Interese pēdējā kārtā varēja būt lielāka

Lauksaimniecība Mūsu Cilvēks XXI Gadsimtā

Šajā Eiropas Savienības plānošanās periodā, kas ir no 2014. līdz 2020. gadam, jaunie lauksaimnieki varēja piesaistīt finansējumu pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai», saņemot vienreizēju 40 000 eiro atbalstu. Uz to varēja pretendēt tie, kas nav sasnieguši 40 gadu vecumu. Jautāju Lauku atbalsta dienesta pārstāvei, kā veicies ar minētā atbalsta apguvi mūsu novados.
Ieva Šņepste, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece: — Bijušā Talsu rajona robežās iesniegti un apstiprināti 11 jauno lauksaimnieku projekti, no tiem — četros gadījumos jau realizēti darījumdarbības plāni. Katram atbalsta saņēmējam ir piešķirti 40 000 eiro darījumdarbības plāna īstenošanai — saimnieciskās darbības attīstībai, konkurētspējīgas saimniecības izveidei. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, jaunie lauksaimnieki saimniecības attīstījuši Dundagas un Rojas novadā, Ģibuļu pagastā, Valdgales un Īves pagastā un citviet. Pārsvarā tā ir gaļas liellopu audzēšana, piena lopkopība, arī vistkopība. Šo atbalstu bija diezgan sarežģīti saņemt, jo jāizpilda zināmi nosacījumi. Nevarēja atnākt ar vēlmi uzsākt kaut ko, ja nebija starta kapitāla.
Atbalsta pasākumā bijušas trīs kārtas, un šim periodam pieejamais finansējums ir iztērēts. Ja pirmajās divās interese bija liela un finansējums visiem nepietika, tad pēdējā kārtā — pa visu reģionu iesniegti tikai seši projekti. Trīs neatbilstību dēļ ir jau noraidīti. Tie, kas vēlējās šajā atbalstā startēt, iespējas izmantoja vai arī gaida jauno Eiropas Savienības plānošanas periodu, jo solīts, ka noteikumi tik stingri vairs nebūs un, iespējams, būs lielāks arī pieejamais atbalsts vienam pretendentam.
Lai gan 40 000 eiro ir pietiekami liels atbalsts, tiem, kas vēlas kaut ko vērienīgu uzsākt, piemēram, veikt būvniecību, līdzekļu var arī nepietikt. Jaunie lauksaimnieki vecumā līdz 40 gadiem lēnām, bet uzsāk saimniekot mūsu novados. Praksē novērtos, ka ir pretendenti, kuriem vecvecāki vēlas atdot saimniecības, lai jaunie saimniekotu. Tiem, kuri pilnīgi no jauna, bez starta kapitāla vēlas veidot saimniecību laukos, ir samērā grūti. Kas iegādājušies mazliet zemes, interesējas par dārzeņkopības attīstību un stādu audzēšanu. Šādām aktivitātēm pieejams atbalsts ir citās Eiropas Savienības atbalsta programmās.