Savu ceļu mākslas vidē sākusi akmens laiva

Kultūra

Piektdien, 16. augustā, vides mākslas objektiem Pedvāles brīvdabas mākslas telpā pievienojās «Akmens laiva».
Jau aptuveni 20 gadu Pedvāle ir radošo ieceru izpausmes vieta amerikāņu māksliniekam — tēlniekam Karlam Bilingslijam. Pirms pieciem gadiem viņam radās ideja šeit atstāt ko monumentālu, paliekošu uz ilgiem laikiem. Nu tas ir noticis — lauku ainavā starp Briņķu muižu un Būķu bērziem, Rambulītes upes krastā ikvienam interesentam apskatāms 100 tonnu smags, 30 metru garš, desmit metru plats un 2,5 metrus augsts veidojums no apkārtnes laukos izceltiem parastiem akmeņiem, iesprostotiem metāla stiepļu sietā.
Ir tapusi savā pamatīgumā spēcīga zīme. Tās formai mākslinieku iedvesmoja Talsu novadā redzētās vikingu akmens laivas. K. Bilingslijs uzskata, ka vikingi bija ne vien sirotāji, bet vienlaikus arī jaunas pasaules atklājēji, izzinātāji, un laivas siluets ir prātu rosinošs, ikvienam nepārprotami uztverams simbols.
Jaunais objekts viegli ieliektā formā veido it kā amfiteātri, kas mudināt mudina pulcēties rituāliem, kopīgiem svētkiem, sadziedāšanai.
Tagad ir atdzīvināts plašā lauku īpašuma, kas sevī iekļauj Firksu un Briņķu muižu zemes, attālais stūris, un Pedvāles saimniekam Ojāram Feldbergam jau ir konkrētas ieceres šīs teritorijas tālākai attīstībai.