Ķīlnieki noteikumu priekšā

Talsu novads

«Es vēlētos izteikt viedokli par Talsu novada domes 2010. gada 13. maijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem sakarā ar ietvju attīrīšanu no sniega ziemas periodā. Šie noteikumi uzliek par pienākumu pilsētas koplietošanas gājēju ietves, kas ir vietējās pašvaldības īpašums, ziemas periodā jau agri no rīta attīrīt no sniega un kaisīt ar smiltīm ietvēm pieguļošo teritoriju privātīpašumu īpašniekiem. Uzskatu, ka tā ir sociālā netaisnība,» ar pārdomām «Talsu Vēstīs» vērsās talsenieks Imants Tamsons.
«Nekādi nesaprotu, kāpēc namīpašniekiem būtu jāuztur kārtībā pilsētas koplietošanas teritorija? Līdz ar to es šobrīd jūtos kā ķīlnieks likuma priekšā. To varētu salīdzināt ar klaušu laikiem feodālismā, kā piespiedu darbu bez atalgojuma. Tagad taču ir 21. gadsimts, kapitālisms, cita sabiedriskā formācija. Iestājies jauns tehnoloģiju laikmets, kur visu izšķir tehnika. Vietējai pašvaldībai saistošo noteikumu izpildei pa rokai ir pašvaldības policija. Tā nerēķinās ar to, kāpēc pašvaldībai piederošās ietves nav notīrītas, bet veicīgi sastāda protokolus, un ej nu un stāsti administratīvajai komisijai, kāpēc agrā rītā ietve nav notīrīta.
Saistošajos noteikumos nav atrunāts, kas ir pieguļošā teritorija. Visos gadījumos tas nav attālums no ēkas pamatiem līdz ielas braucamajai daļai. Daudzviet šis attālums no privātīpašuma «sarkanās līnijas» (robežas) sasniedz pat desmit un vairāk metru. Ar gājēju ietves tīrīšanu no sniega sava privātīpašuma tā saucamajā pieguļošajā teritorijā saskāros iepriekšējā ziemas sezonā. Ne visiem privātīpašniekiem tas ir iespējams, man tai skaitā. Lielākā problēma tā ir veciem cilvēkiem, invalīdiem, kā arī daudziem slimiem un vientuļiem pensionāriem, kuru pensija jau tā ir niecīga, kā jau visā valstī, zem iztikas minimumam, bet kuri, zobus sakoduši, vēl maksā ievērojamus nekustamā īpašuma nodokļus. Man ieteica meklēt sētnieku. Izrādās, ka Talsos nav vienkārši atrast cilvēkus, kuri būtu ar mieru tīrīt gājēju ietves, jo tāda profesija kā sētnieks nemaz nepastāv. Tā saskāros ar problēmu atrast cilvēku, kurš būtu ar mieru par kaut kādu samaksu tīrīt gājēju ietvi no sniega. Ziemas sezona beidzās, kaut gan uz pāris dienām sarunāju ar kaimiņu ietvju tīrītāju par nelielu samaksu.
Nedaudz iedziļinoties šajā problēmā, uzzināju, ka iepriekšējos gados pilsētā darbojušies ap 15 SIA «Talsu namsaimnieks» sētnieku, kuri, pats par sevi saprotams, uzturēja pilsētā pašvaldībai piederošos īpašumus priekšzīmīgā kārtībā arī vasaras periodā. Šajā vasarā visas gājēju ietves pilsētā ir apaugušas ar zāli, izņemot jaunās, tikko izbūvētās ietves Raiņa ielā. Zaudējot tā saucamo tenderi (publisko iepirkumu konkursā), uzņēmums atlaidis visus sētniekus. Tātad pilsētā zaudētas vismaz 15 darba vietas un legālie nodokļu maksātāji. Ja kādu no šiem no oficiālā darba aizgājušajiem es sarunāju tīrīt ietvi pie mana privātīpašuma, tad rodas nākamā problēma. Man jāmaksā šim cilvēkam par padarīto darbu «uz rokas», tas nozīmē, ka, gribot negribot, Valsts ieņēmumu dienests šajā gadījumā saskatīs tā saucamās «aplokšņu algas». Bet, ja šis manis piesaistītais cilvēks pēkšņi saslimst, tad ietve atkal paliek netīrīta. Sākas apburtais loks, kas neveicina pilsētas uzturēšanu kārtībā. Visa šī saistošo noteikumu prasība vedina uz pārkāpumiem.
Šeit secinājums ir viens — vietējā pašvaldība ar saviem pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem rada nesakoptu pilsētu. Pēdējos gados pilsētas gājēju ietvju platība un to garums pieaudzis vairāku kilometru garumā. Šovasar tas redzams Raiņa ielā, ieskaitot veloceliņu izbūvi. Tas nozīmē, ka Raiņa ielas privātmāju īpašniekiem šajā ziemā būs jātīra no sniega ne tikai ietves, bet arī veloceliņi līdz ielas braucamajai daļai? Tā taču ir pieguļošā teritorija. Redzams, ka darba lauks pašvaldības policijai pieaugs. Uzskatu, ka pilsētas uzturēšana ziemas periodā jāveic centralizēti ar sētnieku brigādi, kā bija agrāk, un mehanizēti, un jāatrodas viena saimnieka rokās, lai darbus varētu koordinēt, kā arī legāli maksāt nodokļus. Ielu tīrītāju brigāde jāpakļauj kādam no pašvaldības uzņēmumiem. Nepietiek tikai ar to, ka tāds liels pašvaldības uzņēmums kā SIA «Talsu namsaimnieks» saved kaisāmo materiālu, atstājot pilsētas tīrīšanu iedzīvotāju ziņā. Šis uzņēmums ar dažiem mazajiem traktoriņiem, kas ir aprīkoti tikai ar priekšējo cieto lāpstu, nav spējīgs attīrīt visas pilsētas gājēju ietves intensīvas snigšanas gadījumā. Traktoriem jābūt jaudīgiem, aprīkotiem ne tikai ar priekšējo cieto lāpstu, bet arī ar birsti un kaisītāju. Pašreizējiem traktoriem šī aprīkojuma nav. Tātad ar esošo tehniku līdz deviņiem vai desmitiem rītā pildīt saistošo noteikumu prasības nav iespējams. Ko tādā gadījumā darīs pašvaldības policija? Kam sastādīs protokolus?
Vēl aktuāls jautājums ir ielu braucamās daļas tīrīšana. No rītiem lielie sniega tīrītāji uzveļ sniega valni uz gājēju ietvēm, bet ietves tīrītājs to pēc kāda laika uzmet atpakaļ uz ielas braucamās daļas. Tā notiek sniega pārmešana, bet pilsēta no tā tīrāka nepaliek. Patīk tas kādam vai ne, bet 45 gadus pēc Otrā pasaules kara gājēju ietvju tīrīšanu veica Komunālo uzņēmumu kombināta sētnieku brigāde ar rokām, un pilsēta bija daudz tīrāka. Sākoties Atmodai, pilsētas uzturēšanu vasaras un ziemas periodā veica SIA «Janvāri», ja nemaldos. Un tā Ievas Bērziņas kundzes vadībā savu darbu veica godam. Gribētu dzirdēt no pilsētas vadības, kā tā organizēs pilsētas uzturēšanu kārtībā ziemas periodā šajā un nākamajās sezonās, un neuzliks par pienākumu privātīpašniekiem tīrīt pašvaldībai piederošās gājēju ietves.
Tautas teiciens saka: «Ragavas taisa vasarā, bet ratus ziemā.» Arī šī vasara pierāda, ka pilsētas gājēju ietves neviens neuztur kārtībā un tās aizaug ar zāli, bet dažviet aizaug pat ar dadžiem,» pauž I. Tamsons.
Vērsāmies Talsu novada pašvaldībā, vaicājot, vai iespējams saistošajos noteikumos veikt izmaiņas, lai gājēju ietves nebūtu jātīra iedzīvotājiem. «Šobrīd šādu kārtību paredz Talsu novada saistošie noteikumi, tomēr pašvaldībā ir bijušas diskusijas par to, ka tajos nepieciešamas izmaiņas. Lai tās virzītu, visā novada teritorijā būtu nepieciešams veikt teritoriju pārmērīšanu, kas prasītu gana lielu finansējuma apjomu. Pašvaldībai pārņemot šīs teritorijas savā pārziņā, būtiski palielinātos izdevumi par teritoriju uzkopšanu, bet, protams, tas garantētu vienotu pieeju kopējā vides uzturēšanā,» teic Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.
Savukārt, vaicājot par izmaiņām Talsu pilsētas uzkopšanā, tiekam informēti, ka šobrīd, pēc uzvaras iepirkumu konkursā, to veic SIA «Hagberg». Līgums noslēgts uz diviem gadiem. «Ja iedzīvotājiem ir sūdzības par pilsētas uzturēšanu, aicinām ziņot un, ja iespējams, pievienot arī precīzas fotofiksācijas, lai šos gadījumus veiksmīgi risinātu,» mudina I. Fedko.

Sagatavojusi Mārīte Raks-Lasmane.