Talsu novada pašvaldībā izveidota jauna amata vieta

Talsu novads

Talsu novada domes deputāti nolēma apstiprināt jaunas amata vietas — kapitālsabiedrību pārvaldības konsultanta — izveidi.
Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja Guntra Tālberga skaidroja, ka no 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, proti, tiek grozīta kārtība kapitāla daļu turētājiem, nosakot, ka šos pienākumus veic izpildvara, nevis lēmējvara (līdz šim tā bijusi kāda no personām domes vadībā). Tiek grozīta arī kārtība, kā tiek vēlēta un kā tiek rīkots konkurss uz kapitālsabiedrību valdēm. Šajā gadījumā runa ir par uzņēmumiem SIA «Talsu namsaimnieks», SIA «Talsu ūdens», SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca», SIA «Talsu TV», SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» un SIA «Talsu Bio—Enerģija».
Lai būtu gatavi jaunajiem likuma noteikumiem, sākotnēji tika sagatavots priekšlikums izveidot jaunu nodaļu centrālajā administrācijā ar diviem darbiniekiem. Tomēr pēc deputātu diskusijām komiteju un domes sēdē, tika nolemts, ka pietiek ar vienu jaunu amata vietu, un šis darbinieks būtu tiešā novada pašvaldības izpilddirektora pakļautībā. Kapitālsabiedrību pārvaldības konsultantam būs jānodrošina pārraudzība augstāk minētajos uzņēmumos. Plānotais atalgojums — ne vairāk par 1647 eiro mēnesī.
Domas par jaunās amata vietas nepieciešamību deputātu vidū dalījās. Vairums uzskatīja, ka ieguvums no jaunā darbinieka būs liels, tādējādi kompensējot ieguldījumu viņa atalgojumā. Edmunds Demiters kā piemēru minēja iespējami nelikumīgās darbības, kas agrāk notikušas SIA «Talsu namsaimnieks», un kopīgo rūgto pieredzi, tāpēc šāds darbinieks esot vajadzīgs, lai vēsture neatkārtotos. Turpretim Inga Gluzda pauda viedokli, ka nav vajadzīgs veidot jaunu amata vietu. Pietiktu, ja atbildīgie būtu pienācīgi uzraudzījuši kapitālsabiedrības un veikuši savu darbu, lai izvairītos no nepatīkamajām situācijām. Tomēr vairākums (izņemot I. Gluzdu un Ilvu Norenbergu, kuras atturējās) nobalsoja par jaunās amata vietas izveidi.
Precīzi vēl nav iespējams pateikt, kad tiks izsludināts konkurss uz jauno amata vietu, jo tas ir atkarīgs no vairākiem aspektiem — kad tiks apstiprināts amata apraksts, sagatavots un apstiprināts konkursa nolikums u. c.