Otro reizi pasaka «Nē!»

Dundagas novads

17. augusta vēlā pēcpusdienā Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts bija sasaucis domes ārkārtas sēdi, lai skatītu deputātu Andras Grīvānes, Viļņa Skujas un Tamāras Kaudzes iesniegumu par Kolkas pagasta pārvaldnieka Alda Pinkena atjaunošanu amatā. Pēc nepilnu divu stundu ilgās sēdes, jautājums vairākuma atbalstu neguva.
Bažas par atbrīvošanas tiesisko pamatu
«Talsu Vēstis» 13. augustā rakstīja, ka 9. augusta vakarā bija sasaukta Dundagas novada domes ārkārtas sēde, kurā skatīja izpilddirektores sagatavoto lēmumprojektu, kas kopā ar pavadošajiem dokumentiem bija uz 33 lappusēm, par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atstādināšanu no amata. Sēdē piedalījās vairāki desmiti dundadznieku un kolcenieki, jo uzskatīja, ka, neuzklausot pretējās puses viedokli un iedzīvotāju pausto, lēmums ir sasteigts un nepamatots.
Nedēļas laikā Kolkas pārvaldnieka atlaišanas jautājums raisīja plašu rezonansi sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos, jo kolcenieki savu pārvaldnieku aizstāv un nav mierā ar notiekošo. Arī no divām vēlētāju apvienībām — «Mūsu novadam» un «Strādāsim kopā» — domē ievēlētie deputāti pauž līdzīgu attieksmi. Lēmuma projekta iesniedzēji bija deputāti Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne un Vilnis Skuja. Viņi uzskata, ka pašvaldība kā darba devējs nav nodrošinājis darbiniekam atbilstoši Darba likumā noteiktajam iespēju sniegt rakstveida paskaidrojumu par visiem 9. augustā domes lēmumā minētajiem pārkāpumiem saprātīgā termiņā. Uzklausot darbinieka mutiskos paskaidrojumus, kā arī iepazīstoties ar pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem, radušās pamatotas šaubas par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanas tiesisko pamatu. Domes pieņemtajā lēmumā darba līguma pārkāpuma smaguma novērtējums neiztur nekādu kritiku, jo ir subjektīvs domes lēmuma autoru viedoklis, kas balstīts personiskā nepatikā. Lēmuma iesniedzēji pauž, ka, veicot pieejamās informācijas un dokumentu analīzi, nav iespējams konstatēt būtiskus darbinieka darba līguma nosacījumu pārkāpumus, kas pašvaldībai varētu radīt nelabvēlīgas sekas. Tāpat tika pieminēts Kurzemes apgabaltiesas lemtais, kur tā daļēji apmierinājusi Kolkas pārvaldnieka prasību pret Dundagas novada domi, kur tai jāatceļ pārvaldniekam piemērotais disciplinārsods — rājiens un piemērotās 70 eiro valsts nodevas piedziņa no pašvaldības.
Pēc lēmuma projekta noklausīšanās sākās jautājumu un diskusiju daļa, kurā vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» deputāti lēmuma iesniedzējai uzdeva dažādus jautājumus. Deputāts Māris Napskis interesējās, vai darbinieka rīcība, ja tiek pārkāpts darba līgums, radot darba devējam nelabvēlīgas sekas, nav sodāma? Viņa domu turpināja deputāte Regīna Rūmniece interesējoties, vai T. Kaudze atbalsta, ka nav pildāmas darba līgumā noteiktās prasības. Tāpat deputāti interesējās, vai lēmumprojekta iesniedzēja zina, kad stājās spēkā tiesas spriedums un ka tas ir pārsūdzams! Vai pārvaldniekam bija tiesības slēgt līgumu par «Zītaru» ēkas būvprojekta izstrādi ar komersantu, kas ir parādā valstij, un citus jautājumus.
Sarunā iesaistījās arī deputāts Vilnis Skuja, kurš teica, ka parasti no darba atbrīvo kāda konkrēta iemesla dēļ, nevis uzskaitot daudzus. «Ir grūti atrast vienu būtisku pārkāpumu, kura dēļ pārvaldnieks būtu atbrīvojams no amata,» viņš sacīja, mudinot domāt, vai šādi tiek ievēroti labas pārvaldības principi. «Es šeit redzu politisku izrēķināšanos, kas smaržo pēc politiska pasūtījuma — pozīcijai neērta cilvēka noņemšanas no amata,» atbildēja T. Kaudze, piebilstot, ka pārvaldnieks ir gan Kolkā, gan Dundagā mīlēts, ko apliecina plašs viņa atbalstītāju pulks pēdējās domes ārkārtas sēdēs.
Atbalsta klātienē
Tāpat kā 9. augusta domes sēdē, arī šoreiz domes sēdē piedalījās vairāki desmiti dundadznieku un kolcenieku, kuri pauda atbalstu Kolkas pārvaldniekam. SIA «Kolkasrags» pārstāvis Jānis Dambītis deputātiem atgādināja, ka viņus ievēlēja tauta. «Jūs pēdējās nedēļas laikā redzat, kāds masīvs atbalsts ir bijis A. Pinkenam un viņa darbam. To pierāda arī šodien sēdē cilvēki, kas īsā laikā pulcējušies šeit. Vai jūs, nobalsojot par A. Pinkena atbrīvošanu, uzskatāt, ka pārstāvat tautas intereses? Te ir konflikts. Tāpēc aicinu šodien nobalsot tā, kā vajag,» viņš teica. Latvijā zināmais reklāmas speciālists Ēriks Stendzenieks interesējās, vai dome darbojas, ievērojot likuma burtu vai likuma garu, kā tas ir Eiropā un valstīs, kuru virzienā ejam? «Sēdē izskanēja, ka A. Pinkens ir tautā mīlēts. Kā jums šķiet, vai mīlestību dod par kaut ko neeksistējošu. Mīlestību dod par labiem darbiem, vides uzlabošanu, par pienākumiem, kas darīti un ne vienmēr ietilpst darba tiešajos pienākumos. Tāpēc šie cilvēki ir šeit, nevis tādēļ, ka pārvaldnieks ar visiem draudzētos,» viņš sacīja.
Arī citi sēdes dalībnieki domes deputātiem lūdza izvērtēt šāda veida lēmumus daudz nopietnāk un ieklausīties arī iedzīvotājos, lietderīgi rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu. Uz to domes priekšsēdētājs Aldis Felts atbildēja, ka gada garumā pārvaldniekam tiek doti uzdevumi, prasīti skaidrojumi, kas netiek pildīti. Šāds domes vadītāja apgalvojums raisa domas, kāpēc tad pērn novembrī Kolkas pagasta pārvaldniekam A. Pinkenam domes vadītājs A. Felts piešķīris Atzinības rakstu par ievērojamu un nozīmīgu devumu Dundagas novada iedzīvotājiem izglītības, kultūras, sabiedriskajā un saimnieciskajā jomā, ja jau uzdotie rīkojumi netiek pildīti. Vakar, 19. augustā, kļuva zināms, ka pārvaldnieks no Atzinības raksta atteicies un nosūtījis to atpakaļ domei, pašvaldības kontā atmaksājot arī saņemto naudas prēmiju 178,25 eiro apmērā. Viņš uzskata, ka 9. augusta domes sēdē, nevērtējot viņa personiskās īpašības un iepriekšējo darbu un uzsakot darbu, šāda rīcība degradē Dundagas novada pašvaldības apbalvojuma nolikumā minēto, par kādiem pienākumiem Atzinības rakstu piešķir.
Neskatoties uz nepilnu divu stundu
garo domes sēdi deputāti tomēr neatbalstīja trīs deputātu iesniegto lēmuma projektu par Kolkas pagasta pārvaldnieka atjaunošanu amatā. Par lēmuma projektu, kas paredzēja atcelt domes pieņemto lēmumu par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu un darba līguma uzteikuma atsaukšanu, «par» nobalsoja Tamāra Kaudze un Vilnis Skuja, «atturas»: Gunārs Kristiņš, Regīna Rūmniece, Māris Napskis, Aldis Felts un Jānis Mauriņš, kas nozīmē, ka lēmumu nepieņēma. Sēdē nepiedalījās deputāti Andra Grīvāne un Madars Burnevics.
Pēc sēdes iedzīvotāji atkal deputātus sagaidīja ārpus domes, kauninot par pieņemto lēmumu, bet domes vadītājam saucot: «Atkāpies, atkāpies!»
«Talsu Vēstis» šoreiz sazinājās ar diviem deputātiem, kuri domes sēdēs reti izsaka viedokli un arī 9. un 17. augusta sēdē diskusijās neiesaistījās. Deputāts Gunārs Kristiņš, kurš 9. augusta sēdē balsoja par A. Pinkena atstādināšanu un lēmumu par viņa atjaunošanu amatā neatbalstīja arī 17. augusta sēdē, sākotnēji pauda, ka telefoniski šo jautājumu nevēlas apspriest, lai gan sakāmais būtu. Tomēr, lūgts komentēt pēdējās nedēļas notikumus, viņš viedokli tomēr izteica. A. Pinkens ir uzcēlis Kolkā pilis. Taču viņš neredzot melnos jeb pamatstrādniekus. «Kolkā uzcēla laukumu. Kam tas vajadzīgs? Kolceniekiem to nevajag. Viņiem vajag tirgu un…. Viņu atbalsta viena tāda grupa, kas viņu atbalsta. Viņš ir ļoti darbīgs, kas ir labi, bet darīs to, kur viņu redz visa Latvija. Viņš bija uz tikšanos ar Prezidentu, tāpēc, ka varēja sevi tur parādīt, bet, piemēram, necīnās par Kolkas sporta halli, kas katru gadu novadam nes 30 tūkstošus zaudējumus (šeit nākas pieminēt, ka Kolkas sporta halles celtniecība un kredītsaistības sākās bijušās Kolkas pagasta vadītājas Benitas Oses laikā, kas pagājušās pašvaldību vēlēšanās kandidēja no vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» saraksta, ko pārstāv G. Kristiņš — A. N.). Tas ir viņa tiešais pienākums. Kāpēc viņš par tirgu necīnās? A. Pinkens sastrādājas ar tiem izpilddirektoriem, kas pakļāvās viņiem, jo viņš varēja noteikt toni. Tiem, kas vēlējās viņu iegrožot, jo viņš tomēr ir pašvaldības darbinieks un kaut kādos rāmjos likuma priekšā ir jābūt… Viņš kā cilvēks un darītājs, cepuri nost, bet viņš strādā pakļautībā un drusku ir jāpakļaujas.» Jautāts, vai šajā gadījumā vaina ir tikai vienā cilvēkā vai tomēr arī izpilddirektores nespējā sadarboties, viņš pauž, ka, protams, iesaistītas ir abas puses. Jautāts, kā vērtē sabiedrības atbalstu A. Pinkenam, viņš sacīja: «Domes sēdi apmeklējuši visi tie vadošie cilvēki, kā Dambītis un Stendzenieks, jo tie ir sadarbojošies un redz tikai to labo. Viņa atbalsta grupa ir vieni un tie paši, kas dienu no dienas ir uz riteņiem, jo viena daļa no viņiem Kolkā atrodas brīvdienās vai naktīs. Viņi neredz to pašu melnāko. Daudzi vietējie, parastie strādnieki, klusē, jo Alda sieva ir plaši pazīstama zobārste. To respektē un paklusē.»
Savukārt deputāts, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Mauriņš skaidro, ka balsojumā vienu reizi par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu ir nobalsojis un neuzskata, ka jautājums ir vēlreiz lemjams, jo nekas nav mainījies. Jautāts, ko domā par iedzīvotāju pausto atbalstu pārvaldniekam, viņš sacīja: «Es skatos no sava skatupunkta. Ja man katru dienu ir jāatbild Pinkena kungam uz kaut kādām vēstulēm, neuzskatu, ka tā ir normāla prakse. Cik mums ir iestāžu vadītāju? Ja viņi katru dienu rakstītu deputātiem un domei sūdzības, ziņas, vai tā ir normāla prakse? Domes priekšsēdētājs uzdod jautājumu, viņš (pārvaldnieks) atbild ar pretjautājumu. Tā ir domes iekšēja lieta un katra interpretācija. Iedzīvotāji dzird tikai to, ko vēlas dzirdēt, ko dzeltenā prese, Facebook pasniedz, to arī viņi dzird.»
Jāmin fakts, ka pašvaldība savā oficiālajā saziņas vietnē www.dundaga.lv līdz pat pirmdienas pēcpusdienai ne par 9. augusta, ne 17. augusta domes ārkārtas sēdēm un tur skatītajiem jautājumiem plašāku informāciju iedzīvotājiem nesniedza.
Nolēmuši rīkoties
Kolkas pagasta pārvaldniekam Aldim Pinkenam pēdējā darba diena ir 23. augusts, bet kolcenieki ar šādu domes lēmumu nedomā samierināties. Ir uzsākta parakstu vākšana, vēstules par notiekošo plānots izsūtīt sabiedriskajiem medijiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Republikas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, Latvijas Pašvaldību savienībai. Dundagas novada domē iesniegts pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, kas notiks 22. augustā 9.00 pie tautā sauktā Krokodila pieminekļa Dundagas centrā un pēc tam virzīsies uz domes pusi, lai vēlreiz paustu, ka veids, kādā tiek atcelts pārvaldnieks no amata un neieklausīšanās sabiedrības vēlmē, demokrātiskā sabiedrībā nav pieļaujams.