Papildinās kapitāldaļu skaitu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā

Talsu novads

Talsu novada domes deputāti nolēma iegādāties papildu kapitāldaļas SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»». Šāds lēmums pieņemts, jo no savām kapitāldaļām ir atteikusies Jūrmalas pilsēta.
Jāatgādina, ka SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» līdz šim bija deviņu pašvaldību (Jūrmalas pilsētas, Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Tukuma, Jaunpils, Engures un Kandavas novada) pārstāvēts uzņēmums. Bet, tā kā Jūrmalas pilsētas dome 20. jūnijā pieņēma lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izbeigšanu šajā pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumā, tai piederošās 364 kapitāldaļas par 2548 eiro (vienas kapitāldaļas vērtība ir septiņi eiro) tiek piedāvātas iegādāties pārējām astoņām pašvaldībām. Līdztekus gan nāksies pārņemt arī galvojuma saistības par labu a/s «Swedbank» 663 514 eiro apmērā. Līdz šim Talsu novada pašvaldībai SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pieder 235 kapitāla daļas jeb 23 procenti, bet Talsu novada galvojuma saistības šajā uzņēmumā ir 414 988 eiro.
Deputāti lūdza finanšu un grāmatvedības nodaļai pirms balsojuma veikšanas sniegt savu vērtējumu par pašreizējo situāciju SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»». Finanšu un ekonomikas daļas vadītāja Aija Tihovska atklāja, ka uzņēmums pašlaik strādā izteiktos taupības apstākļos. Lai tā darbība būtu ilgtspējīga, ilgi šādā režīmā turpināt strādāt nevarēs. Kopš notikušas izmaiņas uzņēmuma valdē un norit darbs, lai situāciju sakārtotu, laiks bijis pārāk īss, lai izlabotu visus grāmatvedības jautājumus, jo līdz tam grāmatvedības uzskaite vērtējama kā apšaubāma.
«Manuprāt, nevienam šobrīd vairs nav šaubu par to, ka pārskatāmā nākotnē atkritumu apsaimniekošana iedzīvotājam būs un jau ir nozīmīga dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Jau tagad varam redzēt un dzirdēt neskaitāmus stāstus un piemērus par to, kas notiek šajā jomā gan Eiropā, gan Latvijā. Ir daudz un dažādu šausmu stāstu. Tāpēc lēmums pašvaldībai pašai šajā nozarē uzņemties atbildību, lai varētu turpmāk paredzēt iedzīvotājiem saprotamu, pārskatāmu un ilglaicīgu atkritumu apsaimniekošanu, ir ļoti labs. Nav šaubu, ka tām pašvaldībām, kuras uzņemsies šīs papildu saistības, būs jānodrošina pārskatāmā nākotnē papildu ieguldījumi uzņēmuma kapitālā. Turklāt daudz kas būs atkarīgs arī no tā, kā uzņēmumā darbosies jaunā valde un cilvēks Talsu novada pašvaldībā, kurš gan vēl ir jānoalgo, un uzraudzīs kapitālsabiedrību darbību (lasiet rakstā par jaunās amata vietas izveidi pašvaldībā — aut.). Ja runājam par atbildību sabiedrības priekšā, tad šis ir tas brīdis, kad šo atbildību varam uzņemties,» pauda deputāts Edmunds Demiters.
Vēl gan nav zināms, cik tieši kapitāldaļu Talsu novada pašvaldībai būs iespēja iegādāties. To lems visi uzņēmuma dalībnieki. Zināms, ka vēlmi iegādāties akcijas izteikušas arī citas pašvaldības, tādēļ tās tiks dalītas proporcionāli, ņemot vērā ieinteresēto skaitu. «Par» šādu lēmumu balsoja visi deputāti, izņemot Ilvu Norenbergu, Lauri Pīlēģi un Miervaldi Krotovu, kuri balsoja «atturas».