Kolcenieki par savu pārvaldnieku stāv kā «Baltijas ceļā»

Dundagas novads

19. augusta vakarā ikviens bija aicināts uz Kolkas tautas namu, kur notika iedzīvotāju sapulce. Dienas kārtībā bija vēlme apspriest pēdējā laika notikumus, kas saistīti ar Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu, diskutēt par paveikto un plāniem, uzklausīt jautājumus un sniegt atbildes.
Tikties ar iedzīvotājiem bija aicināti arī visi deviņi Dundagas novada domes deputāti, bet tikai viens no tiem ieradās. Par to sanākušie bija ļoti sašutuši, jo jautājumi deputātiem, it sevišķi tiem, kas balsoja par pārvaldnieka atstādināšanu, bija. Tikšanos bija iespējams skatīt arī interneta vidē, ko izmantoja ap 100 cilvēku.
Iedzīvotāju tikšanās,
pārvaldniekam sasveicinoties ar sanākušajiem, sākās ar ilgiem aplausiem, kas bez izsacītā vārda ļāva nojaust, ka atbalsts no iedzīvotājiem viņam ir liels un nepārprotams. Zālē bija sanākuši gados jauni, veci, dažādu iestāžu vadītāji, vietējie uzņēmēji, kopumā ap simts cilvēku. Uzrunājot sapulcējušos, pārvaldnieks teica, ka amatā stājies 2009. gadā, kad toreizējais domes vadītājs Aldons Zumbergs kolceniekiem devis iespēju izvēlēties, kurš būs pārvaldnieks. Kolcenieki izvēli par labu izdarījuši A. Pinkenam. Tas līdz šim ir nebijis gadījums, ka iedzīvotājiem tikusi dota tāda iespēja. Vai tā vēl kādreiz būs, nav zināms. Šie gadi bijuši darbīgi, saņemts liels atbalsts no iedzīvotājiem. Tāpēc arī šoreiz rīkota sapulce, lai vēl pēdējo reizi tiktos ar sava pagasta iedzīvotājiem.
«Šeit ir gan kolcenieki, gan nekolcenieki, kas liecina, ka cilvēkiem ir svarīgi, kas notiek Kolkā, neskatoties uz to, ka dzīvo citviet. Cilvēki ir šeit, lai saprastu, kas tālāk notiks Dundagas novadā un Kolkā. Šo desmit gadu laikā man varbūt nav izdevies Dundagas novadā radīt sapratni, ka Kolka patiesībā ir tāda pērle, ar kuru 99 procenti no Latvijas pašvaldībām lepotos un gribētu, lai šāda vieta būtu to sastāvā. Lai mēs strādātu kopīgi — novads mums un mēs — novadam. Šo desmit gadu laikā, izņemot dažus izņēmumus, nepārtraukti nācies pierādīt, ka Kolkā dzīvo cilvēki tieši ar tādām pašām prasībām un varbūt pat lielākām nekā novada centrā,» iedzīvotājiem sacīja pārvaldnieks. Runājot par padarīto un plānoto, kā nākamais svarīgais darbs, kam bija pieķēries pārvaldnieks, bija «Zītaru» ēkas atjaunošana. Tomēr viņš saskāries ar pretestību no domes puses. Kā ēku uzcēla 50.—60. gados, tāda tā šobrīd arī ir, sacīja A. Pinkens.
Pie iedzīvotājiem neatbrauca
Pārvaldnieks bilda, ka 18. augustā visiem Dundagas novada domes deputātiem nosūtījis elektronisku vēstuli ar aicinājumu piedalīties sapulcē, jo šo divu gadu laikā neviena tikšanās reize ar iedzīvotājiem nav bijusi. Pārvaldnieks aicinājis deputātus izmantot iespēju un informēt iedzīvotājus par domē notiekošo un būtiskākajiem plāniem atlikušajos divos gados. Zālē atradās tikai viena no deputātēm — Tamāra Kaudze. Viņa pauda, ka pēc 9. augusta domes sēdē redzētās varas demonstrēšanas un visatļautības, pretējā viedokļa neuzklausīšanas neredz, kā turpmāk strādāt. Tagad ir iedzīvotāju kārta paust viedokli par to, kas notiek domē. «Šobrīd lai runā tauta. Nedrīkstam šo sajūtu palaist garām!»
Vienīgā deputāte no Kolkas Dundagas novada domē ir Regīna Rūmniece, kura domē vada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju. Ne viņa, ne pārējie komiteju vadītāji un domes priekšsēdētājs Aldis Felts neatrada laiku, lai pie kolceniekiem tovakar atbrauktu. Iedzīvotāji par to pauda sašutumu, jo deputātiem vēlējušies jautāt ne tikai par aktuāliem darbiem, bet arī iemesliem, kāpēc tādā steigā atstādināts no amata Kolkas pagasta pārvaldnieks. Oficiāla informācija no domes ar plašāku skaidrojumu, kā vien ārkārtas domes sēžu protokoli un audioieraksti publiski līdz šim nebija pieejami. Pēc divām nedēļām, tikai 20. augusta pēcpusdienā, pašvaldības mājaslapā www.dundaga.lv publicēts domes priekšsēdētāja A. Felta viedoklis, kāpēc viņš balsojis par pārvaldnieka atstādināšanu. Viņa pausto mājaslapā www.kolka.lv atspēkojis Kolkas pagasta pārvaldnieks.
Ir tikai viena taisnība
Iedzīvotāji pauda, ka jūtas bezspēcīgi, jo uz tikšanos nav ieradušies aicinātie deputāti, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem. Zālē no iedzīvotājiem izskanēja jautājumi un neizpratne, kā domē tiek dalīti amati. Kāpēc bijusī Dundagas mūzikas un mākslas skolas direktore, kura par sastrādātajām lietām dabūja no amata aiziet, tagad ir domes sabiedrisko attiecību speciāliste? Kas iedzīvotājiem būtu darāms, lai pārvaldnieks paliktu amatā? Cilvēki ievērojuši, ka šo gadu laikā domes sēdēs ne reizi diskusijās nav iesaistījušies deputāti Gunārs Kristiņš un Jānis Mauriņš. «Ko viņi tur dara un par ko viņiem maksājam algu?» jautāja kāda sieviete. Kolceniekiem sāp, ka pirmo reizi 40 gadu laikā neviens no pašvaldības vadības nevarēja atbraukt apsveikt zvejniekus Jūras svētkos, tā parādot cieņu piekrastes ļaudīm. Nav saprotama arī Kolkas pagasta pārvaldnieka atlaišanas steiga un pamatojums, neuzklausot otras puses viedokli. Paveiktais neiztur nekādu kritiku. Iedzīvotāji norādīja uz domes bezdarbību, sliktu pārvaldības principu ievērošanu un citiem jautājumiem. Kas notiks tālāk Kolkā, kad pārvaldnieks beigs pildīt amata pienākumus? «Viņi ir vareni domes sēžu zālē, bet tikties ar iedzīvotājiem laiku neatrod. Šis lieliskais Felta piecinieks nespēj iedzīvotājiem acīs paskatīties,» sacīja kāda iedzīvotāja. «Viņi nevar tik zemu nolaisties, lai atbrauktu pie iedzīvotājiem Kolkā,» piebalsoja kāda cita kundze. «Ko mēs varam darīt, lai deputātiem parādās saprāta dzirksts, jo pašlaik ir tikai viena taisnība?» vēl kāda teica. «Ceram tevi (Aldi Pinkenu — A. N.) sagaidīt atpakaļ!» Pēc šī izteikuma sekoja skaļi aplausi.
Šoreiz «Talsu Vēstis» uzrunāja divus no deputātiem:
kolcenieci Regīnu Rūmnieci un domes priekšsēdētāju Aldi Feltu. Abi pauda iemeslus, kāpēc nav ieradušies uz iedzīvotāju sapulci. R. Rūmniece teica: «Man ir darbs. Es nevaru visu laiku dzīvot un iejaukties divu cilvēku strīdā un tam veltīt savu laiku. Šajā situācijā nav jāsauc palīgā Kolkas iedzīvotāji. Es savu lēmumu esmu pieņēmusi un paudusi domes sēdē kā deputāte, atklāti un neslēpjot. Desmit reizes savu lēmumu neatkārtošu. Tad, kad iedzīvotājiem būs sapulce ar visiem Dundagas novada domes deputātiem (arī uz šo tikšanos bija aicināti visi deviņi domes deputāti — A. N.), tad arī ieradīšos. Šis (Kolkas pagasta pārvaldnieka Alda Pinkena) šovs man ir neinteresants. Ar iedzīvotājiem tiksimies tad, kad to nolems Dundagas novada dome. Par to, kad plānota tikšanās ar iedzīvotājiem, jājautā Dundagas novada domes priekšsēdētājam. Kad viņš plāno, tad arī būsim.» Savukārt Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka par sapulci zinājis, bet sava brīvā laika un veselības aizsardzības nolūkā uz tikšanos nav ieradies. Jautāts, vai tā ir laba prakse neierasties uz tikšanos ar iedzīvotājiem, viņš sniedza skaidrojumu: «Mums ir bijušas divas domes sēdes, kur jautājums skatīts, iztirzāts plaši un skaļi. Nedomāju, ka šajā sapulcē bija kaut kas vairāk runāts. Sapulces konteksts bija saistīts ar pārvaldnieka atbrīvošanu no amata, diezin vai par citiem jautājumiem kāds vēlējās runāt.» Interesējoties, vai domes vadītājam neliekas svarīgi iedzīvotājiem skaidrot pieņemto lēmumu, domes vadītājs atbildēja, ka gatavo skaidrojumu sabiedrībai un tas būs izlasāms. Ja tajā neieklausīsies, viņš gatavs sabiedrībai arī vairs nekalpot. Savukārt uz jautājumu, kāpēc divu gadu laikā, kopš viņš ir pie vadības, nav rīkotas tikšanās ar iedzīvotājiem, skanēja atbilde, ka šī darbība izpalikusi, bet šo faktu viņš ņemšot vērā.
Vērtējot sabiedrības atbalstu Kolkas pārvaldniekam, A. Felts teica, ka cilvēks darījis savu darbu, tērējot pašvaldības resursus, piemēram, savu darba laiku, panākot popularitāti sabiedrībā. Par to maksājot visi iedzīvotāji. Tādus tēriņus šādiem mērķiem viņš neatbalsta. «Talsu Vēstīm» domes vadītājs norādīja, ka līdz ar A. Pinkena darba līguma beigšanos viņa amata pienākumus pildīs kāds aizvietotājs, bet pēc tam plānots izsludināt atklātu konkursu uz vakanci.
Aktīvi iesaistās parakstu vākšanā
Sēdē izskanēja, ka aktīvi parakstu vākšanā par Kolkas pagasta pārvaldnieka A. Pinkena atjaunošanu amatā iesaistās iedzīvotāji. Parakstu vākšana sākās pagājušās nedēļas beigās un ilga līdz pat 21. augustam. Kopumā savākts 716 parakstu. Cilvēki parakstījušies ne tikai Kolkā, bet arī Lībiešu dziesmu svētkos Rīgā. Cilvēki zvanījuši un interesējušies, kā parakstīties. Arī 106 gadus sasniegusī dundadzniece Fanija Budovska uzmeklējusi parakstu vācējus un vēlējusies parakstīties, paužot, ka viņai ir svarīgi, kas notiek ciemā. «Esmu ļoti daudz savā dzīvē pieredzējusi, bet nedomāju, ka dzimtajā pusē piedzīvošu staļinisma atgriešanos. Es varu atļauties teikt, ko domāju. Mani vairs cietumā neieliks, es ne no kā nebaidos,» viņa īsumā sacīja. Pēc parakstu vākšanas vēstuli ar notiekošo plānots nosūtīt sabiedriskajiem medijiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Tiesībsargam un Dundagas novada pašvaldībai.
Iedzīvotāju sapulce Kolkā pirmdienas vakarā noslēdzās ar dziesmām «Nevis slinkojot un pūstot», kā arī «Pūt, vējiņi!», tā izskanot iedzīvotāju paustajam atbalstam pagasta pārvaldniekam.