Revidēs Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību darbu

Talsu novads

Valsts kontrole informē, ka uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā. Tās uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem. Revīzija uzsākta, pamatojoties uz Valsts kontroles veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus. Saņemts arī ievērojams skaits iedzīvotāju sūdzību, kas Talsus ierindo starp pašvaldībām «līderēm», par kuru sūdzas iedzīvotāji, teikts medijiem izplatītajā ziņojumā.
Talsu novada pašvaldība ir dalībnieks vairākās kapitālsabiedrībās. Valsts kontrolē ir saņemtas sūdzības par nepilnībām kapitālsabiedrību — SIA «Talsu namsaimnieks», SIA «Talsu televīzija», SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» un SIA «Talsu ūdens» — darbībā.
Par Valsts kontroles konstatētajiem riskiem pārbaudes Talsu novada pašvaldībā ir veicis gan tās iekšējais auditors, gan pašvaldības piesaistītais zvērinātais revidents. Tomēr no Talsu novada pašvaldības vadības nav vērojama atsaucība un ieinteresētība ne par ārējā revidenta, ne iekšējā auditora norādīto trūkumu novēršanu un sniegtajiem ieteikumiem darbības un finanšu pārvaldības pilnveidošanai. Gluži pretēji — pēc Valsts kontroles tikšanās ar Talsu novada pašvaldības deputātiem šī gada pavasarī, kad deputāti tika informēti par Valsts kontroles identificētajiem riskiem ar aicinājumu veikt pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, no pašvaldības saņemtā informācija diemžēl nav viesusi pārliecību par veikto pasākumu efektivitāti. Tā rezultātā Valsts kontrolei bija pamats lemt par revīzijas uzsākšanu. Papildu tam jau 2018. gada otrajā pusē Valsts kontrole sāka saņemt iedzīvotāju iesniegumus, kuros ir norādīts uz trūkumiem, kas saskatāmi pašvaldības darbā gandrīz katrā tās atbildības jomā. Līdz gada beigām saņemti 16 iesniegumi. Iedzīvotāji turpina iesniegt sūdzības arī šogad. Līdz augusta vidum saņemti 36 iesniegumi. Plašāku skaidrojumu, par ko iedzīvotāji sūdzējušies un vai iesniegumus rakstījuši arī kādi Talsu novada domes deputāti Valsts kontroles sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja Līga Krapāne nesniedz, sakot: «Šoreiz gan neko plašāk nevaram sniegt, jo neesam vērtējuši sūdzības un to pamatotību. Sākam revīziju, kuras laikā tad arī visu noskaidrosim.»
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols komentē: «Šī sasaukuma laikā esam piesaistījuši gan zvērinātu revidentu, gan arī pašvaldības auditora resursus, lai izvērtētu SIA «Talsu namsaimnieks» darbību un saprastu, kā novērst nepilnības un to uzlabot. Esam pateicīgi, ka arī Valsts kontrole ir gatava iesaistīties mūsu darbā un veikt revīziju, lai ieguvēji būtu visi. Šis ir viens no veidiem, kā identificēt problēmas pārvaldības procesā, ko varbūt līdz šim neesam pamanījuši, un kā saņemt profesionālus un kvalitatīvus ieteikumus to novēršanai. Nevienam nav noslēpums, ka pašvaldības kapitālsabiedrības ikdienā saskaras ar daudziem izaicinājumiem, tomēr problēmas nav tieši saistītas ar pārvaldības modeli starp pašvaldību un uzņēmumu. Mēs vienmēr reaģējam uz iedzīvotāju iesniegumiem. Līdz šim saistībā ar kapitāldaļu uzņēmumiem esam saņēmuši jautājumus, kas tieši saistīti ar šo uzņēmumu pamatdarbību: atkritumu apsaimniekošanu, pakalpojumu tarifiem, pilsētas uzkopšanu un apsaimniekošanu. Vienmēr esam snieguši atbildes un nepieciešamo informāciju uz visiem kontroles jautājumiem un neesam saņēmuši arī nekādus papildu jautājumus vai izteiktas šaubas par pašvaldības iesniegto risinājumu efektivitāti. Ceru, ka netiks izdarīti pārsteidzīgi secinājumi pirms kontroles revīzijas veikšanas, jo arī iedzīvotāju sūdzības var nesaturēt pilnvērtīgu un detalizētu informāciju par pašvaldības un kapitāldaļu uzņēmumu pārvaldības modeli. Valsts kontrole ir norādījusi, ka ir saņemti iedzīvotāju iesniegumi. Diemžēl pašvaldības rīcībā nav informācija par to saturu un nav bijusi iespēja tos izvērtēt. Kontroles noteiktajā revīzijas posma laikā Talsu novada domi ir vadījuši trīs priekšsēdētāji — Aivars Lācarus, Edgars Zelderis un es. Šajā laika periodā par kapitāldaļu uzņēmumiem atbildīgi bijuši vairāki deputāti. Šobrīd ir pieņemts lēmums, ka no nākamā gada par kapitāldaļu uzņēmumu pārvaldību nebūs atbildīgi politiķi, bet gan izpildvara. Ceram šādā veidā nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu pārvaldības modeli.»
Revīziju plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, kad ar tās rezultātiem kontrole iepazīstinās plašāku sabiedrību.