Bauda varas mirkli

Viedokļi

Pašvaldība ir iedzīvotājiem vistuvāk esošā valsts pārvaldes forma, kuras galvenais uzdevums tur ievēlētajiem deputātiem ir mēģināt rast kompromisu un realizēt iegūto varu tā, lai tā atbilstu konkrētās vietas iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām. Tas, kā noprotams, nav viegls uzdevums, un ne visi ar to spēj konkrētās situācijās tikt galā. Latvijā un citviet pasaulē politiķi nevar lepoties ar lielu tautas izteikto uzticību. Neuzticība un nepatika rodas no politiķu rīcības un nevēlēšanās strādāt tautas interesēs, nespējā pieņemt izsvērtus un nesasteigtus lēmumus, kuros vērā būtu ņemts arī iedzīvotāju viedoklis un paustā nostāja, attieksme, kādu tie parāda, izlemjot vienu vai otru lietu. Lai gan pašvaldības uzdevums galvenokārt ir rūpēties par saimnieciskiem jautājumiem konkrētā teritorijā, vienošanos par tiem deputātu starpā arī ir jāmāk panākt.
Pēdējo divu nedēļu notikumi Dundagā likuši par šīm lietām atkal aizdomāties. Kā vietējo politiķu rīcība var šķelt un reizē vienot kādas sabiedrības daļu! Runa ir par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu un veidu, kā to Dundagas novada domes deputāti izdarīja 9. augusta vakarā domes ārkārtas sēdē, kā arī deputātu nespēju komunicēt ar iedzīvotājiem.
Ikvienam, kas ikdienā veic kādus darba pienākumus, ja meklē, neizdarību var atrast. Veids, kā pāris stundu laikā pārvaldnieku atbīvoja no amata, liek domāt, ka no viņa darbības pamatīgi varētu būt cietusi Dundagas novada pašvaldība. Izrādās, ka pašvaldība savu darbu turpina, tā krīzes situācijā līdz 9. augustam joprojām nav nonākusi. Tas mudina domāt, ka atbrīvošanas iemesls ir pavisam kas cits, nekā publiski apgalvots. Galvenā lēmuma iesniedzēja skaidrojums publiski parādījās tikai 20. augustā, kad daļa vietējās sabiedrības daudz skaļāk jau bija sākusi paust viedokli, ka pieņemtajam lēmumam iebilst. Nepieņemama šķiet arī aicināto deputātu neierašanās iedzīvotāju sapulcē Kolkā, lai skaidrotu, kas šajās divās nedēļās noticis. Deputāta pienākumi nebeidzas tikai domes sēžu zālē. Un, ja kāds no viņiem atļaujas apgalvot, ka tagad biežāk uz domi nākas iet, pat kā uz otru darbu, tad šādam cilvēkam laikam nav izpratnes, ko nozīmē būt deputātam un kāda mērķa dēļ vēlētāji viņam uzticības mandātu devuši. No iedzīvotājiem arī baidīties nevajag, kaut rodas sajūta, ka saprasti netiks. Būs vismaz viņi centušies skaidrot situāciju, no pirmavota izskanējis pretējās puses viedoklis.
Pēdējās nedēļas notikumi Dundagā ir veicinājuši daudzu cilvēku kopības izjūtu un vēlmi darboties viena mērķa labā. Tādu atbalstu darbos un vārdos, kāds no iedzīvotājiem ir Kolkas pagasta pārvaldniekam, katrs ierēdnis mūsu valstī varētu vēlēties! Un tas nav nopelnīts, viņam ar katru no iedzīvotājiem ikdienā draudzējoties, bet gan desmit gadu garumā ar paveikto darbu, pēdējā Dundagas domes ārkārtas sēdē deputātiem sacīja Latvijā pazīstamais reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks.
Lai gan vēlēšanās vairākuma deputātu vietu Dundagas novada domē ieguva saraksts «Mūsu cilvēkiem», redzamu iedzīvotāju atbalstu šai vēlētāju apvienībai un viņu deputātu pieņemtajam lēmumam par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu šajās nepilnajās trīs nedēļās nav izdevies saskatīt. Viņi bauda varas mirkli, tik jautājums — ar cik lielu iedzīvotāju atbalstu pašlaik!