Ministrija Dundagas novada domei pieprasa skaidrojumu. Kolkā pārvaldnieka pienākumu izpildītājs vēl nav iecelts

Dundagas novads

Pēc 22. augustā Dundagas novadā notikušās demonstrācijas, kurā piedalījās vairāk nekā 300 cilvēku, un jautājumam par Kolkas pagasta pārvaldnieku izskanot Latvijas mērogā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce Dundagas novada domei pieprasījis skaidrot 9. augustā domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanas likumību un labas pārvaldības principu ievērošanu. Domei skaidrojums jāsniedz divu nedēļu laikā.
Ministrs Latvijas Radio pauž, ka saņēmis iedzīvotāju sūdzības, ka Dundagas novada domē netiek ievēroti labas pārvaldības principi. Nepietiekami pamatota un izskaidrota pārvaldnieka atbrīvošana no amata izsaukusi asu vietējās sabiedrības reakciju. «Šādos apstākļos aicinu Dundagas novada domei sniegt sava lēmuma pamatotu skaidrojumu. Reizē vēlos uzteikt sabiedrības iesaisti, paužot aktīvu pilsonisku pozīciju,» sacīja ministrs. J. Pūce pieprasījis paskaidrojumus vai, atceļot no amata Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju, ir ievērots Darba likums, valsts pārvaldē nostiprinātie labas pārvaldības principi un atbrīvošana no amata ir bijusi pamatota ar būtiskiem pārkāpumiem, nevis pieņemts politisks lēmums. «Šaubas nav par to, vai ir meklēti kaut kādi iemesli pagasta pārvaldes vadītāja darbā, bet jautājums, kāds ir bijis nolūks. Vai nolūks ir bijis uzlabot pārvaldību Kolkā vai atbrīvoties no sev nevēlama vadītāja? Novada domei šajā jautājumā man būs jāsniedz paskaidrojums, minot arī izvēlēto procedūru. Novada domei jānorāda: kāda ilgstoša problēma bijusi, kādas bijušas darbības no novada domes puses, vai ir veiktas pārrunas ar darbinieku, vai ir lūguši koriģēt viņa rīcību, kāda ir bijusi atbilde. Tie ir normālas pārvaldības elementi, kādiem vajadzētu būt jebkurā publiskā sektora iestādē. Konkrētais lēmums neuzrāda, ka ir ilgstoši pārkāpumi, bet tie koncentrēti pēdējā laika nogrieznī. Pārvaldes vadītājs atbilstoši likumam nav politisks amats, kur cilvēku ieceļ politiskā procedūrā. Tāpēc lēmuma pieņemšanā attiecībā uz šiem darbiniekiem novada domei ir jāvadās pēc profesionāliem kritērijiem atbilstoši Darba likumam, izvērtējot darbinieku un tikai tad pieņemot lēmumu,» Latvijas Radio sacīja ministrs.
Paskaidrojums Dundagas novada domei
jāsniedz divu nedēļu laikā, ministrija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pēc mēneša varētu būs zināms vērtējums. Rakstījām, ka kopš 9. augusta vakarā notikušās Dundagas novada domes ārkārtas sēdes, kad steigā lēma par Kolkas pagasta pārvaldnieka Alda Pinkena atstādināšanu no amata, sabiedrībā radās plaša rezonanse, jo cilvēki nebija mierā ar domē pieņemto sasteigto lēmumu, kas kopā ar pavadošajiem dokumentiem bija uz 33 lappusēm. Nozares ministrs pagājušajā nedēļā plašsaziņas līdzekļiem izteicās, ka pērn novada domēm nosūtītas vadlīnijas, kādos gadījumos būtu rīkojamas domes ārkārtas sēdes kā forma. «Tas attiecas uz gadījumiem, kas nav normāli ikdienas lēmuma pieņemšanas process. Nav neviena objektīva iemesla, ja vien cilvēks nav pieķerts pie rokas, nesot ārā pagasta kasi, organizēt amatpersonas atbrīvošanu ārkārtas sēdē. Tas ir labas pārvaldības principa pārkāpums. Jebkurā gadījumā pašvaldības vadītājam būtu jānodrošina šī jautājuma izskatīšana parastā procedūrā, ievērojot iespēju sēdi apmeklēt iedzīvotājiem un dzirdēt argumentāciju. Šajā gadījumā ir jautājums, vai attiecīgās amatpersonas izvērtēšanā ir ievērota pienācīga procedūra, aicinājuma uz rīcību korekcija, un tad tikai pieņemts lēmums. Ja šāda rīcība nav bijusi, tad novada dome nav rīkojusies atbilstoši labai pārvaldībai,» uzskata ministrs.
Ja tiks konstatēts, ka pašvaldība nav ievērojusi labas pārvaldības principu ievērošanu savā darbībā, J. Pūce rosinās un vērsīs atbilstīgo iestāžu, kas kontrolē labas pārvaldības principu ievērošanu, piemēram, Tiesībsarga uzmanību. «Vairumā gadījumu pašvaldības ministrijas konstatētos pārkāpumus cenšas novērst. Nav tā, ka pašvaldības nevēlas ievērot likumu,» norādīja ministrs.
Kolkas pagasta pārvaldniekam pēdējā darba diena bija 22. augusts. «Talsu Vēstis» jautāja Dundagas novada pašvaldības izpilddirektorei Janitai Vandai Valterei, kad varētu būt iecelts pārvaldnieka pienākumu izpildītājs, uz ko saņēma visai nekonkrētu atbildi: šobrīd pie šiem jautājumiem tiek strādāts un nepieciešamie lēmumi tiks pieņemti.