apmetuma un tiek datēti ar 1934. gadu. Viss griestu laukums, ieskaitot sānu slīpnes pret iekšsienu un koka stabiem loga pusē, ir sadalīts ornamentu ietvertos laukumos. Griestu centrā ir stilizētiem, tautiskiem rakstiem piepildīts rombveida gleznojums, bet sānu slīpnēs — pa trim Žaņa Sūniņa figurālajām kompozīcijām katrā pusē. Mākslinieks pievērsies tautiskā romantisma tēmām, gleznojot pieguļniekus, arāju, medniekus, labības vācējas un simboliskas ainas ar tautumeitu, kuras dziedājumu pavada vecs koklētājs un jauns stabulētājs. Gleznojumus 1997. gadā ir tīrījis un nostiprinājis restaurators S. Astičs.
2019. gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma «Restaurācija» izvēlēta, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozarei, kā arī aicinātu uz dialogu ar sabiedrību un veicinātu autentiskuma novērtēšanu. Kultūras mantojumā restaurācijai ir ļoti liela nozīme, jo restaurācijas procesā speciālisti sabiedrībai atdod kultūras vērtības, kuras ir izglābtas no iznīcības. Savā darbā restauratori iegulda milzīgu pacietību un mīlestību, no jauna palīdzot atklāt un izzināt aizmirstas vērtības.
Mantojuma dienu laikā Latvijā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicinās atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses piemērus — objektus, kuros veikta pētījumos balstīta un kvalitatīva restaurācija.

Sanda Poriņa,
Sabiles tūrisma informācijas centra vadītāja