Galvenais — jābūt idejai!

Mūsu Cilvēks XXI Gadsimtā

Salīdzinoši nelielais Rojas novads šajā plānošanas periodā ļoti intensīvi izmanto iespēju apgūt Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Tā vien šķiet, ka divas Rojas novada pašvaldības darbinieces — attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane un teritorijas plānotāja Ligita Šnore — izmanto ikkatru iespēju, lai varētu atjaunot, uzlabot, uzbūvēt kaut ko teju katrā novada vietā — sākot no iespaidīgas brīvdabas estrādes būvniecības līdz upes vecās gultnes atjaunošanai un daudz kā cita. Ideju nekad neapsīkst.
«Mēs kā maza pašvaldība ļoti daudz realizējam «Leader» projektus. Turklāt mums kā piejūras pašvaldībai ir prioritāte apgūt arī Zivju fonda līdzekļus. To arī aktīvi izmantojam. Šos līdzekļus apgūstam daudz, jo nav lielas konkurences, līdz ar to varam daudz paveikt. Galvenais — jābūt idejai! Reizēm pati brīnos, kur tās rodas, bet nereti tās pie mums atnāk pašas dažādos veidos — sarunās, diskusijās, gan no iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan domes deputātiem,» pauž A. Veckāgane.
Rojas novada pašvaldības attīstības nodaļā ir divas darbinieces, un A. Veckāgane teic, ka viņas tiek galā ar darbiem. Citu variantu nemaz neesot. «Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar iestādēm. Ja ir kāda doma, viņi nāk un paši raksta savas idejas, tas ir kopējs darbs. Mēs esam mazs novads, bet domāju, ka esam paveikuši daudz,» stāsta nodaļas vadītāja.
Cik ļoti ES sniegtais atbalsts ietekmē Rojas novadu?
A. Veckāgane domā, ka tas ir ļoti būtisks, jo paveikto darbu, pateicoties ES finansējumam, ir daudz. Ja tāda nebūtu, nebūtu arī tik daudz sakārtotu objektu. «Tad nāktos īpaši piedomāt, sastādot budžetu, bet tik daudz vienalga nevarētu paveikt,» viņa vērtē. Daži no paveiktajiem darbiem, piesaistot ES finansējumu: Rojas brīvdabas estrādes būvniecība, laternas ar saules baterijām un vēja ģeneratoru pastaigu takām Rojas pludmalē, basketbola laukuma izveide, Mazupītes gultnes pārveidošana, Rojas jūras zvejniecības muzeja stāvlaukuma labiekārtošana un divu interaktīvo stendu iegāde, Kaltenes kluba pārbūve par jūras zvejniecības kultūras mantojuma ekspozīciju centru, karjeras atbalsta pasākumu īstenošana Rojas vidusskolā, veselības veicināšanas pasākumi, takas izveide gar jūras krastu Rojā u. c.
Turklāt attīstības nodaļas darbinieces izmanto ne tikai ES, bet arī valsts sniegtās iespējas apgūt finansējumu, piemēram, caur Valsts kultūrkapitāla fondu vai no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas u. c.
Daudz projektu jau realizēts, bet plānu netrūkst arī nākotnē. Piemēram, attīstības nodaļas darbinieces atklāj, ka ir paredzēts atjaunot Kaltenes kluba otro stāvu, labiekārtot ēkas teritoriju, atjaunot pieminekli pie Rojas kultūras centra, izveidot jaunu, modernu kapsētu Rojā u. c. «Tehniskais projekts kapiem ir izstrādāts, tagad gaidām, kurā programmā to varētu iesniegt, lai iegūtu līdzfinansējumu. Atbalstu var saņemt visneiedomājamākās lietas!» ir pārliecināta nodaļas vadītāja.
«Ja jūties piederīgs šim novadam, saproti, ka tas ir mūsu, tad šķiet tikai pašsaprotami darīt pēc iespējas vairāk! Turklāt tas ir lipīgi — tiklīdz kaut kas tiek sakārtots, gribas sakopt vidi aizvien vairāk un vairāk,» panākumu atslēgu atklāj L. Šnore.
Spriežot par nākamo plānošanas periodu, A. Veckāgane to paredz kā ļoti smagu. Turklāt jāņem vērā, ka nākamais periods būs laikā, kad tiks ieviesta administratīvi teritoriālā reforma, proti, apvienojot Rojas, Dundagas, Talsu un Mērsraga novadu. «Protams, visu izšķirs, kuri politiķi būs domē un tās vadībā, bet domāju, ka Rojas novadā vairs netiks realizēti tik daudz projektu kā līdz šim. Droši vien būs jāatrota piedurknes un vairāk jāaizstāv savas idejas. Tik viegli kā līdz šim noteikti vairs nebūs,» pārdomās dalās A. Veckāgane.