Ar ES finansējumu pašvaldības uzlabo infrastruktūru. Rojas novads.

Rojas novads

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novads izmanto Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu, lai atjaunotu, uzbūvētu un uzlabotu dažādus objektus, ēkas un vietas. Kāds novads vairāk, kāds — mazāk, bet, kā atzīst novadu domju priekšsēdētāji, bez ES finansējuma paveikt tik daudz darbu ar pašvaldības līdzekļiem nebūtu iespējams. Neliels ieskats mūsu puses novados ar dažiem no objektiem, kas jau realizēti vai vēl tikai top, pateicoties ES finansējumam šajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa: — Visa novada teritorijas attīstība un infrastruktūras sakārtošana un no jauna izbūve notiek ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu, kā arī piesaistām dažādu biedrību, nodibinājumu, privāto ziedotāju u. c. atbalstu. Tā kā Rojas pašvaldībā izcili ar ES struktūrfondu piesaisti strādā attīstības nodaļa un vadītāja Agnese Veckāgane, tad šis ES struktūrfondu finansējums ir pašvaldībai ļoti nozīmīgs, un apgūstam visu, kam varam piekļūt!