Talsu pilsētā un novadā rit ikgadējā izglītības iestāžu apsekošana

Izglītība

Jau drīz priecīgi skanēs skolas zvani, kas aicinās mazos pirmklasniekus un visus pārējos brīvlaika atpūtu izbaudījušos skolēnus atpakaļ solos. Vasaras brīvlaikā darbi nerimst, par to arī šogad pārliecinās Talsu novada izglītības iestāžu izvērtēšanas un pieņemšanas komisija, kas jau 26. augustā uzsāka Talsu pilsētas un novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu apsekošanu.
Kā katru gadu, arī šogad tiek izvērtēta izglītības ie­stāžu atbilstība un gatavība jaunajam mācību gadam. Komisija uzzina un iepazīstas ar to, kas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs mainījies iepriekšējā mācību gada laikā, kādas izmaiņas ieviestas un kādi remontdarbi notikuši vai vēl turpina notikt, kā arī kas vēl būtu jāizdara un ko iestāžu vadītāji vēlētos izdarīt, lai godam sagaidītu jauno mācību gadu.
Šogad komisijas sastāvā ir Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un galvenā speciāliste pedagoģijas jautājumos Vineta Ozola, Talsu novada izglītības pārvaldes izglītības speciāliste Lienīte Krūzīte, Talsu novada izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos Dace Ivanova, galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos un Talsu novada domes deputāte Daiga Feldmane, izglītības, sporta un kultūras komitejas priekšsēdētājs un Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš un tautsaimniecības un finanšu komitejas loceklis un Talsu novada domes deputāts Edgars Zelderis, kā arī attiecīgās izglītības iestādes, pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs.
26. augustā komisija devās uz Stendes pamatskolu un tās pirmsskolas grupām, Sabiles mūzikas un mākslas skolu, Sabiles pamatskolu, Sabiles pirmsskolas izglītības iestādi (PII) «Vīnodziņa» un Virbu pamatskolu un tās pirmsskolas grupām, bet 28. augustā uz Laucienes pamatskolu, Laucienes PII «Bitīte», Laucienes pamatskolas filiāli «Dursupes pamatskola», Upesgrīvas internātpamatskolu, Vandzenes pamatskolu, Vandzenes PII «Zīlīte» un Laidzes PII «Papardīte».
Vandzenes PII «Zīlīte» direktore Selga Moldavčuka komisijai atzina, ka visi darbinieki cenšas darīt visu iespējamo un dažubrīd arī neiespējamo, lai sagaidītu mazos audzēkņus vizuāli pievilcīgās un drošās iestādes telpās. Vislielākā rūpe patlaban ir tieši tualetes telpas grupiņās, virtuves bloks un veļas telpas. «Mūsu darbinieces cenšas, kā var. Krāsainie ķiņķēziņi uz tualetes flīzēm nav tikai bērnu priekam, tās slēpj plaisas flīzēs. Tā mēs ar to visu cīnāmies, jo tādas flīzes vairs nav iespējams dabūt. Ik pa laikam kaut kas izdrūp, mēs kaut ko mālējam ciet, cenšamies, bet tas taču nav ilglaicīgs variants,» situāciju skaidro S. Moldavčuka, piebilstot ka bērnudārzs šajā ēkā atrodas jau aptuveni četrdesmit gadu, bet nekādi remontdarbi, izņemot kosmētiskos, tur nav notikuši. Pie prioritātēm S. Moldavčuka nosauca ne tikai virtuves bloka un tualešu telpu remontu trīs grupiņās, bet arī ieejas kāpņu rekonstrukciju, jo arī tās savu laiku sen kā nokalpojušas un bērniem ir grūti pa tām pārvietoties.
Laidzes PII «Papardīte» komisiju sagaidīja iestādes vadītāja Solveiga Dāvidsone, kura atzina, ka viena no primārajām nepieciešamībām būtu grupiņu āra nojumes atjaunošana, jo tajā ir nolietojies gan grīdas segums, gan jumtā ir plaisas, kā dēļ tā vairs nav lietojama. Viņa arī pastāstīja un parādīja, ka ar vecāku gādību un ieguldīto darbu bērnudārza pagalms ticis pie kāda interesanta jauninājuma — improvizēta sporta laukuma, kura segums veidots no plāksnēm, kas agrāk atradušās Talsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā. «Šogad, ja laika apstākļi atļaus, mums 1. septembra svinīgais pasākums norisināsies tieši šeit,» atklāja S. Dāvidsone.
Bet paši lielākie remontdarbi norisinājušies bērnudārza iekštelpās — vēl viena grupiņa tikusi pie skaistām un jaunām tualetes telpām. Kā svarīgākās prioritātes šobrīd S. Dāvidsone atzina, ka bērnudārzam būtu nepieciešams remontstrādnieks uz pusslodzi, — šobrīd daudzus mazākus darbiņus nav īsti iespējams paveikt, jo šāda cilvēka nav. Tāpat bērnudārza audzēkņu vecāki izteikuši vēlmi, lai sporta nodarbības bērniem vadītu sporta skolotājs, jo līdz šim par to atbildējušas audzinātājas pašas un tas, protams, neesot tik efektīvi.
Izglītības iestāžu apsekošana pirms jaunā 2019./2020. mācību gada turpināsies līdz 6. septembrim, un tās laikā tiks apsekotas arī visas pārējās mācību un pirmsskolas izglītības iestādes Talsu pilsētā, kā arī citviet novadā.