Piemin staļinisma un nacisma upurus un atceras «Baltijas ceļa» vienotības izjūtu

Ziņas

Piektdien, 23. augustā, ļaudis pulcējās Talsos pie pieminekļa «Koklētājs» pasākumā, kas bija veltīts staļinisma un nacisma upuru atceres dienai, kā arī akcijas «Baltijas ceļš» 30. gadadienai.
«23. augusts ir nozīmīgs ikvienam no mums, un mēs katrs kādā brīdī domājam par to, vai tā ir atmiņas, piemiņas vai svētku diena. Notikumi, kas vijušies šai dienai cauri gadu gadiem var nedaudz sajaukt šīs dienas nozīmīgumu, bet visa pamatā tā ir un paliks atceres diena,» klātesošos uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. «Es to sauktu par atmiņas dienu arī Molotova—Ribentropa noslēgtā pakta dēļ, kas ir atstājis smagas sekas tālākajā vēsturē. Okupācija, deportācijas, viss ļaunums, kas ir darīts; bet mēs nebijām zaudējuši vēlmi pēc brīvības un 50 gadus pēc noslēgtā pakta to apliecinājām. Mēs atceramies tās izjūtas un ilgojamies šajā brīdī, lai atkal varētu sadoties rokās, būt vienoti, sajust strāvojumu un spēku, kas mums ir devis brīvību,» sacīja D. Karols. Viņš atgādināja, ka jau vēlāk, pēc «Baltijas ceļa» akcijas, 1991. gada 23. augustā, tika dibināta Latvijas Republikas Zemessardze un viņam ir liels prieks redzēt, ka atceres pasākumā piedalās zemessargi.
Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis sacīja, ka mums visiem sev vajadzētu uzdot jautājumu, cik lielu ietekmi uz mums atstāj pagātne un ar kādu spēku tā šodien spēj noteikt mūsu uzvedību un domas. «Kāds amerikāņu filozofs ir teicis, ka cilvēkiem, kuri aizmirst pagātni, būs jānodzīvo un jāatkārto tās pašas lietas vēlreiz, ko viņi ir aizmirsuši. Ir pagājis ilgs laiks starp Molotova— Ribentropa paktu, kurā divas lielvaras, neskatoties ne uz kādām mazāko tautu tiesībām, sadalīja Eiropu savās ietekmes zonās un sākās Otrais pasaules karš,» bilda I. Ģērmanis. «Ir sāpīgi iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt, bet tajā pašā laikā mums visiem jādomā par to, lai nepieļautu kļūdas, kādas varbūt esam pieļāvuši. Neesmu vēsturnieks, neesmu gatavs spriest par kļūdām, kādas varbūt tajā laikā pieļāva mūsu valsts vadītāji. Vajadzēja vai nevajadzēja stāties pretī. Ja mēs paši sevi necelsim, ja mēs paši nedomāsim par savu valsti, par savu tautu, neviens mums nepalīdzēs,» pārdomās dalījās I. Ģērmanis. Mācītājs arī bilda, ka «Baltijas ceļš» ir piemērs tam, ka mēs kā tauta spējam būt vienota, izejot uz centrālās maģistrāles un sadodoties rokās, lai pasludinātu savu vēlmi pēc neatkarības un brīvības.
Latvijas politiski represēto apvienības Talsu nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš sacīja: «Gara spēks ir spēcīgāks par lielajiem lielgabaliem un dažnedažādajiem masu iznīcināšanas līdzekļiem.»
Pēc uzrunām sekoja ziedu nolikšana pieminekļa «Koklētājs» pakājē, pēc kuras visi atceres pasākuma dalībnieki tika aicināti sadoties rokās apkārt piemineklim, lai tā izjustu kopīgu pleca sajūtu un vienotu spēku.