Ar ES finansējumu pašvaldības uzlabo infrastruktūru. Talsu novads.

Talsu novads

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads izmanto Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu, lai atjaunotu, uzbūvētu un uzlabotu dažādus objektus, ēkas un vietas. Kāds novads vairāk, kāds — mazāk, bet, kā atzīst novadu domju priekšsēdētāji, bez ES finansējuma paveikt tik daudz darbu ar pašvaldības līdzekļiem nebūtu iespējams. Neliels ieskats mūsu puses novados ar dažiem no objektiem, kas jau realizēti vai vēl tikai top, pateicoties ES finansējumam šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols: — Projektu finansējuma piesaiste palīdz sakārtot dažādus objektus, infrastruktūru, kam finansējumu novada budžetā diez vai rastu. Ikviens sakārtots ceļš vai iela ir ieguldījums uzņēmējdarbības attīstībā un «uzrāviena» veicināšanā, tāpat arī saviem iedzīvotājiem tādā veidā nodrošinām sakoptu un labiekārtotu vidi. Šī plānošanas perioda projektu īstenošana vēl turpinās, tā noteikti ilgs vismaz līdz 2021. gadam. Tikai pēc visu iesākto darbu realizēšanas varēsim novērtēt un izjust to sniegto rezultātu, bet esmu pārliecināts, ikviens no tiem sniedz tikai pozitīvu efektu kopējai dzīves kvalitātei mūsu novadā.