Iekš’ to Mērsrag’ dziedāja un dancoja

Kultūra

24. augustā Mērsraga brīvdabas estrādē «Jēgerleja» izskanēja šīs vasaras noslēdzošais festivāls «Sadziedam, sadancojam iekš’ to Mērsrag’».
Pie mums ieradās deju kopas un ansambļi no Valkas, Kuldīgas, Rojas, Engures un Bauskas. Festivāla īpašā viešņa Anita Ozola mēroja ceļu no Limbažiem un iepriecināja mūs ar skaistām melodijām. Anitu Ozolu vieno ilggadēja draudzība ar mūsu deju kopu «Silva», ko varējām redzēt kopīgos priekšnesumos.
Pēc pasākuma visi cienājās ar gardu zivju zupu un kala plānus nākamajam gadam. Iestājoties vakaram, brīvdabas estrādē pulcējās ne vien viesi, bet arī mērsradznieki, lai vēl pēdējo reizi šovasar izdancotos ballē kopā ar grupu «Jūrkant’».
Paldies gan tiem, kas palīdzēja tapt pasākumam, gan dalībniekiem! 

Ieva Oboleviča,
Mērsraga tautas nama vadītāja